Informacja

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci zasłużonej dla Miasta Szczecin, Absolwentki naszego Liceum Pani Ireny Prauzińskiej. Bliskim i przyjaciołom, składamy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i społeczność I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie