Wizyta z Muzeum Geologicznym

Klasa 2a lekcje geografii odbyła w Muzeum Geologicznym Wydziału Nauk o Ziemi. Stworzyło to dobrą okazję do powtórzenia sobie wiadomości dotyczących minerałów i ich cech, genezy skał i ich rodzajów. Uczniowie odwiedzili Dark Room, obejrzeli skamieniałości a na zakończenie była odrobina historii Pomorza Zachodniego – oczywiście ta sprzed milionów lat.

Informacja

Uwaga!

Z powodu wyjazdowego szkolenia, dyżur dla rodziców dyrektora szkoły p. Ewy Budziach – w dniu 8 listopada 2017 r. nie odbędzie się.

Urodziny naszej patronki

7 listopada – 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej – Curie – patronki naszej szkoły

 Z tej okazji uczniowie klas II B i II E przygotowali wystawę poświęconą wielkiej uczonej.
Dowiemy się z niej między innymi, że Pani Maria uwielbiała róże i na jej cześć wyhodowano specjalną odmianę.  Ten rodzaj róż floribunda jest wyjątkowy i został nazwany na cześć uczonej – „Marie Curie”. Z okazji rocznicy urodzin noblistki  postały również perfumy o nazwie : „pol Ona”.

Inne ważne rocznice związane z Marią Skłodowską przypadające na rok 2017 to:

120 rocznica urodzin córki Marii Skłodowskiej – Ireny Joliot-Curie, która idąc w ślady matki, także zajmowała się badaniami z dziedziny promieniotwórczości, a w  1935 roku otrzymała wraz z mężem Nagrodę Nobla z chemii w uznaniu za odkrycie sztucznej promieniotwórczości.

85 lat temu Maria Skłodowska-Curie, wspólnie z prezydentem RP, Ignacym Mościckim otworzyła Instytut Radowy w Warszawie – pierwszy w Polsce i zaledwie piąty w Europie nowoczesny ośrodek walki z rakiem.

Konkurs dla uczniów oddziałów gimnazjalnych

W 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie I LO w Szczecinie zaprasza !!!

II EDYCJA KONKURSU CHEMICZNO-FIZYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Kurier Szczeciński.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w II edycji konkursu organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Motto II edycji konkursu brzmi:

„Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.”      

Konkurs  jest kontynuacją edycji ubiegłorocznej i przeznaczony jest dla uczniów oddziałów gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Zawiera pytania z zakresu chemii, fizyki a także życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. Jego celem  jest zarówno popularyzacja wiedzy o życiu, działalności i osiągnięciach naukowych Marii Skłodowskiej-Curie oraz ich współczesnym wykorzystaniu. Celem konkursu jest również podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych, pogłębianie zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz ułatwienie  uczniom wyboru szkoły średniej.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie: ZOBACZ