Przystanek Sukces

Projekt

„Przystanek Sukces – biznes w Szczecinie się opłaca”

edycja 2016/2017

SPRAWOZDANIE