Dokumenty szkoły


Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 obowiązujące w I LOI LO PROCEDURY COVID-19


Statut Szkoły – STATUT (opracowanie 2019)

Wersja papierowa dokumentu – dostępna w bibliotece szkolnej.


Zapoznaj się! –  Regulamin korzystania z szafek szkolnych I LO w Szczecinie-1


Regulamin OlimpijczykaRegulamin olimpijczyka


Przedmiotowe Systemy Oceniania rok szkolny 2021/2022
PSO historia, WOS, HiS
PSO j.niemiecki
PSO chemia
PSO fizyka
PSO j.polski
PSO biologia
PSO matematyka
PSO j.ang. j.włos.
PSO geografia
PSO EdB
PSO PP
PSO WF