Dokumenty szkoły i akty prawne


Opieka zdrowotna nad uczniamiopieka zdrowotna nad uczniami


Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 obowiązujące w I LOI LO PROCEDURY COVID-19


Statut Szkoły – STATUT (opracowanie 2019)

Wersja papierowa dokumentu – dostępna w bibliotece szkolnej.


Zapoznaj się! –  Regulamin korzystania z szafek szkolnych I LO w Szczecinie-1


Regulamin OlimpijczykaRegulamin olimpijczyka


Wymagania edukacyjne na rok szkolny 2022/2023 z poszczególnych przedmiotów:

Matematyka – wymagania edukacyjne
Język polski – wymagania edukacyjne metryczka
Język niemiecki – wymagania edukacyjne
Język włoski – wymagania edukacyjne
Język angielski – wymagania edukacyjne
Fizyka – wymagania edukacyjne
Geografia – wymagania edukacyjne
Geografia – wymagania edukacyjne klasy – L.Kaszubowski
Chemia – wymagania edukacyjne
Biologia – wymagania edukacyjne
EdB – wymagania edukacyjne
Historia, HIT, WOS – wymagania edukacyjne
Informatyka – wymagania edukacyjne
Filozofia – wymagania edukacyjne


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY