Dokumenty szkoły


Statut Szkoły – w aktualizacji. Zostanie umieszczony na stronie do 30.11.2018 r.

Wersja papierowa dokumentu – dostępna w bibliotece szkolnej.


Przedmiotowe Systemy Oceniania


Język polski                             ZOBACZ

Matematyka                           ZOBACZ

Historia, WOS, HiS                 ZOBACZ

Fizyka                                        ZOBACZ

Język niemiecki                      ZOBACZ

Język angielski                       ZOBACZ

Język włoski                           ZOBACZ

Biologia                                     ZOBACZ

Chemia                                      ZOBACZ

Przyroda                                   ZOBACZ

Geografia L. Kaszubowski   ZOBACZ

Geografia A. Kozłowska       ZOBACZ

Religia                                       ZOBACZ

Wychowanie fizyczne           ZOBACZ

Podstawy przedsiębiorczości ZOBACZ


Procedury usprawiedliwiania nieobecności  ZOBACZ