Szanowni Państwo

Szanowni Państwo, Absolwenci, obchody 75-lecia istnienia szkoły nie odbędą się w planowanym terminie (6-8 listopada 2020 r.) z powodu zagrożenia epidemicznego.
Żywimy ogromną nadzieję, że już niedługo dane będzie nam spotkać się bezpiecznie i w zdrowiu na szkolnych korytarzach, by uczcić Urodziny Jedynki.
Z życzeniami zdrowia i spokoju Dyrekcja szkoły.

Pierwszoklasiści

7 listopada jest dniem szczególnym w życiu I Liceum Ogólnokształcącego. 153 lata temu urodziła się patronka naszej szkoły, Maria Skłodowska-Curie i w tym czasie wszyscy uczniowie klas pierwszych przystępują do ślubowania, by stać się pełnoprawnymi uczniami I LO.
Nowa rzeczywistość, której obecnie uczymy się wszyscy, sprawia,
że JESZCZE niedane Wam będzie wypowiedzieć słów przysięgi.
Wiemy jednak, że to nastąpi. Mamy nadzieję, że stanie się to niedługo…

Apel Fundacji „Rodzice szkole”

Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele
Szanowni Państwo,
sytuacja wywołana pandemią wirusa Covid 19 radykalnie zmieniła zasady funkcjonowania polskich szkół i postawiła przed całym systemem oświaty nowe wyzwania. Osobiście uważam, że wiosną ubiegłego roku w nietypowej sytuacji wprowadzenia nauczania on-line dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy administracji oświatowej zdali egzamin. Niestety w nowym roku szkolnym po dwóch miesiącach nauczania w formie tradycyjnej/stacjonarnej władze państwowe były zmuszone do wprowadzenia nauczania on-line w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Fundacja ”Rodzice Szkole” w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli w pełni to rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zdecydowane chronienie swoich dzieci przed ich naruszaniem. Uwzględniając powyższe uważamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. „tęczowego piątku” nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznaje m y zachęcanie uczniów do wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli, tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”