1 (1a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 inf 21
-------
    mat 2  
2. 8:50-9:35 Le j.niem 18
inf 21
Se przed 27 Sm his 11 mat 2 Kh religia 19
(Pi) etyka
3. 9:45-10:30 Us WOS 7 Se przed 27 Kz geo 10 j.ang 14
Zw j.ang 17
Kz geo 10
4. 10:55-11:40 Le j.niem 18
Kl j.niem 5
Ma EdB 19 Kh religia 4
(Pi) etyka
j.ang 14
Zw j.ang 17
() wf
St wf s 2
5. 11:50-12:35 j.ang 14
Zw j.ang 17
mat 2 Ki chem 24 Sm his 11 () wf
St wf s 2
6. 12:45-13:30 Lw j.polski 4 mat 2 Ty biol 31 Le g_wych 18 -------
Kl j.niem 10B
7. 13:40-14:25 fiz 26 Lw wok 13 () wf
St wf s 2
Lw j.polski 15  
8. 14:30-15:15   Lw j.polski 13   Lw j.polski 15  

 

1 (1b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   -------
Ky j.ang 6
  Sz his 12 Sz his 12
2. 8:50-9:35 -------
Wi j.niem 16
SA mat 3 Wi j.niem 16
-------
fiz 26 Ki chem 24
3. 9:45-10:30 inf 21
Wi j.niem 16
Ki chem 24 Kh religia 5
(Pi) etyka
Us WOS 7 Kh religia 19
(Pi) etyka
4. 10:55-11:40 Wi j.niem 16
inf 21
(DM) wf
Tj wf s 2
Kz geo 10 Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Pi j.polski 10A
5. 11:50-12:35 Pi j.polski 10A (DM) wf
Tj wf s 2
(DM) wf
Tj wf s 2
Pi j.polski 10A Pi j.polski 10A
6. 12:45-13:30 Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Se przed 27 Ma EdB 19 Pi wok 10A Se przed 27
7. 13:40-14:25 Ml biol 30 Mr j.ang 37
-------
Ml g_wych 30 SA mat 3  
8. 14:30-15:15     SA mat 3 Ml biol 30  

 

1 (1c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   SA mat 3 fiz 26   Br religia 36
2. 8:50-9:35 Us WOS 7 Kd j.polski 13 g_wych 26 Br religia 36 fiz 26
3. 9:45-10:30 wf s 3
(Tj) wf
Kd j.polski 13 Ma EdB 19 Wi j.niem 16
Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
4. 10:55-11:40 wf s 3
(Tj) wf
Ki chem 24 Sm his 11 SA mat 3 SA mat 3
5. 11:50-12:35 Kz geo 10 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Kd j.polski 13 SA mat 3 Se przed 27
6. 12:45-13:30 Ml biol 30 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
wf s 3
(Tj) wf
Lw wok 15  
7. 13:40-14:25 Kd j.polski 13 -------
(Pi) etyka
Wi j.niem 16
Si inf 21
Sm his 11  
8. 14:30-15:15 Se przed 27 -------
(Pi) etyka
Si inf 21
Wi j.niem 16
   

 

1 (1d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Sm his 11 Mz j.polski 25 mat 2   Mz j.polski 25
2. 8:50-9:35 Pi wok 10A Mz j.polski 25 mat 2   Ow j.ang 35
św j.wł 20
3. 9:45-10:30 Kz geo 10 mat 2 Sm his 11 Br religia 36 Ml biol 30
4. 10:55-11:40 Se przed 27 Se przed 27 Ma EdB 19 Ow j.ang 35
Kc j.ang 32
() wf
Tj wf s 1
5. 11:50-12:35 inf 21
św j.wł 20
Ow j.ang 35
Kc j.ang 32
św j.wł 20
Kc j.ang 32
Ow j.ang 35
Kc j.ang 32
() wf
Tj wf s 1
6. 12:45-13:30 św j.wł 20
inf 21
Kc g_wych 32 fiz 26 Ki chem 24  
7. 13:40-14:25   Br religia 36
(Pi) etyka
() wf
Tj wf s 1
mat 2  
8. 14:30-15:15   -------
(Pi) etyka
Us WOS 7 Mz j.polski 25  

 

1 (1e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 mat 2   Ma EdB 19   Kb j.polski 4
2. 8:50-9:35 Se przed 27 Br religia 36 Kz geo 10 Us WOS 7 Wi j.niem 16
Mr j.ang 37
3. 9:45-10:30 Se przed 27 Kb g_wych 4 Ty biol 31 fiz 26 Sz his 12
4. 10:55-11:40 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
mat 2 Ki chem 24 () wf
Sk wf s 3
5. 11:50-12:35 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Kb j.polski 4 Wi j.niem 16
Si inf 21
Br religia 36 () wf
Sk wf s 3
6. 12:45-13:30 -------
Sk wf s 2
Sz his 12 Si inf 21
Wi j.niem 16
Kb j.polski 4 mat 2
7. 13:40-14:25   Ki chem 24 () wf
-------
Kb j.polski 4 Lw wok 15
8. 14:30-15:15       mat 2  

 

1 (1f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   -------
Wi j.niem 16
Mz j.polski 25 Si inf 21
Wi j.niem 16
 
2. 8:50-9:35   fiz 26 Mz j.polski 25 Le j.niem 18
Si inf 21
-------
(Pi) etyka
3. 9:45-10:30 St wf s 2
(Tj) wf
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
By WOS 33 Ml biol 30 By g_wych 33
4. 10:55-11:40 St wf s 2
(Tj) wf
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
Br religia 36
(Pi) etyka
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
5. 11:50-12:35 Mz j.polski 25 Ma EdB 19 Sz his 12 mat 2 mat 2
6. 12:45-13:30 Kz geo 10 Pi wok 10A St wf s 2
(Tj) wf
mat 2 Ki chem 24
7. 13:40-14:25 mat 2 Se przed 27   Mz j.polski 25 Sz his 12
8. 14:30-15:15   Br religia 36   Le j.niem 18
-------
Se przed 27

 

1 (1g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Us WOS 7 Sz g_wych 12 Dy j.polski 34 fiz 26  
2. 8:50-9:35 SA mat 3 Sz his 12 Dy j.polski 34 Dy j.polski 34  
3. 9:45-10:30 Dy j.polski 34 Pi wok 10A Br religia 36 Si inf 21
św j.wł 20
Br religia 36
4. 10:55-11:40 św j.wł 20
Zw j.ang 17
(DM) wf
St wf s 3
Ky j.ang 6
św j.wł 20
św j.wł 20
Si inf 21
Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
5. 11:50-12:35 Se przed 27 (DM) wf
St wf s 3
(DM) wf
St wf s 3
Ki chem 24 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
6. 12:45-13:30 Se przed 27 Ma EdB 19 Sz his 12 SA mat 3 Kz geo 10
7. 13:40-14:25   -------
(Pi) etyka
Us WOS 7   SA mat 3
8. 14:30-15:15   -------
(Pi) etyka
Ty biol 31   SA mat 3

 

2 (2a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Kb j.polski 4 Kb j.polski 4   Kh religia 19
(Pi) etyka
2. 8:50-9:35 Sm HIS 11 Kb j.polski 4 Kb j.polski 4 Kb j.polski 4 Kz geo 10
3. 9:45-10:30 Sm g_wych 11 (Sk) wf
DM wf s 1
Ja j.ang 23
j.ang 14
Kb j.polski 4 Sm HIS 11
4. 10:55-11:40 Ja j.ang 23
j.ang 14
Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Ja j.ang 23
j.ang 14
(Sk) wf
DM wf s 1
Kb j.polski 4
5. 11:50-12:35 Kh religia 19 Ja j.ang 23
j.ang 14
Kz geo 10 (Sk) wf
DM wf s 1
Kb j.polski 4
6. 12:45-13:30 mat 2 Ja j.ang 23
j.ang 14
Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Ja j.ang 23
j.ang 14
Ty WŻR 31
7. 13:40-14:25 Kz geo 10 Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Ty WŻR 31 mat 2
8. 14:30-15:15 Kz geo 10 Le j.niem 18
Ne j.niem 5
-------
(Pi) etyka
  mat 2

 

2 (2b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ki chem 24 Le j.niem 18
-------
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Ki chem 24 Ml biol 30
2. 8:50-9:35 Kh religia 19 Ki chem 24 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Ki g_wych 24 Ml biol 30
3. 9:45-10:30 Ml biol 30 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
(DM) wf
St wf s 3
(DM) wf
St wf s 3
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
4. 10:55-11:40 Ml biol 30 Ml WŻR 30 (DM) wf
St wf s 3
Ml biol 30 Rd mat 1
5. 11:50-12:35 Bu j.polski 15 Bu j.polski 10 Ml biol 30 Bu j.polski 15 Rd mat 1
6. 12:45-13:30 Bu j.polski 15 Rd mat 1 Ki chem 24 Ml WŻR 30 Sm HIS 11
7. 13:40-14:25 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
  Sm HIS 11 -------
Le j.n w med 18
Le j.n w med 18
Kl j.niem 10B
8. 14:30-15:15 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
  Kh religia 4   Le j.niem 18
Kl j.niem 10B

 

2 (2c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   Sk wf s 1
-------
  -------
(Sk) wf
-------
(Sk) wf
1. 8:00-8:45 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
fiz 26 Sk wf s 1
-------
-------
(Sk) wf
fiz 26
2. 8:50-9:35 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
mat 2 Sk wf s 1
-------
(Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Sm HIS 11
3. 9:45-10:30 mat 2 Mz j.polski 25 (Ki) chem
-------
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Sk g_wych 2 (Ki) chem
-------
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
4. 10:55-11:40 mat 2 mat 2 (Ki) chem
-------
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
mat 2 mat 2
5. 11:50-12:35 Sm HIS 11 Wi j.niem 16
Pl inf 21
mat 2 Mz j.polski 25 Pl inf 21
Wi j.niem 16
6. 12:45-13:30 Kh religia 19 Pl inf 21
-------
Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Pl inf 21
Wi j.niem 16
7. 13:40-14:25 Kh religia 19   fiz 26 (Ki) chem Wi j.niem 16
Pl inf 21
8. 14:30-15:15     fiz 26   -------
Pl inf 21

 

2 (2d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55     (Sk) wf
-------
-------
(Sk) wf
-------
(Sk) wf
1. 8:00-8:45 Mz j.polski 25 (Sk) wf
-------
Sm his 11 -------
(Sk) wf
Fe j.ang 22
św j.wł 20
2. 8:50-9:35 Mz j.polski 25 (Sk) wf
-------
Us WOS 7 św g_wych 20 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
3. 9:45-10:30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Sm his 11 św j.wł 20
Kc j.ang 32
Mz j.polski 25 Mz j.polski 25
4. 10:55-11:40 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Br religia 36 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Us WOS 7
5. 11:50-12:35 Us WOS 7 Rd mat 1 Mz j.polski 25 Fe j.ang 22
św j.wł 20
Us WOS 7
6. 12:45-13:30 Sm his 11 Fe j.ang 22
św j.wł 20
Ml przyr 30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Ml przyr 30
7. 13:40-14:25 Sm his 11 św j.wł 20
Kc j.ang 32
Rd mat 1 św j.wł 20
Kc j.ang 32
Sm his 11
8. 14:30-15:15 Rd mat 1 (Ty) WŻR -------
(By) etyka
Br religia 36
(By) etyka
(Ty) WŻR

 

2 (2e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Ty WŻR 31 Kl j.niem 10B
-------
Kb j.polski 4 -------
Kl j.niem 10B
2. 8:50-9:35 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
By HIS 33 Kl j.niem 10B
-------
(Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
-------
Kl j.niem 10B
3. 9:45-10:30 Rd g_wych 1 (Sk) wf
St wf s 2
-------
(Ki) chem
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Ty biol 31 -------
(Ki) chem
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
4. 10:55-11:40 Kh religia 19 Ty biol 31 -------
(Ki) chem
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
(Sk) wf
St wf s 2
Ty WŻR 31
5. 11:50-12:35 Rd mat 1 Ty biol 31 Rd mat 1 (Sk) wf
St wf s 2
Ty biol 31
6. 12:45-13:30 Rd mat 1 Kb j.polski 4 Rd mat 1 Rd mat 1 Kb j.polski 4
7. 13:40-14:25 Rd mat 1 Rd mat 1 Ty biol 31 -------
(Ki) chem
Kb j.polski 4
8. 14:30-15:15 Kh religia 19 Rd mat 1 -------
(By) etyka
-------
(By) etyka
By HIS 33

 

2 (2f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55     (Sk) wf
-------
   
1. 8:00-8:45 Le j.niem 18
Kl j.niem 5
(Sk) wf
Tj wf s 1
By WOS 33 Ty WŻR 31 -------
Tj wf s 1
2. 8:50-9:35 mat 2 (Sk) wf
Tj wf s 1
Zw g_wych 17 j.ang 14
Zw j.ang 17
Br religia 36
3. 9:45-10:30 Lw j.polski 4 Ks geo 10 Le j.niem 18
Kl j.niem 10B
By HIS 33 Le j.niem 18
Kl j.niem 10B
4. 10:55-11:40 Lw j.polski 4 Ks geo 10 Le j.niem 18
Kl j.niem 10B
By WOS 33 Le j.niem 18
Kl j.niem 10B
5. 11:50-12:35 mat 2 Lw j.polski 13 By HIS 33 Ks geo 10 By WOS 33
6. 12:45-13:30 j.ang 14
Zw j.ang 17
Ty WŻR 31 mat 2 Br religia 36 Lw j.polski 15
7. 13:40-14:25 j.ang 14
Zw j.ang 17
j.ang 14
Zw j.ang 17
j.ang 14
Zw j.ang 17
Ks geo 10 j.ang 14
Zw j.ang 17
8. 14:30-15:15     -------
(By) etyka
-------
(By) etyka
j.ang 14
Zw j.ang 17

 

2 (2g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 SA mat 3 -------
(Pi) etyka
2. 8:50-9:35 Kd j.polski 13 Ky j.ang 6
św j.wł 20
Kd j.polski 13 SA mat 3 Kd j.polski 13
3. 9:45-10:30 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
(DM) wf
Tj wf s 2
(DM) wf
Tj wf s 2
św j.wł 20
Zw j.ang 17
4. 10:55-11:40 Us WOS 7 św j.wł 20
Zw j.ang 17
(DM) wf
Tj wf s 2
Kd j.polski 13 Sz his 12
5. 11:50-12:35 Sz his 12 Br religia 36 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
Sz his 12
6. 12:45-13:30 Sz his 12 SA mat 3 Kd g_wych 13 Ky j.ang 6
św j.wł 20
Us WOS 7
7. 13:40-14:25 Us WOS 7 Sz his 12 Sz his 12 Us WOS 7 Ty przyr 31
8. 14:30-15:15 Kd j.polski 13 (Ty) WŻR Br religia 36
(Pi) etyka
Ty przyr 31 (Ty) WŻR

 

3 (3a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Br religia 36 By WOS 33   Rd mat 1 By WOS 33
2. 8:50-9:35 Kz geo 10 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
-------
(By) etyka
Mz j.polski 25 Rd mat 1
3. 9:45-10:30 Mz j.polski 25 Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Mz j.polski 25 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Rd mat 1
4. 10:55-11:40 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 By HIS 33 Kz geo 10 Kz geo 10
5. 11:50-12:35 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Le j.niem 18
Ne j.niem 5
Rd mat 1 Le j.niem 18
Ne j.niem 5
6. 12:45-13:30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
(St) wf
Tj wf s 1
Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
By HIS 33 Le j.niem 18
Ne j.niem 5
7. 13:40-14:25 Fe g_wych 22 (St) wf
Tj wf s 1
Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Br religia 36 -------
(By) etyka
8. 14:30-15:15     (St) wf
Tj wf s 1
   

 

3 (3b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
-------
St wf s 2
Kc j.ang 32
-------
Le j.niem 18
Wi j.niem 16
-------
-------
St wf s 2
() wf
-------
-------
2. 8:50-9:35 (Br) religia
-------
St wf s 2
Ty biol 31 (Br) religia
(By) etyka
Ty g_wych 31 Kb j.polski 4
3. 9:45-10:30 SA mat 3 SA mat 3 Kb j.polski 4 SA mat 3 Kb j.polski 4
4. 10:55-11:40 SA mat 3 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Le j.niem 18
Wi j.niem 16
By HIS 33
5. 11:50-12:35 Ki chem 24 Ki chem 24 Ty biol 31 Kb j.polski 4 SA mat 3
6. 12:45-13:30 Ki chem 24 Ki chem 24 SA mat 3 Ty biol 31 SA mat 3
7. 13:40-14:25 () wf
-------
-------
Kb j.polski 4 By HIS 33 -------
Mr j.ang 37
-------
(By) etyka
8. 14:30-15:15 () wf
-------
-------
       

 

3 (3c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   -------
(St) wf
  Kd j.polski 13 Ky j.ang 6
Pl inf 21
2. 8:50-9:35 (Br) religia Pl inf 21
Wi j.niem 16
(Br) religia Kd j.polski 13 Ky j.ang 6
Pl inf 21
3. 9:45-10:30 Be mat 10B Wi j.niem 16
Pl inf 21
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
Be mat 10B Pl inf 21
j.ang 14
4. 10:55-11:40 Be mat 10B fiz 26 fiz 26 Be mat 10B Pl inf 21
j.ang 14
5. 11:50-12:35 Kd j.polski 13 fiz 26 fiz 26 Wi j.niem 16
j.ang 14
Sm HIS 11
6. 12:45-13:30 Kd j.polski 13 Be mat 10B Sm HIS 11 wf s 2
(St) wf
St g_wych 13
7. 13:40-14:25   Be mat 10B Kd j.polski 13 wf s 2
(St) wf
 
8. 14:30-15:15   Be mat 10B wf s 3
-------
   

 

3 (3d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ja j.ang 23
-------
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
Us WOS 7 Kd j.polski 13
2. 8:50-9:35 Ja j.ang 23
św j.wł 20
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
(Tj) wf
Sk wf s 2
(Tj) wf
Sk wf s 2
3. 9:45-10:30 św j.wł 20
Ja j.ang 23
Ty przyr 31 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 (Tj) wf
Sk wf s 2
4. 10:55-11:40 Kd j.polski 13 Sm his 11 Kd j.polski 13 Ty przyr 31 Sm his 11
5. 11:50-12:35 Ja g_wych 23 Be mat 10B Us WOS 7 Be mat 10B Ja j.ang 23
św j.wł 20
6. 12:45-13:30 Be mat 10B Sm his 11 (Kh) religia Sm his 11 św j.wł 20
Ja j.ang 23
7. 13:40-14:25 Be mat 10B Ja j.ang 23
-------
(Kh) religia -------
Ja j.ang 23
-------
Ja j.ang 23
8. 14:30-15:15 Us WOS 7 Ja j.ang 23
-------
  -------
Ja j.ang 23
 

 

3 (3e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
Tj wf s 1
-------
Zw j.ang 17
Rd mat 1 -------
Tj wf s 1
() wf
-------
2. 8:50-9:35 -------
Tj wf s 1
-------
Zw j.ang 17
Rd mat 1 Rd mat 1 Dy j.polski 34
3. 9:45-10:30 Ki chem 24 Rd mat 1 Mr j.ang 37
Zw j.ang 17
Rd mat 1 Dy j.polski 34
4. 10:55-11:40 Ki chem 24 Rd mat 1 Dy j.polski 34 Sm HIS 11 Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
5. 11:50-12:35 Tj g_wych s 1 Ml biol 30 Sm HIS 11 Ml biol 30 Ki chem 24
6. 12:45-13:30 Dy j.polski 34 Dy j.polski 34 (Kh) religia
(Pi) etyka
Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
Rd mat 1
7. 13:40-14:25 () wf
-------
Ml biol 30 (Kh) religia
(Pi) etyka
Wi j.niem 16
-------
Ki chem 24
8. 14:30-15:15 () wf
-------
      Wi j.niem 16
-------

 

3 (3f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Tr j.polski 15 -------
Ow j.ang 35
-------
Ow j.ang 35
  Ow j.ang 35
-------
2. 8:50-9:35 Rd mat 1 Le j.niem 18
Ow j.ang 35
Le j.niem 18
Ow j.ang 35
(Tj) wf
-------
(Tj) wf
wf s 3
3. 9:45-10:30 Kh religia 19
(Pi) etyka
By HIS 33 Rd mat 1 Kz geo 10 (Tj) wf
wf s 3
4. 10:55-11:40 Kz geo 10 Tr j.polski 15 Rd mat 1 Rd mat 1 Tr j.polski 15
5. 11:50-12:35 Ow j.ang 35
Le j.niem 18
Tr j.polski 15 Kh religia 4
(Pi) etyka
By WOS 33 Tr j.polski 15
6. 12:45-13:30 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
Le j.niem 18
By WOS 33 Kz g_wych 10 By WOS 33
7. 13:40-14:25 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
Ow j.ang 35
-------
By HIS 33 Kz geo 10
8. 14:30-15:15 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
Ow j.ang 35
-------
-------
wf s 1
Kz geo 10

 

3 (3g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 SA mat 3 -------
(St) wf
Pi j.polski 10A   SA mat 3
2. 8:50-9:35 Kl j.niem 5
j.ang 14
Pi j.polski 10A Pi j.polski 10A   Sz his 12
3. 9:45-10:30 Ow j.ang 35
Kl j.niem 5
Ow j.ang 35
j.ang 14
Sz his 12 Pi j.polski 10A Us WOS 7
4. 10:55-11:40 Pi g_wych 10A SA mat 3 Us WOS 7 Pi j.polski 10A Ml przyr 30
5. 11:50-12:35 Ml przyr 30 SA mat 3 Ow j.ang 35
Kl j.niem 10B
Us WOS 7 Kl j.niem 10B
j.ang 14
6. 12:45-13:30 Pi j.polski 10A (St) wf
-------
Br religia 36
(Pi) etyka
-------
(St) wf
Pi j.polski 10A
7. 13:40-14:25 Sz his 12 (St) wf
-------
Br religia 36
(Pi) etyka
-------
(St) wf
Pi j.polski 10A
8. 14:30-15:15 Sz his 12   (St) wf
-------
   

 

3 (3h)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         () wf
Sk wf s 2
2. 8:50-9:35   Dy j.polski 34 św j.wł 20
-------
Sz his 12 SA mat 3
3. 9:45-10:30 Br religia 36
(Pi) etyka
Dy j.polski 34 Us WOS 7 Sz his 12 SA mat 3
4. 10:55-11:40 Dy j.polski 34 Sz his 12 Sz his 12 Us WOS 7 Dy j.polski 34
5. 11:50-12:35 Dy j.polski 34 św j.wł 20
Zw j.ang 17
Br religia 36
(Pi) etyka
Dy j.polski 34 Dy j.polski 34
6. 12:45-13:30 Us g_wych 7 Ml przyr 30 j.ang 14
św j.wł 20
Dy j.polski 34 j.ang 14
Zw j.ang 17
7. 13:40-14:25 () wf
Sk wf s 1
SA mat 3 SA mat 3 Ml przyr 30 Us WOS 7
8. 14:30-15:15 () wf
Sk wf s 1
j.ang 14
św j.wł 20
-------
Zw j.ang 17
   

 

Ewa Budziach (Bu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35 2b j.polski 15 2b j.polski 10   2b j.polski 15  
6. 12:45-13:30 2b j.polski 15        

 

Wioleta Dydo (Dy)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1g j.polski 34    
2. 8:50-9:35   3h j.polski 34 1g j.polski 34 1g j.polski 34 3e j.polski 34
3. 9:45-10:30 1g j.polski 34 3h j.polski 34     3e j.polski 34
4. 10:55-11:40 3h j.polski 34   3e j.polski 34   3h j.polski 34
5. 11:50-12:35 3h j.polski 34     3h j.polski 34 3h j.polski 34
6. 12:45-13:30 3e j.polski 34 3e j.polski 34   3h j.polski 34  

 

Agnieszka Kubacka (Kb)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2a j.polski 4 2a j.polski 4 2e j.polski 4 1e j.polski 4
2. 8:50-9:35   2a j.polski 4 2a j.polski 4 2a j.polski 4 3b j.polski 4
3. 9:45-10:30   1e g_wych 4 3b j.polski 4 2a j.polski 4 3b j.polski 4
4. 10:55-11:40         2a j.polski 4
5. 11:50-12:35   1e j.polski 4   3b j.polski 4 2a j.polski 4
6. 12:45-13:30   2e j.polski 4   1e j.polski 4 2e j.polski 4
7. 13:40-14:25   3b j.polski 4   1e j.polski 4 2e j.polski 4

 

Anna Kondracka (Kd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g j.polski 13 2g j.polski 13 2g j.polski 13 3c j.polski 13 3d j.polski 13
2. 8:50-9:35 2g j.polski 13 1c j.polski 13 2g j.polski 13 3c j.polski 13 2g j.polski 13
3. 9:45-10:30   1c j.polski 13 3d j.polski 13 3d j.polski 13  
4. 10:55-11:40 3d j.polski 13   3d j.polski 13 2g j.polski 13  
5. 11:50-12:35 3c j.polski 13   1c j.polski 13    
6. 12:45-13:30 3c j.polski 13   2g g_wych 13    
7. 13:40-14:25 1c j.polski 13   3c j.polski 13    
8. 14:30-15:15 2g j.polski 13        

 

Małgorzata Lewicka (Lw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30 2f j.polski 4        
4. 10:55-11:40 2f j.polski 4        
5. 11:50-12:35   2f j.polski 13      
6. 12:45-13:30 1a j.polski 4     1c wok 15 2f j.polski 15
7. 13:40-14:25   1a wok 13   1a j.polski 15 1e wok 15
8. 14:30-15:15   1a j.polski 13   1a j.polski 15  

 

Agata Piekara (Pi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3g j.polski 10A   (2g,2a) etyka 10A
2. 8:50-9:35 1d wok 10A 3g j.polski 10A 3g j.polski 10A   (1a,1f) etyka 10A
3. 9:45-10:30 (3f,3h) etyka 10A 1g wok 10A (1b) etyka 10A 3g j.polski 10A (1b) etyka 10A
4. 10:55-11:40 3g g_wych 10A   (1a,1f) etyka 10A 3g j.polski 10A 1b j.polski 10A
5. 11:50-12:35 1b j.polski 10A   (3f,3h) etyka 10A 1b j.polski 10A 1b j.polski 10A
6. 12:45-13:30 3g j.polski 10A 1f wok 10A (3g,3e) etyka 10A 1b wok 10A 3g j.polski 10A
7. 13:40-14:25   (1c,1d,1g) etyka 10A (3g,3e) etyka 10A   3g j.polski 10A
8. 14:30-15:15   (1c,1d,1g) etyka 10A (2g,2a) etyka 10A    

 

Agnieszka Piskorek (Ps)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Monika Trybocka (Tr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3f j.polski 15        
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40   3f j.polski 15     3f j.polski 15
5. 11:50-12:35   3f j.polski 15     3f j.polski 15

 

Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.polski 25 1d j.polski 25 1f j.polski 25   1d j.polski 25
2. 8:50-9:35 2d j.polski 25 1d j.polski 25 1f j.polski 25 3a j.polski 25  
3. 9:45-10:30 3a j.polski 25 2c j.polski 25 3a j.polski 25 2d j.polski 25 2d j.polski 25
4. 10:55-11:40 3a j.polski 25 3a j.polski 25 2d j.polski 25 2d j.polski 25  
5. 11:50-12:35 1f j.polski 25   2d j.polski 25 2c j.polski 25  
6. 12:45-13:30     2c j.polski 25 2c j.polski 25  
7. 13:40-14:25       1f j.polski 25  
8. 14:30-15:15       1d j.polski 25  

 

Dariusz Szerszeń (Sz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1g g_wych 12   1b his 12 1b his 12
2. 8:50-9:35   1g his 12   3h his 12 3g his 12
3. 9:45-10:30     3g his 12 3h his 12 1e his 12
4. 10:55-11:40   3h his 12 3h his 12   2g his 12
5. 11:50-12:35 2g his 12   1f his 12   2g his 12
6. 12:45-13:30 2g his 12 1e his 12 1g his 12    
7. 13:40-14:25 3g his 12 2g his 12 2g his 12   1f his 12
8. 14:30-15:15 3g his 12        

 

Ewa Smoleńska (Sm)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d his 11   2d his 11    
2. 8:50-9:35 2a HIS 11   1a his 11   2c HIS 11
3. 9:45-10:30 2a g_wych 11 2d his 11 1d his 11   2a HIS 11
4. 10:55-11:40   3d his 11 1c his 11 3e HIS 11 3d his 11
5. 11:50-12:35 2c HIS 11   3e HIS 11 1a his 11 3c HIS 11
6. 12:45-13:30 2d his 11 3d his 11 3c HIS 11 3d his 11 2b HIS 11
7. 13:40-14:25 2d his 11   2b HIS 11 1c his 11 2d his 11

 

Jarosław Usowicz (Us)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g WOS 7     3d WOS 7  
2. 8:50-9:35 1c WOS 7   2d WOS 7 1e WOS 7  
3. 9:45-10:30 1a WOS 7   3h WOS 7 1b WOS 7 3g WOS 7
4. 10:55-11:40 2g WOS 7   3g WOS 7 3h WOS 7 2d WOS 7
5. 11:50-12:35 2d WOS 7   3d WOS 7 3g WOS 7 2d WOS 7
6. 12:45-13:30 3h g_wych 7       2g WOS 7
7. 13:40-14:25 2g WOS 7   1g WOS 7 2g WOS 7 3h WOS 7
8. 14:30-15:15 3d WOS 7   1d WOS 7    

 

Urszula Węgrzynek (Wę)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3g j.ang 14     2f j.ang 14  
3. 9:45-10:30   3g j.ang 14 2a j.ang 14 1a j.ang 14 3c j.ang 14
4. 10:55-11:40 2a j.ang 14   2a j.ang 14 1a j.ang 14 3c j.ang 14
5. 11:50-12:35 1a j.ang 14 2a j.ang 14   3c j.ang 14 3g j.ang 14
6. 12:45-13:30 2f j.ang 14 2a j.ang 14 3h j.ang 14 2a j.ang 14 3h j.ang 14
7. 13:40-14:25 2f j.ang 14 2f j.ang 14 2f j.ang 14   2f j.ang 14
8. 14:30-15:15   3h j.ang 14     2f j.ang 14

 

Przemysław Jarzynka (Ja)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3d j.ang 23 3d j.ang 23 3d j.ang 23    
2. 8:50-9:35 3d j.ang 23 3d j.ang 23 3d j.ang 23    
3. 9:45-10:30 3d j.ang 23 1f j.ang 23 2a j.ang 23    
4. 10:55-11:40 2a j.ang 23 1f j.ang 23 2a j.ang 23 1f j.ang 23 1f j.ang 23
5. 11:50-12:35 3d g_wych 23 2a j.ang 23     3d j.ang 23
6. 12:45-13:30   2a j.ang 23   2a j.ang 23 3d j.ang 23
7. 13:40-14:25   3d j.ang 23   3d j.ang 23 3d j.ang 23
8. 14:30-15:15   3d j.ang 23   3d j.ang 23  

 

Mirosława Kucharzyk (Ky)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 6 1b j.ang 6     3c j.ang 6
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 6 2g j.ang 6   (2c,2e) j.ang 6 3c j.ang 6
3. 9:45-10:30 2g j.ang 6 2g j.ang 6 3c j.ang 6   1c j.ang 6
4. 10:55-11:40 1e j.ang 6 1e j.ang 6 1g j.ang 6 1b j.ang 6 1g j.ang 6
5. 11:50-12:35 1e j.ang 6 1c j.ang 6 2g j.ang 6 2g j.ang 6 1g j.ang 6
6. 12:45-13:30 1b j.ang 6 1c j.ang 6   2g j.ang 6  

 

Katarzyna Owsińska (Ow)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35   3f j.ang 35
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35 (2c,2e) j.ang 35 1d j.ang 35
3. 9:45-10:30 3g j.ang 35 3g j.ang 35 (2c,2e) j.ang 35   (2c,2e) j.ang 35
4. 10:55-11:40     (2c,2e) j.ang 35 1d j.ang 35  
5. 11:50-12:35 3f j.ang 35 1d j.ang 35 3g j.ang 35 1d j.ang 35  
6. 12:45-13:30 3f j.ang 35 3f j.ang 35      
7. 13:40-14:25 3f j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35    
8. 14:30-15:15 3f j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35    

 

Beata Kochanowska (Kc)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3b j.ang 32 2b j.ang 32    
2. 8:50-9:35   3a j.ang 32 2b j.ang 32   2d j.ang 32
3. 9:45-10:30 2d j.ang 32 2b j.ang 32 2d j.ang 32 3a j.ang 32 2b j.ang 32
4. 10:55-11:40 2d j.ang 32 3b j.ang 32 3b j.ang 32 1d j.ang 32  
5. 11:50-12:35 3a j.ang 32 1d j.ang 32 1d j.ang 32 1d j.ang 32  
6. 12:45-13:30 3a j.ang 32 1d g_wych 32 3a j.ang 32 2d j.ang 32  
7. 13:40-14:25 2b j.ang 32 2d j.ang 32 3a j.ang 32 2d j.ang 32  
8. 14:30-15:15 2b j.ang 32        

 

Romana Marmucka (Mr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 37   2b j.ang 37    
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 37   2b j.ang 37 (2c,2e) j.ang 37 1e j.ang 37
3. 9:45-10:30   2b j.ang 37 3e j.ang 37 1c j.ang 37 2b j.ang 37
4. 10:55-11:40 1e j.ang 37 3b j.ang 37 3b j.ang 37 1b j.ang 37 3e j.ang 37
5. 11:50-12:35 1e j.ang 37 1c j.ang 37      
6. 12:45-13:30 1b j.ang 37 1c j.ang 37   3e j.ang 37  
7. 13:40-14:25 2b j.ang 37 1b j.ang 37   3b j.ang 37  
8. 14:30-15:15 2b j.ang 37        

 

Małgorzata Fedorowicz (Fe)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 22       2d j.ang 22
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 22 3a j.ang 22   (2c,2e) j.ang 22 2d j.ang 22
3. 9:45-10:30 2d j.ang 22 1f j.ang 22 (2c,2e) j.ang 22 3a j.ang 22 (2c,2e) j.ang 22
4. 10:55-11:40 2d j.ang 22 1f j.ang 22 (2c,2e) j.ang 22 1f j.ang 22 1f j.ang 22
5. 11:50-12:35 3a j.ang 22     2d j.ang 22  
6. 12:45-13:30 3a j.ang 22 2d j.ang 22 3a j.ang 22 2d j.ang 22  
7. 13:40-14:25 3a g_wych 22   3a j.ang 22    

 

Małgorzta Zalewska (Zw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3e j.ang 17      
2. 8:50-9:35   3e j.ang 17 2f g_wych 17 2f j.ang 17  
3. 9:45-10:30 2g j.ang 17 2g j.ang 17 3e j.ang 17 1a j.ang 17 2g j.ang 17
4. 10:55-11:40 1g j.ang 17 2g j.ang 17   1a j.ang 17 1g j.ang 17
5. 11:50-12:35 1a j.ang 17 3h j.ang 17 2g j.ang 17 2g j.ang 17 1g j.ang 17
6. 12:45-13:30 2f j.ang 17       3h j.ang 17
7. 13:40-14:25 2f j.ang 17 2f j.ang 17 2f j.ang 17   2f j.ang 17
8. 14:30-15:15     3h j.ang 17   2f j.ang 17

 

Krzysztof Nerlicki (Ne)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   3a j.niem 5      
4. 10:55-11:40   2a j.niem 5      
5. 11:50-12:35   3a j.niem 5 3a j.niem 5   3a j.niem 5
6. 12:45-13:30     2a j.niem 5   3a j.niem 5
7. 13:40-14:25   2a j.niem 5 2a j.niem 5    
8. 14:30-15:15   2a j.niem 5      

 

Dorota Jardzioch (Jh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Jolanta Swierczyńska (św)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2d j.wł 20
2. 8:50-9:35 3d j.wł 20 2g j.wł 20 3h j.wł 20 2d g_wych 20 1d j.wł 20
3. 9:45-10:30 3d j.wł 20   2d j.wł 20 1g j.wł 20 2g j.wł 20
4. 10:55-11:40 1g j.wł 20 2g j.wł 20 1g j.wł 20 1g j.wł 20  
5. 11:50-12:35 1d j.wł 20 3h j.wł 20 1d j.wł 20 2d j.wł 20 3d j.wł 20
6. 12:45-13:30 1d j.wł 20 2d j.wł 20 3h j.wł 20 2g j.wł 20 3d j.wł 20
7. 13:40-14:25   2d j.wł 20   2d j.wł 20  
8. 14:30-15:15   3h j.wł 20      

 

Jolanta Leśnik (Le)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem 18 2b j.niem 18 3b j.niem 18    
2. 8:50-9:35 1a j.niem 18 3f j.niem 18 3f j.niem 18 1f j.niem 18  
3. 9:45-10:30   3a j.niem 18 2f j.niem 18   2f j.niem 18
4. 10:55-11:40 1a j.niem 18 2a j.niem 18 2f j.niem 18 3b j.niem 18 2f j.niem 18
5. 11:50-12:35 3f j.niem 18 3a j.niem 18 3a j.niem 18   3a j.niem 18
6. 12:45-13:30   3f j.niem 18 2a j.niem 18 1a g_wych 18 3a j.niem 18
7. 13:40-14:25   2a j.niem 18 2a j.niem 18 2b j.n w med 18 2b j.n w med 18
8. 14:30-15:15   2a j.niem 18   1f j.niem 18 2b j.niem 18

 

Marianna Wiśniewska (Wi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.niem 16 3b j.niem 16 1f j.niem 16  
2. 8:50-9:35 1b j.niem 16 3c j.niem 16 1b j.niem 16   1e j.niem 16
3. 9:45-10:30 1b j.niem 16 3c j.niem 16 3c j.niem 16 1c j.niem 16 1c j.niem 16
4. 10:55-11:40 1b j.niem 16 1e j.niem 16   3b j.niem 16 3e j.niem 16
5. 11:50-12:35   2c j.niem 16 1e j.niem 16 3c j.niem 16 2c j.niem 16
6. 12:45-13:30     1e j.niem 16 3e j.niem 16 2c j.niem 16
7. 13:40-14:25     1c j.niem 16 3e j.niem 16 2c j.niem 16
8. 14:30-15:15     1c j.niem 16   3e j.niem 16

 

Magdalena Kleszcz (Kl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem 5   2e j.niem 10B   2e j.niem 10B
2. 8:50-9:35 3g j.niem 5   2e j.niem 10B   2e j.niem 10B
3. 9:45-10:30 3g j.niem 5   2f j.niem 10B   2f j.niem 10B
4. 10:55-11:40 1a j.niem 5   2f j.niem 10B   2f j.niem 10B
5. 11:50-12:35     3g j.niem 10B   3g j.niem 10B
6. 12:45-13:30         1a j.niem 10B
7. 13:40-14:25         2b j.niem 10B
8. 14:30-15:15         2b j.niem 10B

 

Bogumiła Bebko (Be)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30 3c mat 10B     3c mat 10B  
4. 10:55-11:40 3c mat 10B     3c mat 10B  
5. 11:50-12:35   3d mat 10B   3d mat 10B  
6. 12:45-13:30 3d mat 10B 3c mat 10B      
7. 13:40-14:25 3d mat 10B 3c mat 10B      
8. 14:30-15:15   3c mat 10B      

 

Renata Dąbrowska (Dą)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1e mat 2   1d mat 2 1a mat 2  
2. 8:50-9:35 2f mat 2 2c mat 2 1d mat 2 1a mat 2  
3. 9:45-10:30 2c mat 2 1d mat 2      
4. 10:55-11:40 2c mat 2 2c mat 2 1e mat 2 2c mat 2 2c mat 2
5. 11:50-12:35 2f mat 2 1a mat 2 2c mat 2 1f mat 2 1f mat 2
6. 12:45-13:30 2a mat 2 1a mat 2 2f mat 2 1f mat 2 1e mat 2
7. 13:40-14:25 1f mat 2     1d mat 2 2a mat 2
8. 14:30-15:15       1e mat 2 2a mat 2

 

Alina Szeloch (SA)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g mat 3 1c mat 3   2g mat 3 3g mat 3
2. 8:50-9:35 1g mat 3 1b mat 3   2g mat 3 3h mat 3
3. 9:45-10:30 3b mat 3 3b mat 3   3b mat 3 3h mat 3
4. 10:55-11:40 3b mat 3 3g mat 3   1c mat 3 1c mat 3
5. 11:50-12:35   3g mat 3   1c mat 3 3b mat 3
6. 12:45-13:30   2g mat 3 3b mat 3 1g mat 3 3b mat 3
7. 13:40-14:25   3h mat 3 3h mat 3 1b mat 3 1g mat 3
8. 14:30-15:15     1b mat 3   1g mat 3

 

Beata Łukawska (Łu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Jadwiga Rodzik (Rd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3e mat 1 3a mat 1  
2. 8:50-9:35 3f mat 1   3e mat 1 3e mat 1 3a mat 1
3. 9:45-10:30 2e g_wych 1 3e mat 1 3f mat 1 3e mat 1 3a mat 1
4. 10:55-11:40   3e mat 1 3f mat 1 3f mat 1 2b mat 1
5. 11:50-12:35 2e mat 1 2d mat 1 2e mat 1 3a mat 1 2b mat 1
6. 12:45-13:30 2e mat 1 2b mat 1 2e mat 1 2e mat 1 3e mat 1
7. 13:40-14:25 2e mat 1 2e mat 1 2d mat 1    
8. 14:30-15:15 2d mat 1 2e mat 1      

 

Agnieszka Milewska (Ml)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2b biol 30
2. 8:50-9:35         2b biol 30
3. 9:45-10:30 2b biol 30     1f biol 30 1d biol 30
4. 10:55-11:40 2b biol 30 2b WŻR 30   2b biol 30 3g przyr 30
5. 11:50-12:35 3g przyr 30 3e biol 30 2b biol 30 3e biol 30  
6. 12:45-13:30 1c biol 30 3h przyr 30 2d przyr 30 2b WŻR 30 2d przyr 30
7. 13:40-14:25 1b biol 30 3e biol 30 1b g_wych 30 3h przyr 30  
8. 14:30-15:15       1b biol 30  

 

Monika Tyszkiewicz (Ty)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e WŻR 31   2f WŻR 31  
2. 8:50-9:35   3b biol 31   3b g_wych 31  
3. 9:45-10:30   3d przyr 31 1e biol 31 2e biol 31  
4. 10:55-11:40   2e biol 31   3d przyr 31 2e WŻR 31
5. 11:50-12:35   2e biol 31 3b biol 31   2e biol 31
6. 12:45-13:30   2f WŻR 31 1a biol 31 3b biol 31 2a WŻR 31
7. 13:40-14:25     2e biol 31 2a WŻR 31 2g przyr 31
8. 14:30-15:15   (2d,2g) WŻR 31 1g biol 31 2g przyr 31 (2d,2g) WŻR 31

 

Izabela Kielska (Ki)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b chem 24     2b chem 24  
2. 8:50-9:35   2b chem 24   2b g_wych 24 1b chem 24
3. 9:45-10:30 3e chem 24 1b chem 24 (2e,2c) chem 24   (2e,2c) chem 24
4. 10:55-11:40 3e chem 24 1c chem 24 (2e,2c) chem 24 1e chem 24  
5. 11:50-12:35 3b chem 24 3b chem 24 1a chem 24 1g chem 24 3e chem 24
6. 12:45-13:30 3b chem 24 3b chem 24 2b chem 24 1d chem 24 1f chem 24
7. 13:40-14:25   1e chem 24   (2e,2c) chem 24 3e chem 24

 

Jacek Kwaśny (Kś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a inf 21 2c fiz 26 1c fiz 26 1g fiz 26 2c fiz 26
2. 8:50-9:35 1a inf 21 1f fiz 26 1c g_wych 26 1b fiz 26 1c fiz 26
3. 9:45-10:30 1b inf 21     1e fiz 26  
4. 10:55-11:40 1b inf 21 3c fiz 26 3c fiz 26    
5. 11:50-12:35 1d inf 21 3c fiz 26 3c fiz 26    
6. 12:45-13:30 1d inf 21   1d fiz 26    
7. 13:40-14:25 1a fiz 26   2c fiz 26    
8. 14:30-15:15     2c fiz 26    

 

Agnieszka Kozłowska (Kz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3a geo 10   1e geo 10   2a geo 10
3. 9:45-10:30 1d geo 10   1a geo 10 3f geo 10 1a geo 10
4. 10:55-11:40 3f geo 10   1b geo 10 3a geo 10 3a geo 10
5. 11:50-12:35 1c geo 10   2a geo 10    
6. 12:45-13:30 1f geo 10     3f g_wych 10 1g geo 10
7. 13:40-14:25 2a geo 10       3f geo 10
8. 14:30-15:15 2a geo 10       3f geo 10

 

Leszek Kaszubowski (Ks)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2f geo 10      
4. 10:55-11:40   2f geo 10      
5. 11:50-12:35       2f geo 10  
6. 12:45-13:30          
7. 13:40-14:25       2f geo 10  

 

Małgorzata Serafin (Se)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 1e przed 27 1a przed 27      
3. 9:45-10:30 1e przed 27 1a przed 27      
4. 10:55-11:40 1d przed 27 1d przed 27      
5. 11:50-12:35 1g przed 27       1c przed 27
6. 12:45-13:30 1g przed 27 1b przed 27     1b przed 27
7. 13:40-14:25   1f przed 27      
8. 14:30-15:15 1c przed 27       1f przed 27

 

Ewa Moeller (Me)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Monika Dąbrowska (DM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2a wf s 1 (2b,2g) wf s 1 (2b,2g) wf s 1  
4. 10:55-11:40   (1b,1g) wf s 1 (2b,2g) wf s 1 2a wf s 1  
5. 11:50-12:35   (1b,1g) wf s 1 (1b,1g) wf s 1 2a wf s 1  

 

Anna Tudaj (Tj)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3e wf s 1 2f wf s 1   3e wf s 1 2f wf s 1
2. 8:50-9:35 3e wf s 1 2f wf s 1   (3d,3f) wf s 1 (3d,3f) wf s 1
3. 9:45-10:30 (1c,1f) wf s 1   2g wf s 2 2g wf s 2 (3d,3f) wf s 1
4. 10:55-11:40 (1c,1f) wf s 1 1b wf s 2 2g wf s 2   1d wf s 1
5. 11:50-12:35 3e g_wych s 1 1b wf s 2 1b wf s 2   1d wf s 1
6. 12:45-13:30   3a wf s 1 (1c,1f) wf s 1    
7. 13:40-14:25   3a wf s 1 1d wf s 1    
8. 14:30-15:15     3a wf s 1    

 

Jadwiga Staśkiewicz (St)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b wf s 2 (3c,3g) wf s 2   3b wf s 2  
2. 8:50-9:35 3b wf s 2        
3. 9:45-10:30 1f wf s 2 2e wf s 2 2b wf s 3 2b wf s 3  
4. 10:55-11:40 1f wf s 2 1g wf s 3 2b wf s 3 2e wf s 2 1a wf s 2
5. 11:50-12:35   1g wf s 3 1g wf s 3 2e wf s 2 1a wf s 2
6. 12:45-13:30   (3a,3g) wf s 2 1f wf s 2 (3c,3g) wf s 1 3c g_wych 13
7. 13:40-14:25   (3a,3g) wf s 2 1a wf s 2 (3c,3g) wf s 1  
8. 14:30-15:15     (3a,3g) wf s 2    

 

Maja Skrzydlewska (Sk)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   2c wf s 1 (2d,2f) wf s 1 (2d,2c) wf s 1 (2d,2c) wf s 1
1. 8:00-8:45   (2d,2f) wf s 3 2c wf s 1 (2d,2c) wf s 3 3h wf s 2
2. 8:50-9:35   (2d,2f) wf s 2 2c wf s 1 3d wf s 2 3d wf s 2
3. 9:45-10:30   (2e,2a) wf s 3   2c g_wych 2 3d wf s 2
4. 10:55-11:40       (2e,2a) wf s 3 1e wf s 3
5. 11:50-12:35       (2e,2a) wf s 3 1e wf s 3
6. 12:45-13:30 1e wf s 2        
7. 13:40-14:25 3h wf s 1        
8. 14:30-15:15 3h wf s 1        

 

Tadeusz Staśkiewicz (Sś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         (3b,3e,3h) wf s 3
2. 8:50-9:35         3f wf s 3
3. 9:45-10:30 1c wf s 3       3f wf s 3
4. 10:55-11:40 1c wf s 3       (1a,1d,1e) wf s4
5. 11:50-12:35         (1a,1d,1e) wf s4
6. 12:45-13:30     1c wf s 3 3c wf s 2  
7. 13:40-14:25 (3b,3e,3h) wf s 2   (1a,1d,1e) wf s 3 3c wf s 2  
8. 14:30-15:15 (3b,3e,3h) wf s 2   3c wf s 3 3f wf s 1  

 

Aniela Brzezicka (Br)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3a religia 36       1c religia 36
2. 8:50-9:35 (3c,3b) religia 36 1e religia 36 (3c,3b) religia 36 1c religia 36 2f religia 36
3. 9:45-10:30 3h religia 36   1g religia 36 1d religia 36 1g religia 36
4. 10:55-11:40   2d religia 36 1f religia 36    
5. 11:50-12:35   2g religia 36 3h religia 36 1e religia 36  
6. 12:45-13:30     3g religia 36 2f religia 36  
7. 13:40-14:25   1d religia 36 3g religia 36 3a religia 36  
8. 14:30-15:15   1f religia 36 2g religia 36 2d religia 36  

 

Bartosz Bynowski (By)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3a WOS 33 2f WOS 33   3a WOS 33
2. 8:50-9:35   2e HIS 33 (3a,3b) etyka 33    
3. 9:45-10:30   3f HIS 33 1f WOS 33 2f HIS 33 1f g_wych 33
4. 10:55-11:40     3a HIS 33 2f WOS 33 3b HIS 33
5. 11:50-12:35     2f HIS 33 3f WOS 33 2f WOS 33
6. 12:45-13:30     3f WOS 33 3a HIS 33 3f WOS 33
7. 13:40-14:25     3b HIS 33 3f HIS 33 (3a,3b) etyka 33
8. 14:30-15:15     (2e,2f,2d) etyka 33 (2e,2f,2d) etyka 33 2e HIS 33

 

Agnieszka Kochan (Kh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2a religia 19
2. 8:50-9:35 2b religia 19       1a religia 19
3. 9:45-10:30 3f religia 19   1b religia 5   1b religia 19
4. 10:55-11:40 2e religia 19   1a religia 4    
5. 11:50-12:35 2a religia 19   3f religia 4    
6. 12:45-13:30 2c religia 19   (3e,3d) religia 4    
7. 13:40-14:25 2c religia 19   (3e,3d) religia 4    
8. 14:30-15:15 2e religia 19   2b religia 4    

 

Konrad Makuch (Ma)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1e EdB 19    
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30     1c EdB 19    
4. 10:55-11:40   1a EdB 19 1d EdB 19    
5. 11:50-12:35   1f EdB 19      
6. 12:45-13:30   1g EdB 19 1b EdB 19    

 

Magdalena Plater-Zyberk (Pl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         3c inf 21
2. 8:50-9:35   3c inf 21     3c inf 21
3. 9:45-10:30   3c inf 21     3c inf 21
4. 10:55-11:40         3c inf 21
5. 11:50-12:35   2c inf 21     2c inf 21
6. 12:45-13:30   2c inf 21     2c inf 21
7. 13:40-14:25         2c inf 21
8. 14:30-15:15         2c inf 21

 

Jolanta Siwiak (Si)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       1f inf 21  
2. 8:50-9:35       1f inf 21  
3. 9:45-10:30       1g inf 21  
4. 10:55-11:40       1g inf 21  
5. 11:50-12:35     1e inf 21    
6. 12:45-13:30     1e inf 21    
7. 13:40-14:25     1c inf 21    
8. 14:30-15:15     1c inf 21    

 

Paweł Kowalski (Kw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(15)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3f j.polski Tr        
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40   3f j.polski Tr     3f j.polski Tr
5. 11:50-12:35 2b j.polski Bu 3f j.polski Tr   2b j.polski Bu 3f j.polski Tr
6. 12:45-13:30 2b j.polski Bu     1c wok Lw 2f j.polski Lw
7. 13:40-14:25       1a j.polski Lw 1e wok Lw
8. 14:30-15:15       1a j.polski Lw  

 

(36)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3a religia Br       1c religia Br
2. 8:50-9:35 (3c,3b) religia Br 1e religia Br (3c,3b) religia Br 1c religia Br 2f religia Br
3. 9:45-10:30 3h religia Br   1g religia Br 1d religia Br 1g religia Br
4. 10:55-11:40   2d religia Br 1f religia Br    
5. 11:50-12:35   2g religia Br 3h religia Br 1e religia Br  
6. 12:45-13:30     3g religia Br 2f religia Br  
7. 13:40-14:25   1d religia Br 3g religia Br 3a religia Br  
8. 14:30-15:15   1f religia Br 2g religia Br 2d religia Br  

 

(34)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1g j.polski Dy    
2. 8:50-9:35   3h j.polski Dy 1g j.polski Dy 1g j.polski Dy 3e j.polski Dy
3. 9:45-10:30 1g j.polski Dy 3h j.polski Dy     3e j.polski Dy
4. 10:55-11:40 3h j.polski Dy   3e j.polski Dy   3h j.polski Dy
5. 11:50-12:35 3h j.polski Dy     3h j.polski Dy 3h j.polski Dy
6. 12:45-13:30 3e j.polski Dy 3e j.polski Dy   3h j.polski Dy  

 

(10A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3g j.polski Pi   (2g,2a) etyka Pi
2. 8:50-9:35 1d wok Pi 3g j.polski Pi 3g j.polski Pi   (1a,1f) etyka Pi
3. 9:45-10:30 (3f,3h) etyka Pi 1g wok Pi (1b) etyka Pi 3g j.polski Pi (1b) etyka Pi
4. 10:55-11:40 3g g_wych Pi   (1a,1f) etyka Pi 3g j.polski Pi 1b j.polski Pi
5. 11:50-12:35 1b j.polski Pi   (3f,3h) etyka Pi 1b j.polski Pi 1b j.polski Pi
6. 12:45-13:30 3g j.polski Pi 1f wok Pi (3g,3e) etyka Pi 1b wok Pi 3g j.polski Pi
7. 13:40-14:25   (1c,1d,1g) etyka Pi (3g,3e) etyka Pi   3g j.polski Pi
8. 14:30-15:15   (1c,1d,1g) etyka Pi (2g,2a) etyka Pi    

 

(5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem Kl        
2. 8:50-9:35 3g j.niem Kl        
3. 9:45-10:30 3g j.niem Kl 3a j.niem Ne 1b religia Kh    
4. 10:55-11:40 1a j.niem Kl 2a j.niem Ne      
5. 11:50-12:35   3a j.niem Ne 3a j.niem Ne   3a j.niem Ne
6. 12:45-13:30     2a j.niem Ne   3a j.niem Ne
7. 13:40-14:25   2a j.niem Ne 2a j.niem Ne    
8. 14:30-15:15   2a j.niem Ne      

 

(13)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g j.polski Kd 2g j.polski Kd 2g j.polski Kd 3c j.polski Kd 3d j.polski Kd
2. 8:50-9:35 2g j.polski Kd 1c j.polski Kd 2g j.polski Kd 3c j.polski Kd 2g j.polski Kd
3. 9:45-10:30   1c j.polski Kd 3d j.polski Kd 3d j.polski Kd  
4. 10:55-11:40 3d j.polski Kd   3d j.polski Kd 2g j.polski Kd  
5. 11:50-12:35 3c j.polski Kd 2f j.polski Lw 1c j.polski Kd    
6. 12:45-13:30 3c j.polski Kd   2g g_wych Kd   3c g_wych St
7. 13:40-14:25 1c j.polski Kd 1a wok Lw 3c j.polski Kd    
8. 14:30-15:15 2g j.polski Kd 1a j.polski Lw      

 

(11)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d his Sm   2d his Sm    
2. 8:50-9:35 2a HIS Sm   1a his Sm   2c HIS Sm
3. 9:45-10:30 2a g_wych Sm 2d his Sm 1d his Sm   2a HIS Sm
4. 10:55-11:40   3d his Sm 1c his Sm 3e HIS Sm 3d his Sm
5. 11:50-12:35 2c HIS Sm   3e HIS Sm 1a his Sm 3c HIS Sm
6. 12:45-13:30 2d his Sm 3d his Sm 3c HIS Sm 3d his Sm 2b HIS Sm
7. 13:40-14:25 2d his Sm   2b HIS Sm 1c his Sm 2d his Sm

 

(12)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1g g_wych Sz   1b his Sz 1b his Sz
2. 8:50-9:35   1g his Sz   3h his Sz 3g his Sz
3. 9:45-10:30     3g his Sz 3h his Sz 1e his Sz
4. 10:55-11:40   3h his Sz 3h his Sz   2g his Sz
5. 11:50-12:35 2g his Sz   1f his Sz   2g his Sz
6. 12:45-13:30 2g his Sz 1e his Sz 1g his Sz    
7. 13:40-14:25 3g his Sz 2g his Sz 2g his Sz   1f his Sz
8. 14:30-15:15 3g his Sz        

 

(7)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g WOS Us     3d WOS Us  
2. 8:50-9:35 1c WOS Us   2d WOS Us 1e WOS Us  
3. 9:45-10:30 1a WOS Us   3h WOS Us 1b WOS Us 3g WOS Us
4. 10:55-11:40 2g WOS Us   3g WOS Us 3h WOS Us 2d WOS Us
5. 11:50-12:35 2d WOS Us   3d WOS Us 3g WOS Us 2d WOS Us
6. 12:45-13:30 3h g_wych Us       2g WOS Us
7. 13:40-14:25 2g WOS Us   1g WOS Us 2g WOS Us 3h WOS Us
8. 14:30-15:15 3d WOS Us   1d WOS Us    

 

(35)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow   3f j.ang Ow
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow (2c,2e) j.ang Ow 1d j.ang Ow
3. 9:45-10:30 3g j.ang Ow 3g j.ang Ow (2c,2e) j.ang Ow   (2c,2e) j.ang Ow
4. 10:55-11:40     (2c,2e) j.ang Ow 1d j.ang Ow  
5. 11:50-12:35 3f j.ang Ow 1d j.ang Ow 3g j.ang Ow 1d j.ang Ow  
6. 12:45-13:30 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow      
7. 13:40-14:25 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow    
8. 14:30-15:15 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow    

 

(6)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Ky 1b j.ang Ky     3c j.ang Ky
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Ky 2g j.ang Ky   (2c,2e) j.ang Ky 3c j.ang Ky
3. 9:45-10:30 2g j.ang Ky 2g j.ang Ky 3c j.ang Ky   1c j.ang Ky
4. 10:55-11:40 1e j.ang Ky 1e j.ang Ky 1g j.ang Ky 1b j.ang Ky 1g j.ang Ky
5. 11:50-12:35 1e j.ang Ky 1c j.ang Ky 2g j.ang Ky 2g j.ang Ky 1g j.ang Ky
6. 12:45-13:30 1b j.ang Ky 1c j.ang Ky   2g j.ang Ky  

 

(31)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e WŻR Ty   2f WŻR Ty  
2. 8:50-9:35   3b biol Ty   3b g_wych Ty  
3. 9:45-10:30   3d przyr Ty 1e biol Ty 2e biol Ty  
4. 10:55-11:40   2e biol Ty   3d przyr Ty 2e WŻR Ty
5. 11:50-12:35   2e biol Ty 3b biol Ty   2e biol Ty
6. 12:45-13:30   2f WŻR Ty 1a biol Ty 3b biol Ty 2a WŻR Ty
7. 13:40-14:25     2e biol Ty 2a WŻR Ty 2g przyr Ty
8. 14:30-15:15   (2d,2g) WŻR Ty 1g biol Ty 2g przyr Ty (2d,2g) WŻR Ty

 

(4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2a j.polski Kb 2a j.polski Kb 2e j.polski Kb 1e j.polski Kb
2. 8:50-9:35   2a j.polski Kb 2a j.polski Kb 2a j.polski Kb 3b j.polski Kb
3. 9:45-10:30 2f j.polski Lw 1e g_wych Kb 3b j.polski Kb 2a j.polski Kb 3b j.polski Kb
4. 10:55-11:40 2f j.polski Lw   1a religia Kh   2a j.polski Kb
5. 11:50-12:35   1e j.polski Kb 3f religia Kh 3b j.polski Kb 2a j.polski Kb
6. 12:45-13:30 1a j.polski Lw 2e j.polski Kb (3e,3d) religia Kh 1e j.polski Kb 2e j.polski Kb
7. 13:40-14:25   3b j.polski Kb (3e,3d) religia Kh 1e j.polski Kb 2e j.polski Kb
8. 14:30-15:15     2b religia Kh    

 

(37)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Mr   2b j.ang Mr    
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Mr   2b j.ang Mr (2c,2e) j.ang Mr 1e j.ang Mr
3. 9:45-10:30   2b j.ang Mr 3e j.ang Mr 1c j.ang Mr 2b j.ang Mr
4. 10:55-11:40 1e j.ang Mr 3b j.ang Mr 3b j.ang Mr 1b j.ang Mr 3e j.ang Mr
5. 11:50-12:35 1e j.ang Mr 1c j.ang Mr      
6. 12:45-13:30 1b j.ang Mr 1c j.ang Mr   3e j.ang Mr  
7. 13:40-14:25 2b j.ang Mr 1b j.ang Mr   3b j.ang Mr  
8. 14:30-15:15 2b j.ang Mr        

 

(20)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2d j.wł św
2. 8:50-9:35 3d j.wł św 2g j.wł św 3h j.wł św 2d g_wych św 1d j.wł św
3. 9:45-10:30 3d j.wł św   2d j.wł św 1g j.wł św 2g j.wł św
4. 10:55-11:40 1g j.wł św 2g j.wł św 1g j.wł św 1g j.wł św  
5. 11:50-12:35 1d j.wł św 3h j.wł św 1d j.wł św 2d j.wł św 3d j.wł św
6. 12:45-13:30 1d j.wł św 2d j.wł św 3h j.wł św 2g j.wł św 3d j.wł św
7. 13:40-14:25   2d j.wł św   2d j.wł św  
8. 14:30-15:15   3h j.wł św      

 

(33)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3a WOS By 2f WOS By   3a WOS By
2. 8:50-9:35   2e HIS By (3a,3b) etyka By    
3. 9:45-10:30   3f HIS By 1f WOS By 2f HIS By 1f g_wych By
4. 10:55-11:40     3a HIS By 2f WOS By 3b HIS By
5. 11:50-12:35     2f HIS By 3f WOS By 2f WOS By
6. 12:45-13:30     3f WOS By 3a HIS By 3f WOS By
7. 13:40-14:25     3b HIS By 3f HIS By (3a,3b) etyka By
8. 14:30-15:15     (2e,2f,2d) etyka By (2e,2f,2d) etyka By 2e HIS By

 

(3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g mat SA 1c mat SA   2g mat SA 3g mat SA
2. 8:50-9:35 1g mat SA 1b mat SA   2g mat SA 3h mat SA
3. 9:45-10:30 3b mat SA 3b mat SA   3b mat SA 3h mat SA
4. 10:55-11:40 3b mat SA 3g mat SA   1c mat SA 1c mat SA
5. 11:50-12:35   3g mat SA   1c mat SA 3b mat SA
6. 12:45-13:30   2g mat SA 3b mat SA 1g mat SA 3b mat SA
7. 13:40-14:25   3h mat SA 3h mat SA 1b mat SA 1g mat SA
8. 14:30-15:15     1b mat SA   1g mat SA

 

(27)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 1e przed Se 1a przed Se      
3. 9:45-10:30 1e przed Se 1a przed Se      
4. 10:55-11:40 1d przed Se 1d przed Se      
5. 11:50-12:35 1g przed Se       1c przed Se
6. 12:45-13:30 1g przed Se 1b przed Se     1b przed Se
7. 13:40-14:25   1f przed Se      
8. 14:30-15:15 1c przed Se       1f przed Se

 

(2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1e mat   1d mat 1a mat  
2. 8:50-9:35 2f mat 2c mat 1d mat 1a mat  
3. 9:45-10:30 2c mat 1d mat   2c g_wych Sk  
4. 10:55-11:40 2c mat 2c mat 1e mat 2c mat 2c mat
5. 11:50-12:35 2f mat 1a mat 2c mat 1f mat 1f mat
6. 12:45-13:30 2a mat 1a mat 2f mat 1f mat 1e mat
7. 13:40-14:25 1f mat     1d mat 2a mat
8. 14:30-15:15       1e mat 2a mat

 

(18)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem Le 2b j.niem Le 3b j.niem Le    
2. 8:50-9:35 1a j.niem Le 3f j.niem Le 3f j.niem Le 1f j.niem Le  
3. 9:45-10:30   3a j.niem Le 2f j.niem Le   2f j.niem Le
4. 10:55-11:40 1a j.niem Le 2a j.niem Le 2f j.niem Le 3b j.niem Le 2f j.niem Le
5. 11:50-12:35 3f j.niem Le 3a j.niem Le 3a j.niem Le   3a j.niem Le
6. 12:45-13:30   3f j.niem Le 2a j.niem Le 1a g_wych Le 3a j.niem Le
7. 13:40-14:25   2a j.niem Le 2a j.niem Le 2b j.n w med Le 2b j.n w med Le
8. 14:30-15:15   2a j.niem Le   1f j.niem Le 2b j.niem Le

 

(1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3e mat Rd 3a mat Rd  
2. 8:50-9:35 3f mat Rd   3e mat Rd 3e mat Rd 3a mat Rd
3. 9:45-10:30 2e g_wych Rd 3e mat Rd 3f mat Rd 3e mat Rd 3a mat Rd
4. 10:55-11:40   3e mat Rd 3f mat Rd 3f mat Rd 2b mat Rd
5. 11:50-12:35 2e mat Rd 2d mat Rd 2e mat Rd 3a mat Rd 2b mat Rd
6. 12:45-13:30 2e mat Rd 2b mat Rd 2e mat Rd 2e mat Rd 3e mat Rd
7. 13:40-14:25 2e mat Rd 2e mat Rd 2d mat Rd    
8. 14:30-15:15 2d mat Rd 2e mat Rd      

 

(10B)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2e j.niem Kl   2e j.niem Kl
2. 8:50-9:35     2e j.niem Kl   2e j.niem Kl
3. 9:45-10:30 3c mat Be   2f j.niem Kl 3c mat Be 2f j.niem Kl
4. 10:55-11:40 3c mat Be   2f j.niem Kl 3c mat Be 2f j.niem Kl
5. 11:50-12:35   3d mat Be 3g j.niem Kl 3d mat Be 3g j.niem Kl
6. 12:45-13:30 3d mat Be 3c mat Be     1a j.niem Kl
7. 13:40-14:25 3d mat Be 3c mat Be     2b j.niem Kl
8. 14:30-15:15   3c mat Be     2b j.niem Kl

 

(30)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2b biol Ml
2. 8:50-9:35         2b biol Ml
3. 9:45-10:30 2b biol Ml     1f biol Ml 1d biol Ml
4. 10:55-11:40 2b biol Ml 2b WŻR Ml   2b biol Ml 3g przyr Ml
5. 11:50-12:35 3g przyr Ml 3e biol Ml 2b biol Ml 3e biol Ml  
6. 12:45-13:30 1c biol Ml 3h przyr Ml 2d przyr Ml 2b WŻR Ml 2d przyr Ml
7. 13:40-14:25 1b biol Ml 3e biol Ml 1b g_wych Ml 3h przyr Ml  
8. 14:30-15:15       1b biol Ml  

 

(32)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3b j.ang Kc 2b j.ang Kc    
2. 8:50-9:35   3a j.ang Kc 2b j.ang Kc   2d j.ang Kc
3. 9:45-10:30 2d j.ang Kc 2b j.ang Kc 2d j.ang Kc 3a j.ang Kc 2b j.ang Kc
4. 10:55-11:40 2d j.ang Kc 3b j.ang Kc 3b j.ang Kc 1d j.ang Kc  
5. 11:50-12:35 3a j.ang Kc 1d j.ang Kc 1d j.ang Kc 1d j.ang Kc  
6. 12:45-13:30 3a j.ang Kc 1d g_wych Kc 3a j.ang Kc 2d j.ang Kc  
7. 13:40-14:25 2b j.ang Kc 2d j.ang Kc 3a j.ang Kc 2d j.ang Kc  
8. 14:30-15:15 2b j.ang Kc        

 

(24)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b chem Ki     2b chem Ki  
2. 8:50-9:35   2b chem Ki   2b g_wych Ki 1b chem Ki
3. 9:45-10:30 3e chem Ki 1b chem Ki (2e,2c) chem Ki   (2e,2c) chem Ki
4. 10:55-11:40 3e chem Ki 1c chem Ki (2e,2c) chem Ki 1e chem Ki  
5. 11:50-12:35 3b chem Ki 3b chem Ki 1a chem Ki 1g chem Ki 3e chem Ki
6. 12:45-13:30 3b chem Ki 3b chem Ki 2b chem Ki 1d chem Ki 1f chem Ki
7. 13:40-14:25   1e chem Ki   (2e,2c) chem Ki 3e chem Ki

 

(25)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.polski Mz 1d j.polski Mz 1f j.polski Mz   1d j.polski Mz
2. 8:50-9:35 2d j.polski Mz 1d j.polski Mz 1f j.polski Mz 3a j.polski Mz  
3. 9:45-10:30 3a j.polski Mz 2c j.polski Mz 3a j.polski Mz 2d j.polski Mz 2d j.polski Mz
4. 10:55-11:40 3a j.polski Mz 3a j.polski Mz 2d j.polski Mz 2d j.polski Mz  
5. 11:50-12:35 1f j.polski Mz   2d j.polski Mz 2c j.polski Mz  
6. 12:45-13:30     2c j.polski Mz 2c j.polski Mz  
7. 13:40-14:25       1f j.polski Mz  
8. 14:30-15:15       1d j.polski Mz  

 

(26)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c fiz 1c fiz 1g fiz 2c fiz
2. 8:50-9:35   1f fiz 1c g_wych 1b fiz 1c fiz
3. 9:45-10:30       1e fiz  
4. 10:55-11:40   3c fiz 3c fiz    
5. 11:50-12:35   3c fiz 3c fiz    
6. 12:45-13:30     1d fiz    
7. 13:40-14:25 1a fiz   2c fiz    
8. 14:30-15:15     2c fiz    

 

(21)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a inf     1f inf Si 3c inf Pl
2. 8:50-9:35 1a inf 3c inf Pl   1f inf Si 3c inf Pl
3. 9:45-10:30 1b inf 3c inf Pl   1g inf Si 3c inf Pl
4. 10:55-11:40 1b inf     1g inf Si 3c inf Pl
5. 11:50-12:35 1d inf 2c inf Pl 1e inf Si   2c inf Pl
6. 12:45-13:30 1d inf 2c inf Pl 1e inf Si   2c inf Pl
7. 13:40-14:25     1c inf Si   2c inf Pl
8. 14:30-15:15     1c inf Si   2c inf Pl

 

(22)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Fe       2d j.ang Fe
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Fe 3a j.ang Fe   (2c,2e) j.ang Fe 2d j.ang Fe
3. 9:45-10:30 2d j.ang Fe 1f j.ang Fe (2c,2e) j.ang Fe 3a j.ang Fe (2c,2e) j.ang Fe
4. 10:55-11:40 2d j.ang Fe 1f j.ang Fe (2c,2e) j.ang Fe 1f j.ang Fe 1f j.ang Fe
5. 11:50-12:35 3a j.ang Fe     2d j.ang Fe  
6. 12:45-13:30 3a j.ang Fe 2d j.ang Fe 3a j.ang Fe 2d j.ang Fe  
7. 13:40-14:25 3a g_wych Fe   3a j.ang Fe    

 

(10)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3a geo Kz   1e geo Kz   2a geo Kz
3. 9:45-10:30 1d geo Kz 2f geo Ks 1a geo Kz 3f geo Kz 1a geo Kz
4. 10:55-11:40 3f geo Kz 2f geo Ks 1b geo Kz 3a geo Kz 3a geo Kz
5. 11:50-12:35 1c geo Kz 2b j.polski Bu 2a geo Kz 2f geo Ks  
6. 12:45-13:30 1f geo Kz     3f g_wych Kz 1g geo Kz
7. 13:40-14:25 2a geo Kz     2f geo Ks 3f geo Kz
8. 14:30-15:15 2a geo Kz       3f geo Kz

 

(14)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3g j.ang     2f j.ang  
3. 9:45-10:30   3g j.ang 2a j.ang 1a j.ang 3c j.ang
4. 10:55-11:40 2a j.ang   2a j.ang 1a j.ang 3c j.ang
5. 11:50-12:35 1a j.ang 2a j.ang   3c j.ang 3g j.ang
6. 12:45-13:30 2f j.ang 2a j.ang 3h j.ang 2a j.ang 3h j.ang
7. 13:40-14:25 2f j.ang 2f j.ang 2f j.ang   2f j.ang
8. 14:30-15:15   3h j.ang     2f j.ang

 

(19)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1e EdB Ma   2a religia Kh
2. 8:50-9:35 2b religia Kh       1a religia Kh
3. 9:45-10:30 3f religia Kh   1c EdB Ma   1b religia Kh
4. 10:55-11:40 2e religia Kh 1a EdB Ma 1d EdB Ma    
5. 11:50-12:35 2a religia Kh 1f EdB Ma      
6. 12:45-13:30 2c religia Kh 1g EdB Ma 1b EdB Ma    
7. 13:40-14:25 2c religia Kh        
8. 14:30-15:15 2e religia Kh        

 

(23)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja    
2. 8:50-9:35 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja    
3. 9:45-10:30 3d j.ang Ja 1f j.ang Ja 2a j.ang Ja    
4. 10:55-11:40 2a j.ang Ja 1f j.ang Ja 2a j.ang Ja 1f j.ang Ja 1f j.ang Ja
5. 11:50-12:35 3d g_wych Ja 2a j.ang Ja     3d j.ang Ja
6. 12:45-13:30   2a j.ang Ja   2a j.ang Ja 3d j.ang Ja
7. 13:40-14:25   3d j.ang Ja   3d j.ang Ja 3d j.ang Ja
8. 14:30-15:15   3d j.ang Ja   3d j.ang Ja  

 

(s 1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   2c wf Sk (2d,2f) wf Sk (2d,2c) wf Sk (2d,2c) wf Sk
1. 8:00-8:45 3e wf Tj 2f wf Tj 2c wf Sk 3e wf Tj 2f wf Tj
2. 8:50-9:35 3e wf Tj 2f wf Tj 2c wf Sk (3d,3f) wf Tj (3d,3f) wf Tj
3. 9:45-10:30 (1c,1f) wf Tj 2a wf DM (2b,2g) wf DM (2b,2g) wf DM (3d,3f) wf Tj
4. 10:55-11:40 (1c,1f) wf Tj (1b,1g) wf DM (2b,2g) wf DM 2a wf DM 1d wf Tj
5. 11:50-12:35 3e g_wych Tj (1b,1g) wf DM (1b,1g) wf DM 2a wf DM 1d wf Tj
6. 12:45-13:30   3a wf Tj (1c,1f) wf Tj (3c,3g) wf St  
7. 13:40-14:25 3h wf Sk 3a wf Tj 1d wf Tj (3c,3g) wf St  
8. 14:30-15:15 3h wf Sk   3a wf Tj 3f wf  

 

(s 2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b wf St (3c,3g) wf St   3b wf St 3h wf Sk
2. 8:50-9:35 3b wf St (2d,2f) wf Sk   3d wf Sk 3d wf Sk
3. 9:45-10:30 1f wf St 2e wf St 2g wf Tj 2g wf Tj 3d wf Sk
4. 10:55-11:40 1f wf St 1b wf Tj 2g wf Tj 2e wf St 1a wf St
5. 11:50-12:35   1b wf Tj 1b wf Tj 2e wf St 1a wf St
6. 12:45-13:30 1e wf Sk (3a,3g) wf St 1f wf St 3c wf  
7. 13:40-14:25 (3b,3e,3h) wf (3a,3g) wf St 1a wf St 3c wf  
8. 14:30-15:15 (3b,3e,3h) wf   (3a,3g) wf St    

 

(s 3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   (2d,2f) wf Sk   (2d,2c) wf Sk (3b,3e,3h) wf
2. 8:50-9:35         3f wf
3. 9:45-10:30 1c wf (2e,2a) wf Sk 2b wf St 2b wf St 3f wf
4. 10:55-11:40 1c wf 1g wf St 2b wf St (2e,2a) wf Sk 1e wf Sk
5. 11:50-12:35   1g wf St 1g wf St (2e,2a) wf Sk 1e wf Sk
6. 12:45-13:30     1c wf    
7. 13:40-14:25     (1a,1d,1e) wf    
8. 14:30-15:15     3c wf    

 

(16)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.niem Wi 3b j.niem Wi 1f j.niem Wi  
2. 8:50-9:35 1b j.niem Wi 3c j.niem Wi 1b j.niem Wi   1e j.niem Wi
3. 9:45-10:30 1b j.niem Wi 3c j.niem Wi 3c j.niem Wi 1c j.niem Wi 1c j.niem Wi
4. 10:55-11:40 1b j.niem Wi 1e j.niem Wi   3b j.niem Wi 3e j.niem Wi
5. 11:50-12:35   2c j.niem Wi 1e j.niem Wi 3c j.niem Wi 2c j.niem Wi
6. 12:45-13:30     1e j.niem Wi 3e j.niem Wi 2c j.niem Wi
7. 13:40-14:25     1c j.niem Wi 3e j.niem Wi 2c j.niem Wi
8. 14:30-15:15     1c j.niem Wi   3e j.niem Wi

 

(17)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3e j.ang Zw      
2. 8:50-9:35   3e j.ang Zw 2f g_wych Zw 2f j.ang Zw  
3. 9:45-10:30 2g j.ang Zw 2g j.ang Zw 3e j.ang Zw 1a j.ang Zw 2g j.ang Zw
4. 10:55-11:40 1g j.ang Zw 2g j.ang Zw   1a j.ang Zw 1g j.ang Zw
5. 11:50-12:35 1a j.ang Zw 3h j.ang Zw 2g j.ang Zw 2g j.ang Zw 1g j.ang Zw
6. 12:45-13:30 2f j.ang Zw       3h j.ang Zw
7. 13:40-14:25 2f j.ang Zw 2f j.ang Zw 2f j.ang Zw   2f j.ang Zw
8. 14:30-15:15     3h j.ang Zw   2f j.ang Zw

 

(s4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40         (1a,1d,1e) wf
5. 11:50-12:35         (1a,1d,1e) wf

 

(s5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek