1 (1a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
(Pi) etyka
fiz 26 Sm his 11    
2. 8:50-9:35 Ki chem 24 mat 2 Us WOS 7 St wf s 1
wf s 2
Me przed 27
3. 9:45-10:30 j.ang 14
Zw j.ang 17
Me przed 27 Kz geo 10 St wf s 1
wf s 2
Mh j.niem 18
Kw inf 21
4. 10:55-11:40 Kb j.polski 4 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Kb j.polski 4 Ty biol 31 Kw inf 21
Le j.niem 5
5. 11:50-12:35 Kb j.polski 4 Ma EdB 19 Kh religia 19 j.ang 14
Zw j.ang 17
Pi wok 10A
6. 12:45-13:30 mat 2 Sm his 11 mat 2 j.ang 14
Zw j.ang 17
Kb j.polski 4
7. 13:40-14:25 Kz geo 10 Sm g_wych 11   -------
(Pi) etyka
St wf s 1
wf s 2
8. 14:30-15:15 mat 2 Kh religia 19      

 

1 (1b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
(Pi) etyka
(Ma) wf
-------
-------
  Ki chem 24 Kw inf 21
Le j.niem 5
2. 8:50-9:35 Bu j.polski 15 Ki chem 24   Bu j.polski 15 Mh j.niem 18
Kw inf 21
3. 9:45-10:30 (Ma) wf
St wf s 2
Pt wf s 3
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Kh religia 19 Bu j.polski 15 Me przed 27
4. 10:55-11:40 (Ma) wf
St wf s 2
Pt wf s 3
Ki g_wych 24 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Rd mat 1 Ml biol 30
5. 11:50-12:35 Rd mat 1 Sm his 11 Kz geo 10 Rd mat 1 Sm his 11
6. 12:45-13:30 Ps wok 15 Bu j.polski 10 fiz 26 Ma EdB 19 Kh religia 36
7. 13:40-14:25 Us WOS 7 Ml biol 30 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
-------
(Pi) etyka
 
8. 14:30-15:15 Me przed 27 -------
St wf s 1
Pt wf s 2
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
   

 

1 (1c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   Sk wf s 1
-------
Sk wf s 1
-------
-------
Sk wf s 1
-------
Sk wf s 1
1. 8:00-8:45 -------
(Pi) etyka
Sk wf s 1
-------
Kw inf 21
Fe j.ang 22
-------
Sk wf s 2
Me przed 27
2. 8:50-9:35 Sm his 11 Kd j.polski 13 Fe j.ang 22
Kw inf 21
Kd j.polski 13 Ml biol 30
3. 9:45-10:30 Kd j.polski 13 mat 2 Kd j.polski 13 Ks geo 11 Ma EdB 19
4. 10:55-11:40 Kd j.polski 13 mat 2 Sm his 11 Us WOS 7 mat 2
5. 11:50-12:35 Me przed 27 Wi j.niem 16
Fe j.ang 22
Sk g_wych 3 mat 2  
6. 12:45-13:30 Fe j.ang 22
Wi j.niem 16
Kh religia 19 Ps wok 15 Ki chem 24  
7. 13:40-14:25 Wi j.niem 16
Fe j.ang 22
Kh religia 19 Fe j.ang 22
Wi j.niem 16
-------
(Pi) etyka
 
8. 14:30-15:15 fiz 26        

 

1 (1d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 św j.włoski 20
Kc j.ang 32
Ki chem 24   Fe j.ang 22
św j.włoski 20
Ma EdB 19
2. 8:50-9:35 (Ma) wf
Pt wf s 2
św j.włoski 20
Kc j.ang 32
  Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
mat 26
3. 9:45-10:30 fiz 26 Fe j.ang 22
św j.włoski 20
Br religia 36 mat 26 mat 26
4. 10:55-11:40 Us WOS 7 mat 26 Pi wok 10A (Ma) wf
Pt wf s 2
Sm his 11
5. 11:50-12:35 Sm his 11 Me przed 27 Mz j.polski 25 (Ma) wf
Pt wf s 2
Me przed 27
6. 12:45-13:30 Kz geo 10 Ml biol 30 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25  
7. 13:40-14:25 Kw inf 21
Kc j.ang 32
Mz j.polski 25 Br religia 36
(By) etyka
św g_wych 20  
8. 14:30-15:15 Fe j.ang 22
Kw inf 21
  -------
(By) etyka
   

 

1 (1e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Kb j.polski 4 Kh religia 19   Ps wok 15
2. 8:50-9:35 Ky j.ang 6
Kl j.niem 18
Kb j.polski 4 Rd mat 1 Kb j.polski 4 Rd mat 1
3. 9:45-10:30 Kl j.niem 18
Mr j.ang 37
Sm his 11 Kb j.polski 4 Kw inf 21
Mr j.ang 37
Rd mat 1
4. 10:55-11:40 Me przed 27 Ma EdB 19 Kz geo 10 Ky j.ang 6
Kw inf 21
Kh religia 36
5. 11:50-12:35 St wf s 1
Pt wf s 2
Ki chem 24 Kl j.niem 10B
Mr j.ang 37
Ty biol 31 Kb j.polski 4
6. 12:45-13:30 Sm his 11 By WOS 33 Ky j.ang 6
Kl j.niem 10B
St wf s 2
Pt wf s 3
Rd g_wych 1
7. 13:40-14:25 fiz 26 Me przed 27 -------
(By) etyka
St wf s 2
Pt wf s 3
 
8. 14:30-15:15 Rd mat 1   -------
(By) etyka
   

 

1 (1f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   j.ang 14
Zw j.ang 17
Ps wok 15 Ks geo 11 Mh j.niem 18
Kl j.niem 23
2. 8:50-9:35 (Ma) wf
Tj wf s 1
Ps j.polski 15 Mh j.niem 18
Kl j.niem 10B
j.ang 14
Kw inf 21
Br religia 33
3. 9:45-10:30 Ps j.polski 15 Ps j.polski 15 Kw inf 21
Zw j.ang 17
Ki chem 24 Sz his 12
4. 10:55-11:40 mat 2 Ks geo 10 Ps j.polski 15 (Ma) wf
Tj wf s 1
Me przed 27
5. 11:50-12:35 mat 2 mat 2 mat 2 (Ma) wf
Tj wf s 1
 
6. 12:45-13:30 Sz his 12 Me przed 27 By WOS 33 fiz 26  
7. 13:40-14:25 j.ang 14
Zw j.ang 17
Ps g_wych 15 -------
(By) etyka
Ma EdB 19  
8. 14:30-15:15 Ml biol 30 Br religia 36 -------
(By) etyka
   

 

1 (1g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
(Pi) etyka
(Ma) wf
-------
św j.włoski 20
Zw j.ang 17
   
2. 8:50-9:35 fiz 26 mat 26 Ki chem 24 Ky j.ang 6
św j.włoski 20
Sz his 12
3. 9:45-10:30 (Ma) wf
Tj wf ?
Kd g_wych 13 Ky j.ang 6
św j.włoski 20
Pi wok 10A Br religia 33
4. 10:55-11:40 (Ma) wf
Tj wf ?
Kd j.polski 13 mat 26 św j.włoski 20
Zw j.ang 17
Ma EdB 19
5. 11:50-12:35 mat 26 Kw inf 21
Zw j.ang 17
mat 26 Kd j.polski 13 Kz geo 10
6. 12:45-13:30 Ty biol 31 Ky j.ang 6
Kw inf 21
Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 Me przed 27
7. 13:40-14:25 Me przed 27 Sz his 12 Kd j.polski 13 Br religia 36
(Pi) etyka
 
8. 14:30-15:15     -------
Tj wf s 1
Us WOS 7  

 

2 (2a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Ma) wf
Pt wf s 2
By HIS 33 By WOS 33 -------
(By) etyka
Mz j.polski 25
2. 8:50-9:35 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Br religia 36 -------
(By) etyka
Mz j.polski 25
3. 9:45-10:30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Rd mat 1 Kz geo 10 Kz geo 10
4. 10:55-11:40 Fe g_wych 22 Br religia 36 Rd mat 1 By HIS 33 Kz geo 10
5. 11:50-12:35 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
By WOS 33 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
6. 12:45-13:30 By WOS 33 (Ma) wf
Pt wf s 2
Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
By WOS 33
7. 13:40-14:25 Rd mat 1 (Ma) wf
Pt wf s 2
Mz j.polski 25 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
 
8. 14:30-15:15 Kz geo 10 Rd mat 1 (Ml) WŻR Mz j.polski 25  
9. 15:20-16:05     (Ml) WŻR    

 

2 (2b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
Le j.niem 5
SA mat 3 Ty WŻR 31 -------
(By) etyka
 
2. 8:50-9:35 Kb j.polski 4 SA mat 3 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
-------
(By) etyka
Kb j.polski 4
3. 9:45-10:30 Kb j.polski 4 Kb j.polski 4 By HIS 33 Ty biol 31 SA mat 3
4. 10:55-11:40 Le j.niem 5
Wi j.niem 16
(DM) wf
Pt wf s 3
Ty biol 31 Le j.niem 5
Wi j.niem 16
SA mat 3
5. 11:50-12:35 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
(DM) wf
Pt wf s 3
(DM) wf
Pt wf s 3
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Ki chem 24
6. 12:45-13:30 Ki chem 24 Ty biol 31 Kh religia 19 Ty biol 31 Ki chem 24
7. 13:40-14:25 By HIS 33 Ty biol 31 SA mat 3 SA mat 3 Kh religia 36
8. 14:30-15:15 Ty g_wych 31 Ty WŻR 31 SA mat 3 SA mat 3 Le j.niem 5
-------

 

2 (2c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kd j.polski 13 Be mat 10B Kd j.polski 13 Br religia 36
(By) etyka
fiz 26
2. 8:50-9:35 Be mat 10B Be mat 10B Kd j.polski 13 Br religia 36
(By) etyka
Sm HIS 11
3. 9:45-10:30 Be mat 10B Ky j.ang 6
Kw inf 21
Sm HIS 11 Kd j.polski 13 Be mat 10B
4. 10:55-11:40 fiz 26 Wi j.niem 16
Kw inf 21
St g_wych 3 Be mat 10B Be mat 10B
5. 11:50-12:35 Kw inf 21
Wi j.niem 16
Ky j.ang 6
j.ang 14
Kw inf 21
Wi j.niem 16
Wi j.niem 16
Kw inf 21
fiz 26
6. 12:45-13:30 Kw inf 21
j.ang 14
-------
(St) wf
Kw inf 21
j.ang 14
Ky j.ang 6
Kw inf 21
fiz 26
7. 13:40-14:25 St wf s 1
-------
-------
(St) wf
fiz 26 Be mat 10B (Ty) WŻR
8. 14:30-15:15 St wf s 1
-------
  St wf s 2
-------
-------
(St) wf
(Ty) WŻR

 

2 (2d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ja j.ang 23
-------
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
Ty przyr 31 Be mat 10B
2. 8:50-9:35 Ja j.ang 23
św j.włoski 20
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
św j.włoski 20
Us WOS 7 Be mat 10B
3. 9:45-10:30 Ja j.ang 23
św j.włoski 20
-------
Ja j.ang 23
(Tj) wf
Sk wf s 3
Us WOS 7 Sm his 11
4. 10:55-11:40 Sm his 11 Sm his 11 (Tj) wf
Sk wf s 3
Kd j.polski 13 (Tj) wf
Sk wf s 3
5. 11:50-12:35 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 Sm his 11 Be mat 10B Us WOS 7
6. 12:45-13:30 św j.włoski 20
Ja j.ang 23
Kd j.polski 13 Sm his 11 Be mat 10B Ty przyr 31
7. 13:40-14:25 św j.włoski 20
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
(Kh) religia
(Pi) etyka
Ja g_wych 23 (Ty) WŻR
8. 14:30-15:15 -------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
(Kh) religia
(Pi) etyka
św j.włoski 20
Ja j.ang 23
(Ty) WŻR
9. 15:20-16:05   Ja j.ang 23
-------
  -------
Ja j.ang 23
 

 

2 (2e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Rd mat 1 Ps j.polski 15 Rd mat 1 Wi j.niem 16
Zw j.ang 17
Ki chem 24
2. 8:50-9:35 Rd mat 1 Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ki chem 24
3. 9:45-10:30 Ki chem 24 Wi j.niem 16
Zw j.ang 17
Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ml biol 30
4. 10:55-11:40 Mr j.ang 37
Zw j.ang 17
(DM) wf
Tj wf s 2
Ml biol 30 Ki chem 24 Rd mat 1
5. 11:50-12:35 Ml biol 30 (DM) wf
Tj wf s 2
(DM) wf
Tj wf s 2
Ml biol 30 Ml WŻR 30
6. 12:45-13:30 Ml biol 30 Rd mat 1 Tj g_wych 36 Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
Ml WŻR 30
7. 13:40-14:25 Sm HIS 11 Rd mat 1 (Kh) religia
(Pi) etyka
Ps j.polski 15  
8. 14:30-15:15   Sm HIS 11 (Kh) religia
(Pi) etyka
   

 

2 (2f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ow j.ang 35
-------
-------
Ow j.ang 35
  Kh religia 19
(Pi) etyka
Ow j.ang 35
-------
2. 8:50-9:35 Ow j.ang 35
Le j.niem 5
-------
Ow j.ang 35
By HIS 33 Kh religia 19
(Pi) etyka
Ow j.ang 35
Le j.niem 5
3. 9:45-10:30 Ow j.ang 35
Le j.niem 5
-------
Ow j.ang 35
(Tj) wf
DM wf s 1
By WOS 33 Ps j.polski 15
4. 10:55-11:40 Kz geo 10 By WOS 33 (Tj) wf
DM wf s 1
Kz geo 10 (Tj) wf
DM wf s 1
5. 11:50-12:35 Kz geo 10 Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ps j.polski 15 Rd mat 1
6. 12:45-13:30 Mh j.niem 18
Ow j.ang 35
Ps j.polski 15 Rd mat 1 By HIS 33 Kz g_wych 10
7. 13:40-14:25 Mh j.niem 18
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
Kz geo 10 Rd mat 1 Kz geo 10
8. 14:30-15:15 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
(Ml) WŻR Mh j.niem 18
Ow j.ang 35
By WOS 33
9. 15:20-16:05   Ow j.ang 35
-------
(Ml) WŻR -------
Ow j.ang 35
 

 

2 (2g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Br religia 36 Us WOS 7 Pi j.polski 10A SA mat 3 Sz his 12
2. 8:50-9:35 Sz his 12 Us WOS 7 Pi j.polski 10A Ml przyr 30 Sk wf s 3
DM wf s 1
3. 9:45-10:30 Pi j.polski 10A Sk wf s 2
DM wf s 1
Ow j.ang 35
Kl j.niem 10B
Ml przyr 30 Sk wf s 2
DM wf s 1
4. 10:55-11:40 Ow j.ang 35
j.ang 14
Sz his 12 Kl j.niem 10B
j.ang 14
Pi j.polski 10A Kl j.niem 23
j.ang 14
5. 11:50-12:35 Us WOS 7 Pi j.polski 10A Sz his 12 Pi j.polski 10A Ow j.ang 35
Kl j.niem 23
6. 12:45-13:30 Us WOS 7 Br religia 36 Sz his 12 Pi g_wych 10A Pi j.polski 10A
7. 13:40-14:25 Sz his 12 SA mat 3 -------
(Pi) etyka
Ml WŻR 30 Pi j.polski 10A
8. 14:30-15:15   SA mat 3 -------
(Pi) etyka
Ml WŻR 30 SA mat 3

 

2 (2h)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Ma) wf
-------
-------
Dy j.polski 34 Dy j.polski 34 -------
(Pi) etyka
-------
-------
Sk wf s 2
2. 8:50-9:35 Br religia 36 j.ang 14
Zw j.ang 17
Dy j.polski 34 -------
(Pi) etyka
św j.włoski 20
Zw j.ang 17
3. 9:45-10:30 Us WOS 7 Us WOS 7 Us WOS 7 Dy j.polski 34 j.ang 14
św j.włoski 20
4. 10:55-11:40 Sz his 12 SA mat 3 św j.włoski 20
Zw j.ang 17
Dy j.polski 34 Dy j.polski 34
5. 11:50-12:35 Dy j.polski 34 Sz his 12 j.ang 14
św j.włoski 20
Br religia 36 SA mat 3
6. 12:45-13:30 Dy j.polski 34 (Ma) wf
(St) wf
Sk wf ?
Ml przyr 30 SA mat 3 SA mat 3
7. 13:40-14:25 Ml przyr 30 (Ma) wf
(St) wf
Sk wf ?
Sz his 12 Us WOS 7 Sz his 12
8. 14:30-15:15 Sz his 12 Sz his 12 (Ml) WŻR -------
(St) wf
-------
Us g_wych 7
9. 15:20-16:05     (Ml) WŻR    

 

3 (3a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Mh j.niem 18
Le j.niem 5
(Ma) wf
Tj wf s 1
Kb j.polski 4  
2. 8:50-9:35 -------
Zw j.ang 17
(Ma) wf
Tj wf s 1
(Ma) wf
Tj wf s 1
Kz geo 10 SA mat 3
3. 9:45-10:30 Kz geo 10 By HIS 33 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Kb j.polski 4 Ow j.ang 35
Zw j.ang 17
4. 10:55-11:40 SA mat 3 Ow j.ang 35
Zw j.ang 17
By WOS 33 SA mat 3 Ow j.ang 35
Zw j.ang 17
5. 11:50-12:35 By WOS 33 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Ow j.ang 35
Zw j.ang 17
SA mat 3 By HIS 33
6. 12:45-13:30 Kb j.polski 4 Ow j.ang 35
Zw j.ang 17
Kz geo 10 Br religia 36 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
7. 13:40-14:25 Kb j.polski 4 -------
(By) etyka
Kb j.polski 4 Ow j.ang 35
-------
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
8. 14:30-15:15 By g_wych 33 -------
(By) etyka
Br religia 36    

 

3 (3b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
mat 2 Mz j.polski 25 Mz HIS 25 Br religia 33
2. 8:50-9:35 Ml biol 30 Mz HIS 25 Le j.niem 5
Wi j.niem 16
Mz j.polski 25 mat 2
3. 9:45-10:30 Mz j.polski 25 Br religia 36 mat 2 Le j.niem 5
Wi j.niem 16
mat 2
4. 10:55-11:40 Ml biol 30 Mz j.polski 25 mat 2 Ml biol 30 Ki chem 24
5. 11:50-12:35 Ki chem 24 Mz j.polski 25 Ml biol 30 Ki chem 24 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
6. 12:45-13:30 (St) wf
Pt wf s 3
Ki chem 24 (St) wf
Pt wf s 3
Ml g_wych 30 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
7. 13:40-14:25 mat 2 -------
(By) etyka
(St) wf
-------
mat 2 Ki chem 24
8. 14:30-15:15   -------
(By) etyka
  -------
Pt wf s 2
 

 

3 (3c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 SA mat 3 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Br religia 36 wf s 3
St wf s 1
SA mat 3
2. 8:50-9:35 Wi j.niem 16
Mr j.ang 37
Sm HIS 11 Sm HIS 11 SA mat 3 Ps j.polski 15
3. 9:45-10:30 Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
SA mat 3 Wi j.niem 16
Mr j.ang 37
SA mat 3 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
4. 10:55-11:40 Ps j.polski 15 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
fiz 26 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
5. 11:50-12:35 Ps j.polski 15 fiz 26 Br religia 36 g_wych 26 wf s 2
St wf s 1
6. 12:45-13:30 fiz 26 fiz 26 SA mat 3 Ps j.polski 15 wf s 2
St wf s 1
7. 13:40-14:25   -------
(By) etyka
Ps j.polski 15   SA mat 3
8. 14:30-15:15   -------
(By) etyka
     

 

3 (3d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Sz his 12 Sz g_wych 12 Us WOS 7 Us WOS 7 Kh religia 36
2. 8:50-9:35 Pi j.polski 10A Rd mat 1 Ty przyr 31 Ty przyr 31 Kh religia 36
3. 9:45-10:30 Sz his 12 Rd mat 1 Ja j.ang 23
Kc j.ang 32
św j.włoski 20
Kc j.ang 32
Us WOS 7
4. 10:55-11:40 św j.włoski 20
Kc j.ang 32
Ja j.ang 23
Kc j.ang 32
Ja j.ang 23
Kc j.ang 32
Ja j.ang 23
Kc j.ang 32
Pi j.polski 10A
5. 11:50-12:35 Ja j.ang 23
św j.włoski 20
Ja j.ang 23
Kc j.ang 32
Pi j.polski 10A Ja j.ang 23
św j.włoski 20
Sz his 12
6. 12:45-13:30 Rd mat 1 Pi j.polski 10A Pi j.polski 10A (Tj) wf
-------
Sz his 12
7. 13:40-14:25 -------
Pt wf s 3
-------
(By) etyka
(Tj) wf
Pt wf ?
(Tj) wf
-------
Rd mat 1
8. 14:30-15:15   -------
(By) etyka
-------
Pt wf s 3
   

 

3 (3e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Sm HIS 11 (Ma) wf
Sk wf s 2
  g_wych 2
2. 8:50-9:35 mat 2 (Ma) wf
Sk wf s 2
(Ma) wf
Sk wf s 2
Ki chem 24 Ty biol 31
3. 9:45-10:30 mat 2 Ki chem 24 Ki chem 24 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
Ty WŻR 31
4. 10:55-11:40 Ki chem 36 Ty biol 31 Br religia 36 Kb j.polski 4 Kb j.polski 4
5. 11:50-12:35 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
Ty biol 31 Kb j.polski 4 Kb j.polski 4 mat 2
6. 12:45-13:30 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
mat 2 Mh j.niem 18
Wi j.niem 16
mat 2 Sm HIS 11
7. 13:40-14:25 Ty WŻR 31 -------
(Pi) etyka
mat 2 Mh j.niem 18
Wi j.niem 16
Kb j.polski 4
8. 14:30-15:15     mat 2 Br religia 36 -------
(Pi) etyka

 

3 (3f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
Tj wf s 1
Ks geo 10 Le j.niem 5
Kl j.niem 10B
Kd j.polski 13 -------
Tj wf s 1
2. 8:50-9:35 SA mat 3 Ks geo 10 Kh religia 19 Ks geo 11 -------
Tj wf s 2
3. 9:45-10:30 SA mat 3 Ks g_wych 10 Fe j.ang 22
j.ang 14
Fe j.ang 22
j.ang 14
Le j.niem 5
Kl j.niem 23
4. 10:55-11:40 By HIS 33 Fe j.ang 22
j.ang 14
Kd j.polski 13 Fe j.ang 22
j.ang 14
Us WOS 7
5. 11:50-12:35 Fe j.ang 22
j.ang 14
SA mat 3 Kd j.polski 13 Us WOS 7 Fe j.ang 22
j.ang 14
6. 12:45-13:30 Kd j.polski 13 SA mat 3 Ks geo 7 (Tj) wf
-------
Fe j.ang 22
j.ang 14
7. 13:40-14:25 Kd j.polski 13 -------
(Pi) etyka
(Tj) wf
-------
(Tj) wf
-------
By HIS 33
8. 14:30-15:15 Us WOS 7       Kh religia 36
(Pi) etyka

 

3 (3g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Wi j.niem 16
Kl j.niem 18
Mz j.polski 25     Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
2. 8:50-9:35 Mz j.polski 25 Sz his 12 Mz g_wych 25 Wi j.niem 16
-------
Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
3. 9:45-10:30 Rd mat 1 Sz his 12 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25
4. 10:55-11:40 Rd mat 1 Rd mat 1 Mz j.polski 25 Br religia 36 Sz his 12
5. 11:50-12:35 Sz his 12 Us WOS 7 Ty przyr 31 Mz j.polski 25 Ty przyr 31
6. 12:45-13:30 (St) wf
-------
Mz j.polski 25 (St) wf
Sk wf s 2
Rd mat 1 Us WOS 7
7. 13:40-14:25   Br religia 36
(Pi) etyka
(St) wf
Sk wf s 3
Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Us WOS 7
8. 14:30-15:15   -------
Sk wf s 3
-------
Kl j.niem 10B
  -------
(Pi) etyka

 

Ewa Budziach (Bu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 1b j.polski 15     1b j.polski 15  
3. 9:45-10:30       1b j.polski 15  
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30   1b j.polski 10      

 

Wioleta Dydo (Dy)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2h j.polski 34 2h j.polski 34    
2. 8:50-9:35     2h j.polski 34    
3. 9:45-10:30       2h j.polski 34  
4. 10:55-11:40       2h j.polski 34 2h j.polski 34
5. 11:50-12:35 2h j.polski 34        
6. 12:45-13:30 2h j.polski 34        

 

Agnieszka Kubacka (Kb)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1e j.polski 4   3a j.polski 4  
2. 8:50-9:35 2b j.polski 4 1e j.polski 4   1e j.polski 4 2b j.polski 4
3. 9:45-10:30 2b j.polski 4 2b j.polski 4 1e j.polski 4 3a j.polski 4  
4. 10:55-11:40 1a j.polski 4   1a j.polski 4 3e j.polski 4 3e j.polski 4
5. 11:50-12:35 1a j.polski 4   3e j.polski 4 3e j.polski 4 1e j.polski 4
6. 12:45-13:30 3a j.polski 4       1a j.polski 4
7. 13:40-14:25 3a j.polski 4   3a j.polski 4   3e j.polski 4

 

Anna Kondracka (Kd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2c j.polski 13   2c j.polski 13 3f j.polski 13  
2. 8:50-9:35   1c j.polski 13 2c j.polski 13 1c j.polski 13  
3. 9:45-10:30 1c j.polski 13 1g g_wych 13 1c j.polski 13 2c j.polski 13  
4. 10:55-11:40 1c j.polski 13 1g j.polski 13 3f j.polski 13 2d j.polski 13  
5. 11:50-12:35 2d j.polski 13 2d j.polski 13 3f j.polski 13 1g j.polski 13  
6. 12:45-13:30 3f j.polski 13 2d j.polski 13 1g j.polski 13 1g j.polski 13  
7. 13:40-14:25 3f j.polski 13   1g j.polski 13    

 

Agata Piekara (Pi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1a,1b,1c,1g) etyka 10A   2g j.polski 10A (2f,2h) etyka 10A  
2. 8:50-9:35 3d j.polski 10A   2g j.polski 10A (2f,2h) etyka 10A  
3. 9:45-10:30 2g j.polski 10A     1g wok 10A  
4. 10:55-11:40     1d wok 10A 2g j.polski 10A 3d j.polski 10A
5. 11:50-12:35   2g j.polski 10A 3d j.polski 10A 2g j.polski 10A 1a wok 10A
6. 12:45-13:30   3d j.polski 10A 3d j.polski 10A 2g g_wych 10A 2g j.polski 10A
7. 13:40-14:25   (3g,3f,3e) etyka 10A (2e,2g,2d) etyka 10A (1a,1b,1c,1g) etyka 10A 2g j.polski 10A
8. 14:30-15:15     (2e,2g,2d) etyka 10A   (3g,3f,3e) etyka 10A

 

Agnieszka Piskorek (Ps)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e j.polski 15 1f wok 15   1e wok 15
2. 8:50-9:35   1f j.polski 15 2e j.polski 15   3c j.polski 15
3. 9:45-10:30 1f j.polski 15 1f j.polski 15 2e j.polski 15   2f j.polski 15
4. 10:55-11:40 3c j.polski 15   1f j.polski 15    
5. 11:50-12:35 3c j.polski 15 2f j.polski 15   2f j.polski 15  
6. 12:45-13:30 1b wok 15 2f j.polski 15 1c wok 15 3c j.polski 15  
7. 13:40-14:25   1f g_wych 15 3c j.polski 15 2e j.polski 15  

 

Monika Trybocka (Tr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3g j.polski 25 3b j.polski 25 3b HIS 25 2a j.polski 25
2. 8:50-9:35 3g j.polski 25 3b HIS 25 3g g_wych 25 3b j.polski 25 2a j.polski 25
3. 9:45-10:30 3b j.polski 25   3g j.polski 25 3g j.polski 25 3g j.polski 25
4. 10:55-11:40   3b j.polski 25 3g j.polski 25    
5. 11:50-12:35   3b j.polski 25 1d j.polski 25 3g j.polski 25  
6. 12:45-13:30   3g j.polski 25 1d j.polski 25 1d j.polski 25  
7. 13:40-14:25   1d j.polski 25 2a j.polski 25    
8. 14:30-15:15       2a j.polski 25  

 

Dariusz Szerszeń (Sz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3d his 12 3d g_wych 12     2g his 12
2. 8:50-9:35 2g his 12 3g his 12     1g his 12
3. 9:45-10:30 3d his 12 3g his 12     1f his 12
4. 10:55-11:40 2h his 12 2g his 12     3g his 12
5. 11:50-12:35 3g his 12 2h his 12 2g his 12   3d his 12
6. 12:45-13:30 1f his 12   2g his 12   3d his 12
7. 13:40-14:25 2g his 12 1g his 12 2h his 12   2h his 12
8. 14:30-15:15 2h his 12 2h his 12      

 

Ewa Smoleńska (Sm)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3e HIS 11 1a his 11    
2. 8:50-9:35 1c his 11 3c HIS 11 3c HIS 11   2c HIS 11
3. 9:45-10:30   1e his 11 2c HIS 11   2d his 11
4. 10:55-11:40 2d his 11 2d his 11 1c his 11   1d his 11
5. 11:50-12:35 1d his 11 1b his 11 2d his 11   1b his 11
6. 12:45-13:30 1e his 11 1a his 11 2d his 11   3e HIS 11
7. 13:40-14:25 2e HIS 11 1a g_wych 11      
8. 14:30-15:15   2e HIS 11      

 

Jarosław Usowicz (Us)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2g WOS 7 3d WOS 7 3d WOS 7  
2. 8:50-9:35   2g WOS 7 1a WOS 7 2d WOS 7  
3. 9:45-10:30 2h WOS 7 2h WOS 7 2h WOS 7 2d WOS 7 3d WOS 7
4. 10:55-11:40 1d WOS 7     1c WOS 7 3f WOS 7
5. 11:50-12:35 2g WOS 7 3g WOS 7   3f WOS 7 2d WOS 7
6. 12:45-13:30 2g WOS 7       3g WOS 7
7. 13:40-14:25 1b WOS 7     2h WOS 7 3g WOS 7
8. 14:30-15:15 3f WOS 7     1g WOS 7 2h g_wych 7

 

Urszula Węgrzynek (Wę)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.ang 14      
2. 8:50-9:35   2h j.ang 14   1f j.ang 14  
3. 9:45-10:30 1a j.ang 14   3f j.ang 14 3f j.ang 14 2h j.ang 14
4. 10:55-11:40 2g j.ang 14 3f j.ang 14 2g j.ang 14 3f j.ang 14 2g j.ang 14
5. 11:50-12:35 3f j.ang 14 2c j.ang 14 2h j.ang 14 1a j.ang 14 3f j.ang 14
6. 12:45-13:30 2c j.ang 14   2c j.ang 14 1a j.ang 14 3f j.ang 14
7. 13:40-14:25 1f j.ang 14        

 

Przemysław Jarzynka (Ja)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23    
2. 8:50-9:35 2d j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23    
3. 9:45-10:30 2d j.ang 23 2d j.ang 23 3d j.ang 23    
4. 10:55-11:40   3d j.ang 23 3d j.ang 23 3d j.ang 23  
5. 11:50-12:35 3d j.ang 23 3d j.ang 23   3d j.ang 23  
6. 12:45-13:30 2d j.ang 23        
7. 13:40-14:25 2d j.ang 23 2d j.ang 23   2d g_wych 23  
8. 14:30-15:15 2d j.ang 23 2d j.ang 23   2d j.ang 23  
9. 15:20-16:05   2d j.ang 23   2d j.ang 23  

 

Wojciech Kurcewicz (Kr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Mirosława Kucharzyk (Ky)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b j.ang 6 3c j.ang 6     3g j.ang 6
2. 8:50-9:35 1e j.ang 6     1g j.ang 6 3g j.ang 6
3. 9:45-10:30 3c j.ang 6 2c j.ang 6 1g j.ang 6 3e j.ang 6 3c j.ang 6
4. 10:55-11:40   3c j.ang 6 3c j.ang 6 1e j.ang 6 3c j.ang 6
5. 11:50-12:35 3e j.ang 6 2c j.ang 6     3b j.ang 6
6. 12:45-13:30 3e j.ang 6 1g j.ang 6 1e j.ang 6 2c j.ang 6 3b j.ang 6
7. 13:40-14:25       3g j.ang 6  

 

Katarzyna Owsińska (Ow)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.ang 35 2f j.ang 35     2f j.ang 35
2. 8:50-9:35 2f j.ang 35 2f j.ang 35     2f j.ang 35
3. 9:45-10:30 2f j.ang 35 2f j.ang 35 2g j.ang 35   3a j.ang 35
4. 10:55-11:40 2g j.ang 35 3a j.ang 35     3a j.ang 35
5. 11:50-12:35     3a j.ang 35   2g j.ang 35
6. 12:45-13:30 2f j.ang 35 3a j.ang 35      
7. 13:40-14:25 2f j.ang 35 2f j.ang 35   3a j.ang 35  
8. 14:30-15:15 2f j.ang 35 2f j.ang 35   2f j.ang 35  
9. 15:20-16:05   2f j.ang 35   2f j.ang 35  

 

Izabela Matuszewska (Mt)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Beata Kochanowska (Kc)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d j.ang 32        
2. 8:50-9:35 2a j.ang 32 1d j.ang 32 2b j.ang 32 1d j.ang 32  
3. 9:45-10:30 2a j.ang 32 1b j.ang 32 3d j.ang 32 3d j.ang 32  
4. 10:55-11:40 3d j.ang 32 3d j.ang 32 3d j.ang 32 3d j.ang 32  
5. 11:50-12:35 2b j.ang 32 3d j.ang 32 2a j.ang 32 2b j.ang 32  
6. 12:45-13:30     2a j.ang 32 2a j.ang 32  
7. 13:40-14:25 1d j.ang 32   1b j.ang 32 2a j.ang 32  
8. 14:30-15:15     1b j.ang 32    

 

Romana Marmucka (Mr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b j.ang 37 3c j.ang 37     3g j.ang 37
2. 8:50-9:35 3c j.ang 37 2e j.ang 37 2b j.ang 37   3g j.ang 37
3. 9:45-10:30 1e j.ang 37 1b j.ang 37 3c j.ang 37 1e j.ang 37 3c j.ang 37
4. 10:55-11:40 2e j.ang 37 3c j.ang 37     3c j.ang 37
5. 11:50-12:35 2b j.ang 37   1e j.ang 37 2b j.ang 37 3b j.ang 37
6. 12:45-13:30       2e j.ang 37 3b j.ang 37
7. 13:40-14:25     1b j.ang 37 3g j.ang 37  
8. 14:30-15:15     1b j.ang 37    

 

Małgorzata Fedorowicz (Fe)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1c j.ang 22 1d j.ang 22  
2. 8:50-9:35 2a j.ang 22   1c j.ang 22 1d j.ang 22  
3. 9:45-10:30 2a j.ang 22 1d j.ang 22 3f j.ang 22 3f j.ang 22  
4. 10:55-11:40 2a g_wych 22 3f j.ang 22   3f j.ang 22  
5. 11:50-12:35 3f j.ang 22 1c j.ang 22 2a j.ang 22   3f j.ang 22
6. 12:45-13:30 1c j.ang 22   2a j.ang 22 2a j.ang 22 3f j.ang 22
7. 13:40-14:25 1c j.ang 22   1c j.ang 22 2a j.ang 22  
8. 14:30-15:15 1d j.ang 22        

 

Małgorzta Zalewska (Zw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.ang 17 1g j.ang 17 2e j.ang 17  
2. 8:50-9:35 3a j.ang 17 2h j.ang 17     2h j.ang 17
3. 9:45-10:30 1a j.ang 17 2e j.ang 17 1f j.ang 17 3e j.ang 17 3a j.ang 17
4. 10:55-11:40 2e j.ang 17 3a j.ang 17 2h j.ang 17 1g j.ang 17 3a j.ang 17
5. 11:50-12:35 3e j.ang 17 1g j.ang 17 3a j.ang 17 1a j.ang 17  
6. 12:45-13:30 3e j.ang 17 3a j.ang 17   1a j.ang 17  
7. 13:40-14:25 1f j.ang 17        

 

Dorota Jardzioch (Jh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Jolanta Swierczyńska (św)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d j.włoski 20   1g j.włoski 20 1d j.włoski 20  
2. 8:50-9:35 2d j.włoski 20 1d j.włoski 20 2d j.włoski 20 1g j.włoski 20 2h j.włoski 20
3. 9:45-10:30 2d j.włoski 20 1d j.włoski 20 1g j.włoski 20 3d j.włoski 20 2h j.włoski 20
4. 10:55-11:40 3d j.włoski 20   2h j.włoski 20 1g j.włoski 20  
5. 11:50-12:35 3d j.włoski 20   2h j.włoski 20 3d j.włoski 20  
6. 12:45-13:30 2d j.włoski 20        
7. 13:40-14:25 2d j.włoski 20     1d g_wych 20  
8. 14:30-15:15       2d j.włoski 20  

 

Anna Mahmud (Mh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3a j.niem 18     1f j.niem 18
2. 8:50-9:35   2a j.niem 18 1f j.niem 18   1b j.niem 18
3. 9:45-10:30   2a j.niem 18 3a j.niem 18   1a j.niem 18
4. 10:55-11:40   1a j.niem 18 1b j.niem 18    
5. 11:50-12:35 2a j.niem 18 3a j.niem 18   2a j.niem 18 2a j.niem 18
6. 12:45-13:30 2f j.niem 18   3e j.niem 18   3a j.niem 18
7. 13:40-14:25 2f j.niem 18     3e j.niem 18 3a j.niem 18
8. 14:30-15:15       2f j.niem 18  

 

Jolanta Leśnik (Le)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b j.niem 5 3a j.niem 5 3f j.niem 5   1b j.niem 5
2. 8:50-9:35 2f j.niem 5 2a j.niem 5 3b j.niem 5   2f j.niem 5
3. 9:45-10:30 2f j.niem 5 2a j.niem 5 3a j.niem 5 3b j.niem 5 3f j.niem 5
4. 10:55-11:40 2b j.niem 5 1a j.niem 5 1b j.niem 5 2b j.niem 5 1a j.niem 5
5. 11:50-12:35 2a j.niem 5 3a j.niem 5   2a j.niem 5 2a j.niem 5
6. 12:45-13:30         3a j.niem 5
7. 13:40-14:25         3a j.niem 5
8. 14:30-15:15         2b j.niem 5

 

Joanna Jarczyk (Jr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Marianna Wiśniewska (Wi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g j.niem 16     2e j.niem 16  
2. 8:50-9:35 3c j.niem 16 2e j.niem 16 3b j.niem 16 3g j.niem 16  
3. 9:45-10:30 3c j.niem 16 2e j.niem 16 3c j.niem 16 3b j.niem 16  
4. 10:55-11:40 2b j.niem 16 2c j.niem 16 3c j.niem 16 2b j.niem 16  
5. 11:50-12:35 2c j.niem 16 1c j.niem 16 2c j.niem 16 2c j.niem 16  
6. 12:45-13:30 1c j.niem 16   3e j.niem 16 2e j.niem 16  
7. 13:40-14:25 1c j.niem 16   1c j.niem 16 3e j.niem 16  

 

Magdalena Kleszcz (Kl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g j.niem 18   3f j.niem 10B   1f j.niem 23
2. 8:50-9:35 1e j.niem 18   1f j.niem 10B    
3. 9:45-10:30 1e j.niem 18   2g j.niem 10B   3f j.niem 23
4. 10:55-11:40     2g j.niem 10B   2g j.niem 23
5. 11:50-12:35     1e j.niem 10B   2g j.niem 23
6. 12:45-13:30     1e j.niem 10B    
7. 13:40-14:25          
8. 14:30-15:15     3g j.niem 10B    

 

Kamila Rybaczek (Ry)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Renata Dąbrowska (Dą)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3b mat 2     3e g_wych 2
2. 8:50-9:35 3e mat 2 1a mat 2     3b mat 2
3. 9:45-10:30 3e mat 2 1c mat 2 3b mat 2   3b mat 2
4. 10:55-11:40 1f mat 2 1c mat 2 3b mat 2   1c mat 2
5. 11:50-12:35 1f mat 2 1f mat 2 1f mat 2 1c mat 2 3e mat 2
6. 12:45-13:30 1a mat 2 3e mat 2 1a mat 2 3e mat 2  
7. 13:40-14:25 3b mat 2   3e mat 2 3b mat 2  
8. 14:30-15:15 1a mat 2   3e mat 2    

 

Alina Szeloch (SA)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3c mat 3 2b mat 3   2g mat 3 3c mat 3
2. 8:50-9:35 3f mat 3 2b mat 3   3c mat 3 3a mat 3
3. 9:45-10:30 3f mat 3 3c mat 3   3c mat 3 2b mat 3
4. 10:55-11:40 3a mat 3 2h mat 3   3a mat 3 2b mat 3
5. 11:50-12:35   3f mat 3   3a mat 3 2h mat 3
6. 12:45-13:30   3f mat 3 3c mat 3 2h mat 3 2h mat 3
7. 13:40-14:25   2g mat 3 2b mat 3 2b mat 3 3c mat 3
8. 14:30-15:15   2g mat 3 2b mat 3 2b mat 3 2g mat 3

 

Bogumiła Bebko (Be)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c mat 10B     2d mat 10B
2. 8:50-9:35 2c mat 10B 2c mat 10B     2d mat 10B
3. 9:45-10:30 2c mat 10B       2c mat 10B
4. 10:55-11:40       2c mat 10B 2c mat 10B
5. 11:50-12:35       2d mat 10B  
6. 12:45-13:30       2d mat 10B  
7. 13:40-14:25       2c mat 10B  

 

Beata Łukawska (Łu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Jadwiga Rodzik (Rd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2e mat 1   2e mat 1    
2. 8:50-9:35 2e mat 1 3d mat 1 1e mat 1 2e mat 1 1e mat 1
3. 9:45-10:30 3g mat 1 3d mat 1 2a mat 1 2e mat 1 1e mat 1
4. 10:55-11:40 3g mat 1 3g mat 1 2a mat 1 1b mat 1 2e mat 1
5. 11:50-12:35 1b mat 1   2f mat 1 1b mat 1 2f mat 1
6. 12:45-13:30 3d mat 1 2e mat 1 2f mat 1 3g mat 1 1e g_wych 1
7. 13:40-14:25 2a mat 1 2e mat 1   2f mat 1 3d mat 1
8. 14:30-15:15 1e mat 1 2a mat 1      

 

Agnieszka Milewska (Ml)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3b biol 30     2g przyr 30 1c biol 30
3. 9:45-10:30       2g przyr 30 2e biol 30
4. 10:55-11:40 3b biol 30   2e biol 30 3b biol 30 1b biol 30
5. 11:50-12:35 2e biol 30   3b biol 30 2e biol 30 2e WŻR 30
6. 12:45-13:30 2e biol 30 1d biol 30 2h przyr 30 3b g_wych 30 2e WŻR 30
7. 13:40-14:25 2h przyr 30 1b biol 30   2g WŻR 30  
8. 14:30-15:15 1f biol 30   (2f,2a,2h) WŻR 30 2g WŻR 30  
9. 15:20-16:05     (2f,2a,2h) WŻR 30    

 

Monika Tyszkiewicz (Ty)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2b WŻR 31 2d przyr 31  
2. 8:50-9:35     3d przyr 31 3d przyr 31 3e biol 31
3. 9:45-10:30       2b biol 31 3e WŻR 31
4. 10:55-11:40   3e biol 31 2b biol 31 1a biol 31  
5. 11:50-12:35   3e biol 31 3g przyr 31 1e biol 31 3g przyr 31
6. 12:45-13:30 1g biol 31 2b biol 31   2b biol 31 2d przyr 31
7. 13:40-14:25 3e WŻR 31 2b biol 31     (2c,2d) WŻR 31
8. 14:30-15:15 2b g_wych 31 2b WŻR 31     (2c,2d) WŻR 31

 

Izabela Kielska (Ki)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1d chem 24   1b chem 24 2e chem 24
2. 8:50-9:35 1a chem 24 1b chem 24 1g chem 24 3e chem 24 2e chem 24
3. 9:45-10:30 2e chem 24 3e chem 24 3e chem 24 1f chem 24  
4. 10:55-11:40 3e chem 36 1b g_wych 24   2e chem 24 3b chem 24
5. 11:50-12:35 3b chem 24 1e chem 24   3b chem 24 2b chem 24
6. 12:45-13:30 2b chem 24 3b chem 24   1c chem 24 2b chem 24
7. 13:40-14:25         3b chem 24

 

Jacek Kwaśny (Kś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1a fiz 26     2c fiz 26
2. 8:50-9:35 1g fiz 26 1g mat 26     1d mat 26
3. 9:45-10:30 1d fiz 26     1d mat 26 1d mat 26
4. 10:55-11:40 2c fiz 26 1d mat 26 1g mat 26 3c fiz 26  
5. 11:50-12:35 1g mat 26 3c fiz 26 1g mat 26 3c g_wych 26 2c fiz 26
6. 12:45-13:30 3c fiz 26 3c fiz 26 1b fiz 26 1f fiz 26 2c fiz 26
7. 13:40-14:25 1e fiz 26   2c fiz 26    
8. 14:30-15:15 1c fiz 26        

 

Agnieszka Kozłowska (Kz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35       3a geo 10  
3. 9:45-10:30 3a geo 10   1a geo 10 2a geo 10 2a geo 10
4. 10:55-11:40 2f geo 10   1e geo 10 2f geo 10 2a geo 10
5. 11:50-12:35 2f geo 10   1b geo 10   1g geo 10
6. 12:45-13:30 1d geo 10   3a geo 10   2f g_wych 10
7. 13:40-14:25 1a geo 10   2f geo 10   2f geo 10
8. 14:30-15:15 2a geo 10        

 

Leszek Kaszubowski (Ks)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3f geo 10   1f geo 11  
2. 8:50-9:35   3f geo 10   3f geo 11  
3. 9:45-10:30   3f g_wych 10   1c geo 11  
4. 10:55-11:40   1f geo 10      
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30     3f geo 7    

 

Ewa Moeller (Me)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         1c przed 27
2. 8:50-9:35         1a przed 27
3. 9:45-10:30   1a przed 27     1b przed 27
4. 10:55-11:40 1e przed 27       1f przed 27
5. 11:50-12:35 1c przed 27 1d przed 27     1d przed 27
6. 12:45-13:30   1f przed 27     1g przed 27
7. 13:40-14:25 1g przed 27 1e przed 27      
8. 14:30-15:15 1b przed 27        

 

Monika Dąbrowska (DM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35         2g wf s 1
3. 9:45-10:30   2g wf s 1 2f wf s 1   2g wf s 1
4. 10:55-11:40   (2b,2e) wf s 1 2f wf s 1   2f wf s 1
5. 11:50-12:35   (2b,2e) wf s 1 (2b,2e) wf s 1    

 

Anna Tudaj (Tj)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3f wf s 1   3a wf s 1   3f wf s 1
2. 8:50-9:35 1f wf s 1 3a wf s 1 3a wf s 1   3f wf s 2
3. 9:45-10:30 1g wf ?   (2d,2f) wf s 2    
4. 10:55-11:40 1g wf ? 2e wf s 2 (2d,2f) wf s 2 1f wf s 1 (2d,2f) wf s 2
5. 11:50-12:35   2e wf s 2 2e wf s 2 1f wf s 1  
6. 12:45-13:30     2e g_wych 36 (3d,3f) wf s 1  
7. 13:40-14:25     (3d,3f) wf s 1 (3d,3f) wf s 1  
8. 14:30-15:15     1g wf s 1    

 

Jadwiga Staśkiewicz (St)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       3c wf s 1  
2. 8:50-9:35       1a wf s 1  
3. 9:45-10:30 1b wf s 2     1a wf s 1  
4. 10:55-11:40 1b wf s 2   2c g_wych 3    
5. 11:50-12:35 1e wf s 1       3c wf s 1
6. 12:45-13:30 (3b,3g) wf s 1 (2c,2h) wf s 1 (3b,3g) wf s 1 1e wf s 2 3c wf s 1
7. 13:40-14:25 2c wf s 1 (2c,2h) wf s 1 (3b,3g) wf s 2 1e wf s 2 1a wf s 1
8. 14:30-15:15 2c wf s 1 1b wf s 1 2c wf s 2 (2c,2h) wf s 1  

 

Maja Skrzydlewska (Sk)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   1c wf s 1 1c wf s 1 1c wf s 1 1c wf s 1
1. 8:00-8:45   1c wf s 1 3e wf s 2 1c wf s 2 2h wf s 2
2. 8:50-9:35   3e wf s 2 3e wf s 2   2g wf s 3
3. 9:45-10:30   2g wf s 2 2d wf s 3   2g wf s 2
4. 10:55-11:40     2d wf s 3   2d wf s 3
5. 11:50-12:35     1c g_wych 3    
6. 12:45-13:30   2h wf ? 3g wf s 2    
7. 13:40-14:25   2h wf ? 3g wf s 3    
8. 14:30-15:15   3g wf s 3      

 

Karolina Pietrzak (Pt)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a wf s 2        
2. 8:50-9:35 1d wf s 2        
3. 9:45-10:30 1b wf s 3        
4. 10:55-11:40 1b wf s 3 2b wf s 3   1d wf s 2  
5. 11:50-12:35 1e wf s 2 2b wf s 3 2b wf s 3 1d wf s 2  
6. 12:45-13:30 3b wf s 3 2a wf s 2 3b wf s 3 1e wf s 3  
7. 13:40-14:25 3d wf s 3 2a wf s 2 3d wf ? 1e wf s 3  
8. 14:30-15:15   1b wf s 2 3d wf s 3 3b wf s 2  

 

Tadeusz Staśkiewicz (Sś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       3c wf s 3  
2. 8:50-9:35       1a wf s 2  
3. 9:45-10:30       1a wf s 2  
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35         3c wf s 2
6. 12:45-13:30         3c wf s 2
7. 13:40-14:25         1a wf s 2

 

br. Maciej Grzelak (bM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Aniela Brzezicka (Br)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g religia 36   3c religia 36 2c religia 36 3b religia 33
2. 8:50-9:35 2h religia 36   2a religia 36 2c religia 36 1f religia 33
3. 9:45-10:30   3b religia 36 1d religia 36   1g religia 33
4. 10:55-11:40   2a religia 36 3e religia 36 3g religia 36  
5. 11:50-12:35     3c religia 36 2h religia 36  
6. 12:45-13:30   2g religia 36   3a religia 36  
7. 13:40-14:25   3g religia 36 1d religia 36 1g religia 36  
8. 14:30-15:15   1f religia 36 3a religia 36 3e religia 36  

 

Bartosz Bynowski (By)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2a HIS 33 2a WOS 33 (2c,2b,2a) etyka 33  
2. 8:50-9:35     2f HIS 33 (2c,2b,2a) etyka 33  
3. 9:45-10:30   3a HIS 33 2b HIS 33 2f WOS 33  
4. 10:55-11:40 3f HIS 33 2f WOS 33 3a WOS 33 2a HIS 33  
5. 11:50-12:35 3a WOS 33 2a WOS 33     3a HIS 33
6. 12:45-13:30 2a WOS 33 1e WOS 33 1f WOS 33 2f HIS 33 2a WOS 33
7. 13:40-14:25 2b HIS 33 (3c,3a,3b,3d) etyka 33 (1d,1f,1e) etyka 33   3f HIS 33
8. 14:30-15:15 3a g_wych 33 (3c,3a,3b,3d) etyka 33 (1d,1f,1e) etyka 33   2f WOS 33

 

Agnieszka Kochan (Kh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1e religia 19 2f religia 19 3d religia 36
2. 8:50-9:35     3f religia 19 2f religia 19 3d religia 36
3. 9:45-10:30     1b religia 19    
4. 10:55-11:40         1e religia 36
5. 11:50-12:35     1a religia 19    
6. 12:45-13:30   1c religia 19 2b religia 19   1b religia 36
7. 13:40-14:25   1c religia 19 (2d,2e) religia 34   2b religia 36
8. 14:30-15:15   1a religia 19 (2d,2e) religia 15   3f religia 36

 

Konrad Makuch (Ma)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2a,2h) wf s 3 (1b,1g) wf s 2 (3a,3e) wf s 3   1d EdB 19
2. 8:50-9:35 (1d,1f) wf s 3 (3a,3e) wf s 3 (3a,3e) wf s 3    
3. 9:45-10:30 (1b,1g) wf s 1       1c EdB 19
4. 10:55-11:40 (1b,1g) wf s 1 1e EdB 19   (1d,1f) wf s 3 1g EdB 19
5. 11:50-12:35   1a EdB 19   (1d,1f) wf s 3  
6. 12:45-13:30   (2a,2h) wf s 3   1b EdB 19  
7. 13:40-14:25   (2a,2h) wf s 3   1f EdB 19  

 

Anna Marsula (Ms)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Paweł Kowalski (Kw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1c inf 21   1b inf 21
2. 8:50-9:35     1c inf 21 1f inf 21 1b inf 21
3. 9:45-10:30   2c inf 21 1f inf 21 1e inf 21 1a inf 21
4. 10:55-11:40   2c inf 21   1e inf 21 1a inf 21
5. 11:50-12:35 2c inf 21 1g inf 21 2c inf 21 2c inf 21  
6. 12:45-13:30 2c inf 21 1g inf 21 2c inf 21 2c inf 21  
7. 13:40-14:25 1d inf 21        
8. 14:30-15:15 1d inf 21        

 

(15)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e j.polski Ps 1f wok Ps   1e wok Ps
2. 8:50-9:35 1b j.polski Bu 1f j.polski Ps 2e j.polski Ps 1b j.polski Bu 3c j.polski Ps
3. 9:45-10:30 1f j.polski Ps 1f j.polski Ps 2e j.polski Ps 1b j.polski Bu 2f j.polski Ps
4. 10:55-11:40 3c j.polski Ps   1f j.polski Ps    
5. 11:50-12:35 3c j.polski Ps 2f j.polski Ps   2f j.polski Ps  
6. 12:45-13:30 1b wok Ps 2f j.polski Ps 1c wok Ps 3c j.polski Ps  
7. 13:40-14:25   1f g_wych Ps 3c j.polski Ps 2e j.polski Ps  
8. 14:30-15:15     (2d,2e) religia Kh    

 

(36)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g religia Br   3c religia Br 2c religia Br 3d religia Kh
2. 8:50-9:35 2h religia Br   2a religia Br 2c religia Br 3d religia Kh
3. 9:45-10:30   3b religia Br 1d religia Br    
4. 10:55-11:40 3e chem Ki 2a religia Br 3e religia Br 3g religia Br 1e religia Kh
5. 11:50-12:35     3c religia Br 2h religia Br  
6. 12:45-13:30   2g religia Br 2e g_wych Tj 3a religia Br 1b religia Kh
7. 13:40-14:25   3g religia Br 1d religia Br 1g religia Br 2b religia Kh
8. 14:30-15:15   1f religia Br 3a religia Br 3e religia Br 3f religia Kh

 

(34)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2h j.polski Dy 2h j.polski Dy    
2. 8:50-9:35     2h j.polski Dy    
3. 9:45-10:30       2h j.polski Dy  
4. 10:55-11:40       2h j.polski Dy 2h j.polski Dy
5. 11:50-12:35 2h j.polski Dy        
6. 12:45-13:30 2h j.polski Dy        
7. 13:40-14:25     (2d,2e) religia Kh    

 

(10A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1a,1b,1c,1g) etyka Pi   2g j.polski Pi (2f,2h) etyka Pi  
2. 8:50-9:35 3d j.polski Pi   2g j.polski Pi (2f,2h) etyka Pi  
3. 9:45-10:30 2g j.polski Pi     1g wok Pi  
4. 10:55-11:40     1d wok Pi 2g j.polski Pi 3d j.polski Pi
5. 11:50-12:35   2g j.polski Pi 3d j.polski Pi 2g j.polski Pi 1a wok Pi
6. 12:45-13:30   3d j.polski Pi 3d j.polski Pi 2g g_wych Pi 2g j.polski Pi
7. 13:40-14:25   (3g,3f,3e) etyka Pi (2e,2g,2d) etyka Pi (1a,1b,1c,1g) etyka Pi 2g j.polski Pi
8. 14:30-15:15     (2e,2g,2d) etyka Pi   (3g,3f,3e) etyka Pi

 

(5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b j.niem Le 3a j.niem Le 3f j.niem Le   1b j.niem Le
2. 8:50-9:35 2f j.niem Le 2a j.niem Le 3b j.niem Le   2f j.niem Le
3. 9:45-10:30 2f j.niem Le 2a j.niem Le 3a j.niem Le 3b j.niem Le 3f j.niem Le
4. 10:55-11:40 2b j.niem Le 1a j.niem Le 1b j.niem Le 2b j.niem Le 1a j.niem Le
5. 11:50-12:35 2a j.niem Le 3a j.niem Le   2a j.niem Le 2a j.niem Le
6. 12:45-13:30         3a j.niem Le
7. 13:40-14:25         3a j.niem Le
8. 14:30-15:15         2b j.niem Le

 

(13)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2c j.polski Kd   2c j.polski Kd 3f j.polski Kd  
2. 8:50-9:35   1c j.polski Kd 2c j.polski Kd 1c j.polski Kd  
3. 9:45-10:30 1c j.polski Kd 1g g_wych Kd 1c j.polski Kd 2c j.polski Kd  
4. 10:55-11:40 1c j.polski Kd 1g j.polski Kd 3f j.polski Kd 2d j.polski Kd  
5. 11:50-12:35 2d j.polski Kd 2d j.polski Kd 3f j.polski Kd 1g j.polski Kd  
6. 12:45-13:30 3f j.polski Kd 2d j.polski Kd 1g j.polski Kd 1g j.polski Kd  
7. 13:40-14:25 3f j.polski Kd   1g j.polski Kd    

 

(11)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3e HIS Sm 1a his Sm 1f geo Ks  
2. 8:50-9:35 1c his Sm 3c HIS Sm 3c HIS Sm 3f geo Ks 2c HIS Sm
3. 9:45-10:30   1e his Sm 2c HIS Sm 1c geo Ks 2d his Sm
4. 10:55-11:40 2d his Sm 2d his Sm 1c his Sm   1d his Sm
5. 11:50-12:35 1d his Sm 1b his Sm 2d his Sm   1b his Sm
6. 12:45-13:30 1e his Sm 1a his Sm 2d his Sm   3e HIS Sm
7. 13:40-14:25 2e HIS Sm 1a g_wych Sm      
8. 14:30-15:15   2e HIS Sm      

 

(12)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3d his Sz 3d g_wych Sz     2g his Sz
2. 8:50-9:35 2g his Sz 3g his Sz     1g his Sz
3. 9:45-10:30 3d his Sz 3g his Sz     1f his Sz
4. 10:55-11:40 2h his Sz 2g his Sz     3g his Sz
5. 11:50-12:35 3g his Sz 2h his Sz 2g his Sz   3d his Sz
6. 12:45-13:30 1f his Sz   2g his Sz   3d his Sz
7. 13:40-14:25 2g his Sz 1g his Sz 2h his Sz   2h his Sz
8. 14:30-15:15 2h his Sz 2h his Sz      

 

(7)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2g WOS Us 3d WOS Us 3d WOS Us  
2. 8:50-9:35   2g WOS Us 1a WOS Us 2d WOS Us  
3. 9:45-10:30 2h WOS Us 2h WOS Us 2h WOS Us 2d WOS Us 3d WOS Us
4. 10:55-11:40 1d WOS Us     1c WOS Us 3f WOS Us
5. 11:50-12:35 2g WOS Us 3g WOS Us   3f WOS Us 2d WOS Us
6. 12:45-13:30 2g WOS Us   3f geo Ks   3g WOS Us
7. 13:40-14:25 1b WOS Us     2h WOS Us 3g WOS Us
8. 14:30-15:15 3f WOS Us     1g WOS Us 2h g_wych Us

 

(35)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow     2f j.ang Ow
2. 8:50-9:35 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow     2f j.ang Ow
3. 9:45-10:30 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow 2g j.ang Ow   3a j.ang Ow
4. 10:55-11:40 2g j.ang Ow 3a j.ang Ow     3a j.ang Ow
5. 11:50-12:35     3a j.ang Ow   2g j.ang Ow
6. 12:45-13:30 2f j.ang Ow 3a j.ang Ow      
7. 13:40-14:25 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow   3a j.ang Ow  
8. 14:30-15:15 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow   2f j.ang Ow  
9. 15:20-16:05   2f j.ang Ow   2f j.ang Ow  

 

(6)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b j.ang Ky 3c j.ang Ky     3g j.ang Ky
2. 8:50-9:35 1e j.ang Ky     1g j.ang Ky 3g j.ang Ky
3. 9:45-10:30 3c j.ang Ky 2c j.ang Ky 1g j.ang Ky 3e j.ang Ky 3c j.ang Ky
4. 10:55-11:40   3c j.ang Ky 3c j.ang Ky 1e j.ang Ky 3c j.ang Ky
5. 11:50-12:35 3e j.ang Ky 2c j.ang Ky     3b j.ang Ky
6. 12:45-13:30 3e j.ang Ky 1g j.ang Ky 1e j.ang Ky 2c j.ang Ky 3b j.ang Ky
7. 13:40-14:25       3g j.ang Ky  

 

(31)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2b WŻR Ty 2d przyr Ty  
2. 8:50-9:35     3d przyr Ty 3d przyr Ty 3e biol Ty
3. 9:45-10:30       2b biol Ty 3e WŻR Ty
4. 10:55-11:40   3e biol Ty 2b biol Ty 1a biol Ty  
5. 11:50-12:35   3e biol Ty 3g przyr Ty 1e biol Ty 3g przyr Ty
6. 12:45-13:30 1g biol Ty 2b biol Ty   2b biol Ty 2d przyr Ty
7. 13:40-14:25 3e WŻR Ty 2b biol Ty     (2c,2d) WŻR Ty
8. 14:30-15:15 2b g_wych Ty 2b WŻR Ty     (2c,2d) WŻR Ty

 

(4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1e j.polski Kb   3a j.polski Kb  
2. 8:50-9:35 2b j.polski Kb 1e j.polski Kb   1e j.polski Kb 2b j.polski Kb
3. 9:45-10:30 2b j.polski Kb 2b j.polski Kb 1e j.polski Kb 3a j.polski Kb  
4. 10:55-11:40 1a j.polski Kb   1a j.polski Kb 3e j.polski Kb 3e j.polski Kb
5. 11:50-12:35 1a j.polski Kb   3e j.polski Kb 3e j.polski Kb 1e j.polski Kb
6. 12:45-13:30 3a j.polski Kb       1a j.polski Kb
7. 13:40-14:25 3a j.polski Kb   3a j.polski Kb   3e j.polski Kb

 

(37)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b j.ang Mr 3c j.ang Mr     3g j.ang Mr
2. 8:50-9:35 3c j.ang Mr 2e j.ang Mr 2b j.ang Mr   3g j.ang Mr
3. 9:45-10:30 1e j.ang Mr 1b j.ang Mr 3c j.ang Mr 1e j.ang Mr 3c j.ang Mr
4. 10:55-11:40 2e j.ang Mr 3c j.ang Mr     3c j.ang Mr
5. 11:50-12:35 2b j.ang Mr   1e j.ang Mr 2b j.ang Mr 3b j.ang Mr
6. 12:45-13:30       2e j.ang Mr 3b j.ang Mr
7. 13:40-14:25     1b j.ang Mr 3g j.ang Mr  
8. 14:30-15:15     1b j.ang Mr    

 

(20)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d j.włoski św   1g j.włoski św 1d j.włoski św  
2. 8:50-9:35 2d j.włoski św 1d j.włoski św 2d j.włoski św 1g j.włoski św 2h j.włoski św
3. 9:45-10:30 2d j.włoski św 1d j.włoski św 1g j.włoski św 3d j.włoski św 2h j.włoski św
4. 10:55-11:40 3d j.włoski św   2h j.włoski św 1g j.włoski św  
5. 11:50-12:35 3d j.włoski św   2h j.włoski św 3d j.włoski św  
6. 12:45-13:30 2d j.włoski św        
7. 13:40-14:25 2d j.włoski św     1d g_wych św  
8. 14:30-15:15       2d j.włoski św  

 

(33)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2a HIS By 2a WOS By (2c,2b,2a) etyka By 3b religia Br
2. 8:50-9:35     2f HIS By (2c,2b,2a) etyka By 1f religia Br
3. 9:45-10:30   3a HIS By 2b HIS By 2f WOS By 1g religia Br
4. 10:55-11:40 3f HIS By 2f WOS By 3a WOS By 2a HIS By  
5. 11:50-12:35 3a WOS By 2a WOS By     3a HIS By
6. 12:45-13:30 2a WOS By 1e WOS By 1f WOS By 2f HIS By 2a WOS By
7. 13:40-14:25 2b HIS By (3c,3a,3b,3d) etyka By (1d,1f,1e) etyka By   3f HIS By
8. 14:30-15:15 3a g_wych By (3c,3a,3b,3d) etyka By (1d,1f,1e) etyka By   2f WOS By

 

(3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3c mat SA 2b mat SA   2g mat SA 3c mat SA
2. 8:50-9:35 3f mat SA 2b mat SA   3c mat SA 3a mat SA
3. 9:45-10:30 3f mat SA 3c mat SA   3c mat SA 2b mat SA
4. 10:55-11:40 3a mat SA 2h mat SA 2c g_wych St 3a mat SA 2b mat SA
5. 11:50-12:35   3f mat SA 1c g_wych Sk 3a mat SA 2h mat SA
6. 12:45-13:30   3f mat SA 3c mat SA 2h mat SA 2h mat SA
7. 13:40-14:25   2g mat SA 2b mat SA 2b mat SA 3c mat SA
8. 14:30-15:15   2g mat SA 2b mat SA 2b mat SA 2g mat SA

 

(27)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         1c przed Me
2. 8:50-9:35         1a przed Me
3. 9:45-10:30   1a przed Me     1b przed Me
4. 10:55-11:40 1e przed Me       1f przed Me
5. 11:50-12:35 1c przed Me 1d przed Me     1d przed Me
6. 12:45-13:30   1f przed Me     1g przed Me
7. 13:40-14:25 1g przed Me 1e przed Me      
8. 14:30-15:15 1b przed Me        

 

(2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3b mat     3e g_wych
2. 8:50-9:35 3e mat 1a mat     3b mat
3. 9:45-10:30 3e mat 1c mat 3b mat   3b mat
4. 10:55-11:40 1f mat 1c mat 3b mat   1c mat
5. 11:50-12:35 1f mat 1f mat 1f mat 1c mat 3e mat
6. 12:45-13:30 1a mat 3e mat 1a mat 3e mat  
7. 13:40-14:25 3b mat   3e mat 3b mat  
8. 14:30-15:15 1a mat   3e mat    

 

(18)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g j.niem Kl 3a j.niem Mh     1f j.niem Mh
2. 8:50-9:35 1e j.niem Kl 2a j.niem Mh 1f j.niem Mh   1b j.niem Mh
3. 9:45-10:30 1e j.niem Kl 2a j.niem Mh 3a j.niem Mh   1a j.niem Mh
4. 10:55-11:40   1a j.niem Mh 1b j.niem Mh    
5. 11:50-12:35 2a j.niem Mh 3a j.niem Mh   2a j.niem Mh 2a j.niem Mh
6. 12:45-13:30 2f j.niem Mh   3e j.niem Mh   3a j.niem Mh
7. 13:40-14:25 2f j.niem Mh     3e j.niem Mh 3a j.niem Mh
8. 14:30-15:15       2f j.niem Mh  

 

(1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2e mat Rd   2e mat Rd    
2. 8:50-9:35 2e mat Rd 3d mat Rd 1e mat Rd 2e mat Rd 1e mat Rd
3. 9:45-10:30 3g mat Rd 3d mat Rd 2a mat Rd 2e mat Rd 1e mat Rd
4. 10:55-11:40 3g mat Rd 3g mat Rd 2a mat Rd 1b mat Rd 2e mat Rd
5. 11:50-12:35 1b mat Rd   2f mat Rd 1b mat Rd 2f mat Rd
6. 12:45-13:30 3d mat Rd 2e mat Rd 2f mat Rd 3g mat Rd 1e g_wych Rd
7. 13:40-14:25 2a mat Rd 2e mat Rd   2f mat Rd 3d mat Rd
8. 14:30-15:15 1e mat Rd 2a mat Rd      

 

(10B)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c mat Be 3f j.niem Kl   2d mat Be
2. 8:50-9:35 2c mat Be 2c mat Be 1f j.niem Kl   2d mat Be
3. 9:45-10:30 2c mat Be   2g j.niem Kl   2c mat Be
4. 10:55-11:40     2g j.niem Kl 2c mat Be 2c mat Be
5. 11:50-12:35     1e j.niem Kl 2d mat Be  
6. 12:45-13:30     1e j.niem Kl 2d mat Be  
7. 13:40-14:25       2c mat Be  
8. 14:30-15:15     3g j.niem Kl    

 

(30)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3b biol Ml     2g przyr Ml 1c biol Ml
3. 9:45-10:30       2g przyr Ml 2e biol Ml
4. 10:55-11:40 3b biol Ml   2e biol Ml 3b biol Ml 1b biol Ml
5. 11:50-12:35 2e biol Ml   3b biol Ml 2e biol Ml 2e WŻR Ml
6. 12:45-13:30 2e biol Ml 1d biol Ml 2h przyr Ml 3b g_wych Ml 2e WŻR Ml
7. 13:40-14:25 2h przyr Ml 1b biol Ml   2g WŻR Ml  
8. 14:30-15:15 1f biol Ml   (2f,2a,2h) WŻR Ml 2g WŻR Ml  
9. 15:20-16:05     (2f,2a,2h) WŻR Ml    

 

(32)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d j.ang Kc        
2. 8:50-9:35 2a j.ang Kc 1d j.ang Kc 2b j.ang Kc 1d j.ang Kc  
3. 9:45-10:30 2a j.ang Kc 1b j.ang Kc 3d j.ang Kc 3d j.ang Kc  
4. 10:55-11:40 3d j.ang Kc 3d j.ang Kc 3d j.ang Kc 3d j.ang Kc  
5. 11:50-12:35 2b j.ang Kc 3d j.ang Kc 2a j.ang Kc 2b j.ang Kc  
6. 12:45-13:30     2a j.ang Kc 2a j.ang Kc  
7. 13:40-14:25 1d j.ang Kc   1b j.ang Kc 2a j.ang Kc  
8. 14:30-15:15     1b j.ang Kc    

 

(24)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1d chem Ki   1b chem Ki 2e chem Ki
2. 8:50-9:35 1a chem Ki 1b chem Ki 1g chem Ki 3e chem Ki 2e chem Ki
3. 9:45-10:30 2e chem Ki 3e chem Ki 3e chem Ki 1f chem Ki  
4. 10:55-11:40   1b g_wych Ki   2e chem Ki 3b chem Ki
5. 11:50-12:35 3b chem Ki 1e chem Ki   3b chem Ki 2b chem Ki
6. 12:45-13:30 2b chem Ki 3b chem Ki   1c chem Ki 2b chem Ki
7. 13:40-14:25         3b chem Ki

 

(25)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3g j.polski Mz 3b j.polski Mz 3b HIS Mz 2a j.polski Mz
2. 8:50-9:35 3g j.polski Mz 3b HIS Mz 3g g_wych Mz 3b j.polski Mz 2a j.polski Mz
3. 9:45-10:30 3b j.polski Mz   3g j.polski Mz 3g j.polski Mz 3g j.polski Mz
4. 10:55-11:40   3b j.polski Mz 3g j.polski Mz    
5. 11:50-12:35   3b j.polski Mz 1d j.polski Mz 3g j.polski Mz  
6. 12:45-13:30   3g j.polski Mz 1d j.polski Mz 1d j.polski Mz  
7. 13:40-14:25   1d j.polski Mz 2a j.polski Mz    
8. 14:30-15:15       2a j.polski Mz  

 

(26)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1a fiz     2c fiz
2. 8:50-9:35 1g fiz 1g mat     1d mat
3. 9:45-10:30 1d fiz     1d mat 1d mat
4. 10:55-11:40 2c fiz 1d mat 1g mat 3c fiz  
5. 11:50-12:35 1g mat 3c fiz 1g mat 3c g_wych 2c fiz
6. 12:45-13:30 3c fiz 3c fiz 1b fiz 1f fiz 2c fiz
7. 13:40-14:25 1e fiz   2c fiz    
8. 14:30-15:15 1c fiz        

 

(21)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1c inf Kw   1b inf Kw
2. 8:50-9:35     1c inf Kw 1f inf Kw 1b inf Kw
3. 9:45-10:30   2c inf Kw 1f inf Kw 1e inf Kw 1a inf Kw
4. 10:55-11:40   2c inf Kw   1e inf Kw 1a inf Kw
5. 11:50-12:35 2c inf Kw 1g inf Kw 2c inf Kw 2c inf Kw  
6. 12:45-13:30 2c inf Kw 1g inf Kw 2c inf Kw 2c inf Kw  
7. 13:40-14:25 1d inf Kw        
8. 14:30-15:15 1d inf Kw        

 

(22)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1c j.ang Fe 1d j.ang Fe  
2. 8:50-9:35 2a j.ang Fe   1c j.ang Fe 1d j.ang Fe  
3. 9:45-10:30 2a j.ang Fe 1d j.ang Fe 3f j.ang Fe 3f j.ang Fe  
4. 10:55-11:40 2a g_wych Fe 3f j.ang Fe   3f j.ang Fe  
5. 11:50-12:35 3f j.ang Fe 1c j.ang Fe 2a j.ang Fe   3f j.ang Fe
6. 12:45-13:30 1c j.ang Fe   2a j.ang Fe 2a j.ang Fe 3f j.ang Fe
7. 13:40-14:25 1c j.ang Fe   1c j.ang Fe 2a j.ang Fe  
8. 14:30-15:15 1d j.ang Fe        

 

(10)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3f geo Ks      
2. 8:50-9:35   3f geo Ks   3a geo Kz  
3. 9:45-10:30 3a geo Kz 3f g_wych Ks 1a geo Kz 2a geo Kz 2a geo Kz
4. 10:55-11:40 2f geo Kz 1f geo Ks 1e geo Kz 2f geo Kz 2a geo Kz
5. 11:50-12:35 2f geo Kz   1b geo Kz   1g geo Kz
6. 12:45-13:30 1d geo Kz 1b j.polski Bu 3a geo Kz   2f g_wych Kz
7. 13:40-14:25 1a geo Kz   2f geo Kz   2f geo Kz
8. 14:30-15:15 2a geo Kz        

 

(14)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.ang      
2. 8:50-9:35   2h j.ang   1f j.ang  
3. 9:45-10:30 1a j.ang   3f j.ang 3f j.ang 2h j.ang
4. 10:55-11:40 2g j.ang 3f j.ang 2g j.ang 3f j.ang 2g j.ang
5. 11:50-12:35 3f j.ang 2c j.ang 2h j.ang 1a j.ang 3f j.ang
6. 12:45-13:30 2c j.ang   2c j.ang 1a j.ang 3f j.ang
7. 13:40-14:25 1f j.ang        

 

(19)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1e religia Kh 2f religia Kh 1d EdB Ma
2. 8:50-9:35     3f religia Kh 2f religia Kh  
3. 9:45-10:30     1b religia Kh   1c EdB Ma
4. 10:55-11:40   1e EdB Ma     1g EdB Ma
5. 11:50-12:35   1a EdB Ma 1a religia Kh    
6. 12:45-13:30   1c religia Kh 2b religia Kh 1b EdB Ma  
7. 13:40-14:25   1c religia Kh   1f EdB Ma  
8. 14:30-15:15   1a religia Kh      

 

(23)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja   1f j.niem Kl
2. 8:50-9:35 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja    
3. 9:45-10:30 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 3d j.ang Ja   3f j.niem Kl
4. 10:55-11:40   3d j.ang Ja 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja 2g j.niem Kl
5. 11:50-12:35 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja   3d j.ang Ja 2g j.niem Kl
6. 12:45-13:30 2d j.ang Ja        
7. 13:40-14:25 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja   2d g_wych Ja  
8. 14:30-15:15 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja   2d j.ang Ja  
9. 15:20-16:05   2d j.ang Ja   2d j.ang Ja  

 

(s 1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   1c wf Sk 1c wf Sk 1c wf Sk 1c wf Sk
1. 8:00-8:45 3f wf Tj 1c wf Sk 3a wf Tj 3c wf St 3f wf Tj
2. 8:50-9:35 1f wf Tj 3a wf Tj 3a wf Tj 1a wf St 2g wf DM
3. 9:45-10:30 (1b,1g) wf Ma 2g wf DM 2f wf DM 1a wf St 2g wf DM
4. 10:55-11:40 (1b,1g) wf Ma (2b,2e) wf DM 2f wf DM 1f wf Tj 2f wf DM
5. 11:50-12:35 1e wf St (2b,2e) wf DM (2b,2e) wf DM 1f wf Tj 3c wf St
6. 12:45-13:30 (3b,3g) wf St (2c,2h) wf St (3b,3g) wf St (3d,3f) wf Tj 3c wf St
7. 13:40-14:25 2c wf St (2c,2h) wf St (3d,3f) wf Tj (3d,3f) wf Tj 1a wf St
8. 14:30-15:15 2c wf St 1b wf St 1g wf Tj (2c,2h) wf St  

 

(s 2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a wf Pt (1b,1g) wf Ma 3e wf Sk 1c wf Sk 2h wf Sk
2. 8:50-9:35 1d wf Pt 3e wf Sk 3e wf Sk 1a wf 3f wf Tj
3. 9:45-10:30 1b wf St 2g wf Sk (2d,2f) wf Tj 1a wf 2g wf Sk
4. 10:55-11:40 1b wf St 2e wf Tj (2d,2f) wf Tj 1d wf Pt (2d,2f) wf Tj
5. 11:50-12:35 1e wf Pt 2e wf Tj 2e wf Tj 1d wf Pt 3c wf
6. 12:45-13:30   2a wf Pt 3g wf Sk 1e wf St 3c wf
7. 13:40-14:25   2a wf Pt (3b,3g) wf St 1e wf St 1a wf
8. 14:30-15:15   1b wf Pt 2c wf St 3b wf Pt  

 

(s 3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2a,2h) wf Ma   (3a,3e) wf Ma 3c wf  
2. 8:50-9:35 (1d,1f) wf Ma (3a,3e) wf Ma (3a,3e) wf Ma   2g wf Sk
3. 9:45-10:30 1b wf Pt   2d wf Sk    
4. 10:55-11:40 1b wf Pt 2b wf Pt 2d wf Sk (1d,1f) wf Ma 2d wf Sk
5. 11:50-12:35   2b wf Pt 2b wf Pt (1d,1f) wf Ma  
6. 12:45-13:30 3b wf Pt (2a,2h) wf Ma 3b wf Pt 1e wf Pt  
7. 13:40-14:25 3d wf Pt (2a,2h) wf Ma 3g wf Sk 1e wf Pt  
8. 14:30-15:15   3g wf Sk 3d wf Pt    

 

(16)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g j.niem Wi     2e j.niem Wi  
2. 8:50-9:35 3c j.niem Wi 2e j.niem Wi 3b j.niem Wi 3g j.niem Wi  
3. 9:45-10:30 3c j.niem Wi 2e j.niem Wi 3c j.niem Wi 3b j.niem Wi  
4. 10:55-11:40 2b j.niem Wi 2c j.niem Wi 3c j.niem Wi 2b j.niem Wi  
5. 11:50-12:35 2c j.niem Wi 1c j.niem Wi 2c j.niem Wi 2c j.niem Wi  
6. 12:45-13:30 1c j.niem Wi   3e j.niem Wi 2e j.niem Wi  
7. 13:40-14:25 1c j.niem Wi   1c j.niem Wi 3e j.niem Wi  

 

(17)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.ang Zw 1g j.ang Zw 2e j.ang Zw  
2. 8:50-9:35 3a j.ang Zw 2h j.ang Zw     2h j.ang Zw
3. 9:45-10:30 1a j.ang Zw 2e j.ang Zw 1f j.ang Zw 3e j.ang Zw 3a j.ang Zw
4. 10:55-11:40 2e j.ang Zw 3a j.ang Zw 2h j.ang Zw 1g j.ang Zw 3a j.ang Zw
5. 11:50-12:35 3e j.ang Zw 1g j.ang Zw 3a j.ang Zw 1a j.ang Zw  
6. 12:45-13:30 3e j.ang Zw 3a j.ang Zw   1a j.ang Zw  
7. 13:40-14:25 1f j.ang Zw        

 

(s4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(s5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek