Konsultacje


Rok szkolny 2020/2021:
Ze względu na zaostrzony stan epidemiologiczny, konsultacje nauczycieli odbywają się na podstawie ustaleń z poszczególnymi klasami.