1ap (1a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     Br religia 33
(Kb) etyka
fiz 13 Tj wf s1
Sk wf s2
2. 8:50-9:35   Br religia 33 Kd j.polski 13 Rd mat 13 Tj wf s1
Sk wf s2
3. 9:45-10:30 -------
(Kb) etyka
PL EdB 13 Kd j.polski 13 Us WOS 13 j.ang 15
Pr j.ang 6
4. 10:45-11:30 Kd g_wych 13 j.ang 3
św j.wł 13
św j.wł 12
Kw inf 21
By geo 13 Kd j.polski 13
5. 11:45-12:30 Us WOS 13 św j.wł 13
Pr j.ang 34
Kw inf 21
św j.wł 12
Ty biol 13 Kd j.polski 13
6. 12:40-13:25 Kd j.polski 13 AG filozofia 13 j.ang 18
Pr j.ang 31
Sz his 13 Sz his 13
7. 13:35-14:20 Rd mat 13 Tj wf s1
Sk wf s3
Rd mat 13   Sz his 13
8. 14:25-15:10 Ki chem 13 Sz his 13      

 

1bp (1b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ps j.polski 15   -------
(Kb) etyka
  Db mat 24
2. 8:50-9:35 Ps j.polski 15 j.ang 3
Zw j.ang 33A
Ps j.polski 15 Ki chem 24 Db mat 24
3. 9:45-10:30 Kh religia 19
(Kb) etyka
j.ang 3
Zw j.ang 33A
AG filozofia 15 Ml biol 24 Us WOS 24
4. 10:45-11:30 j.ang 3
Zw j.ang 33A
Sm his 24 St wf s2
Sk wf s4
Ml biol 24 Sm his 24
5. 11:45-12:30 Ki chem 24 PL EdB 24 St wf s2
Sk wf s5
Kh religia 19 Le j.niem 18
Kw inf 21
6. 12:40-13:25 Ki g_wych 24 Ps j.polski 15 Ml biol 24 j.ang 15
Zw j.ang 33A
Kw inf 21
Le j.niem 18
7. 13:35-14:20 Db mat 24 Le j.niem 18
-------
fiz 24 By geo 24 -------
Le j.niem 18
8. 14:25-15:10 -------
Sk wf s1
  Db mat 24 St wf s1
-------
 

 

1cp (1c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Le) j.niem
(Wi) j.niem
(Kl) j.niem
BJ inf 22
-------
-------
(Kb) etyka
-------
BJ inf 22
Br religia 33
2. 8:50-9:35 Bu j.polski 20 BJ inf 22
-------
fiz 20 -------
BJ inf 22
Bu j.polski 20
3. 9:45-10:30 Br religia 33
(Kb) etyka
Bu j.polski 20 fiz 20 (Ja) j.ang
() j.ang
(Pr) j.ang
BJ g_wych 20
4. 10:45-11:30 DM wf s1
(Pt) wf
Bu j.polski 20 AG filozofia 20 (Ja) j.ang
() j.ang
(Pr) j.ang
PL EdB 20
5. 11:45-12:30 (Ja) j.ang
() j.ang
(Pr) j.ang
Rd mat 20 (Le) j.niem
(Wi) j.niem
(Kl) j.niem
DM wf s1
(Pt) wf
Us WOS 20
6. 12:40-13:25 Sm his 20 Rd mat 20 Rd mat 20 DM wf s1
(Pt) wf
Rd mat 20
7. 13:35-14:20 fiz 20   Kz geo 20 Ml biol 20 Ki chem 20
8. 14:25-15:10 Rd mat 20       Sm his 20

 

1dp (1d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     fiz 11 -------
św j.wł 12
Pa mat 11
2. 8:50-9:35 Us WOS 11 św j.wł 14
-------
AG filozofia 11 Mz j.polski 11 Pa mat 11
3. 9:45-10:30 Kw inf 21
św j.wł 11
Pa mat 11 Kc j.ang 32
Zw j.ang 33A
Mz j.polski 11 PL EdB 11
4. 10:45-11:30 św j.wł 11
Kw inf 21
Mz j.polski 11 Kc j.ang 32
Zw j.ang 33A
(DM) wf
Tj wf s1
Ki chem 11
5. 11:45-12:30 Sm his 11 Kc j.ang 32
Zw j.ang 33A
(DM) wf
Tj wf s1
Kc j.ang 32
Zw j.ang 33A
Sm his 11
6. 12:40-13:25 Br religia 33
(Kb) etyka
Sm his 11 (DM) wf
Tj wf s1
Ml biol 11 Sm his 11
7. 13:35-14:20 Mz j.polski 11     Br religia 36
(Kb) etyka
Sm g_wych 11
8. 14:25-15:10 Mz j.polski 11       By geo 11

 

1ep (1e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Le) j.niem
(Wi) j.niem
(Kl) j.niem
Sm his 4 Kh religia 2 Ty biol 4 mat 4
2. 8:50-9:35 Kb j.polski 4 PL EdB 4 mat 4 Kb j.polski 4 mat 4
3. 9:45-10:30 ŁK g_wych 4 mat 4 Wy chem 4 (Ja) j.ang
() j.ang
(Pr) j.ang
Sm his 4
4. 10:45-11:30 ŁK wf s3
(Pt) wf
Kb j.polski 4 Wy chem 4 (Ja) j.ang
() j.ang
(Pr) j.ang
Us WOS 4
5. 11:45-12:30 (Ja) j.ang
() j.ang
(Pr) j.ang
Kb j.polski 4 (Le) j.niem
(Wi) j.niem
(Kl) j.niem
ŁK wf s3
(Pt) wf
Ty biol 4
6. 12:40-13:25 Kw inf 21
(Kb) etyka
fiz 4 Kh religia 19 ŁK wf s3
(Pt) wf
By geo 4
7. 13:35-14:20   Wy chem 4 Ty biol 4 -------
(Kb) etyka
-------
Kw inf 21
8. 14:25-15:10   AG filozofia 4 mat 4    

 

1fp (1f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Us WOS 4 GC g_wych 16   Ki chem 16 Kz geo 16
2. 8:50-9:35 Le j.niem 14
Pr j.ang 34
Ps j.polski 15 Ow j.ang 35
Le j.niem 18
Ty biol 16 Kz geo 16
3. 9:45-10:30 GC his 15 Ow j.ang 35
Pr j.ang 6
Ow j.ang 35
BJ inf 22
Kz geo 16 Ow j.ang 35
Le j.niem 18
4. 10:45-11:30 Ps j.polski 15 fiz 16 BJ inf 22
Pr j.ang 31
(DM) wf
Pt wf s3
Le j.niem 18
Pr j.ang 6
5. 11:45-12:30 Ps j.polski 15 Db mat 16 (DM) wf
Pt wf s4
Us WOS 16 PL EdB 16
6. 12:40-13:25 -------
(Kb) etyka
Db mat 16 (DM) wf
Pt wf s3
GC his 16 Ps j.polski 15
7. 13:35-14:20   AG filozofia 16 Db mat 16 Kh religia 19
(Kb) etyka
 
8. 14:25-15:10       Kh religia 19  

 

2ap (2ap)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 GC his 36 Mz j.polski 36 BJ inf 22
MM j.ang 36
  Mz j.polski 36
2. 8:50-9:35 fiz 36 Ml biol 36 MM j.ang 36
BJ inf 22
Kh religia 19
By etyka 33
As przed 36
3. 9:45-10:30 MM j.ang 14
Le j.niem 10
(ŁK) wf
Pt wf s1
MM j.ang 36
Le j.niem 18
Kh religia 19
By etyka 33
Kz geo 36
4. 10:45-11:30 Kz geo 36 (ŁK) wf
Pt wf s1
Le j.niem 18
MM j.ang 33
Mz j.polski 36 Kz geo 36
5. 11:45-12:30 (ŁK) wf
Pt wf s1
Le j.niem 18
MM j.ang 14
MM g_wych 36 Mz j.polski 36 Ml biol 36
6. 12:40-13:25 Mz j.polski 36 MM j.ang 14
Le j.niem 18
Kz geo 36 MM j.ang 14
Le j.niem 18
Pa mat 36
7. 13:35-14:20 Pa mat 36 Pa mat 36 Wy chem 36 Le j.niem 18
MM j.ang 14
Wy chem 36
8. 14:25-15:10 Pa mat 36 Le j.niem 18
MM j.ang 14
GC his 36 (Br) WŻR Us WOS 36
9. 15:15-16:00       (Br) WŻR  

 

2bp (2bp)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55     As przed 30 Kh religia 19  
1. 8:00-8:45 -------
(By) etyka
Wy chem 30 Wy chem 30 Kh religia 19
(By) etyka
Us WOS 30
2. 8:50-9:35 Pa mat 30 Pa mat 30 Pa mat 30 fiz 30 By geo 30
3. 9:45-10:30 By geo 30 BJ inf 22
MM j.ang 14
Pa mat 30 Pa mat 30 CA j.polski 30
4. 10:45-11:30 GC his 30 Kc j.ang 32
BJ inf 22
(ŁK) wf
Tj wf s1
Kc j.ang 32
Si j.niem 37
(ŁK) wf
Tj wf s1
5. 11:45-12:30 Si j.niem 37
MM j.ang 14
Wy chem 30 Ml biol 30 Si j.niem 37
MM j.ang 14
(ŁK) wf
Tj wf s1
6. 12:40-13:25 Kc j.ang 32
Si j.niem 37
Pa g_wych 30 GC his 30 Wy chem 30 Ml biol 30
7. 13:35-14:20 Ml biol 30 Ml biol 30 CA j.polski 30 CA j.polski 30 CA j.polski 30
8. 14:25-15:10       (Br) WŻR Pa mat 30
9. 15:15-16:00       (Br) WŻR  

 

2cp (2cp)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
(By) etyka
mat 2   -------
(By) etyka
BJ inf 22
-------
2. 8:50-9:35 GC his 2 mat 2 Kh religia 2 Si j.niem 6
Pk j.ang 27
BJ inf 22
Pk j.ang 27
3. 9:45-10:30 Us WOS 2 GC his 2 Kh religia 2 Pk j.ang 27
Si j.niem 37
As przed 2
4. 10:45-11:30 fiz 2 Pk j.ang 27
Si j.niem 37
mat 2 fiz 2 mat 2
5. 11:45-12:30 fiz 2 Si j.niem 37
Pk j.ang 27
mat 2 CA j.polski 2 CA j.polski 2
6. 12:40-13:25 Ml biol 2 Wy chem 2 g_wych 2 mat 2 CA j.polski 2
7. 13:35-14:20 Kz geo 2 fiz 2 Ml biol 2 ŁK wf s3
St wf s1
ŁK wf s3
St wf s1
8. 14:25-15:10 Kz geo 2 Pk j.ang 27
BJ inf 22
CA j.polski 2 (Br) WŻR ŁK wf s3
St wf s1
9. 15:15-16:00   -------
BJ inf 22
Wy chem 2 (Br) WŻR  

 

2dp (2dp)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55         As przed 25
1. 8:00-8:45 Ci j.wł 25
Fe j.ang 8
Ml biol 25 Pa mat 25 Mz g_wych 25 Sm his 25
2. 8:50-9:35 Ci j.wł 25
Fe j.ang 8
Mz j.polski 25 Wy chem 25 Pa mat 25 Mz j.polski 25
3. 9:45-10:30 Ow j.ang 35
Ci j.wł 25
Sm his 25 (Br) religia
(By) etyka
Ks geo 25 (ŁK) wf
Pt wf s1
4. 10:45-11:30 Ow j.ang 35
Ci j.wł 25
Pa mat 25 Ci j.wł 14
Fe j.ang 8
Ks geo 25 Ow j.ang 35
BJ inf 22
5. 11:45-12:30 Mz j.polski 25 (Br) religia
(By) etyka
Ow j.ang 35
Ci j.wł 11
Ml biol 25 BJ inf 22
Fe j.ang 8
6. 12:40-13:25 (ŁK) wf
Pt wf s1
By WOS 25 fiz 25 Mz j.polski 25 Wy chem 25
7. 13:35-14:20 (ŁK) wf
Pt wf s1
Sm his 25 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Pa mat 25
8. 14:25-15:10 Sm his 25   Mz j.polski 25 (Br) WŻR  
9. 15:15-16:00       (Br) WŻR  

 

2ep (2ep)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ks geo 3   Pk j.ang 27
Kl j.niem 19
As przed 3 SA mat 3
2. 8:50-9:35 SA mat 3 Wy chem 19
Pk j.ang 27
Pk j.ang 27
Kl j.niem 19
SA mat 3 Us WOS 3
3. 9:45-10:30 Wi j.niem 16
Pk j.ang 27
(ŁK) wf
Sk wf s2
Kb j.polski 3 SA mat 3 Ml biol 3
4. 10:45-11:30 Ml biol 16 (ŁK) wf
Sk wf s2
Wi j.niem 16
Pk j.ang 27
Kb j.polski 3 Ml biol 3
5. 11:45-12:30 (ŁK) wf
Sk wf s2
Ml biol 3 Wy chem 3 Pk j.ang 27
BJ inf 22
SA mat 3
6. 12:40-13:25 fiz 3 Ks geo 3 Wy chem 3 BJ inf 22
Pk j.ang 27
SA mat 3
7. 13:35-14:20 Kb j.polski 3 Pk g_wych 3 Kh religia 19 GC his 3  
8. 14:25-15:10 Kb j.polski 3 GC his 3 Kh religia 19    
9. 15:15-16:00   Wy chem 3      

 

2fp (2fp)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   As przed 15      
1. 8:00-8:45 -------
(By) etyka
Br religia 33 Ks geo 10 -------
(By) etyka
CA j.polski 34
2. 8:50-9:35 By WOS 12 Rd mat 34 Ja j.ang 23
Si j.niem 37
Ml biol 34 GC his 34
3. 9:45-10:30 Ks geo 12 Rd mat 34 CA j.polski 34 Rd mat 34 (ŁK) wf
Sk wf s2
4. 10:45-11:30 Ks geo 12 Ml biol 34 CA j.polski 34 Wy chem 34 Ja j.ang 19
Pk j.ang 27
5. 11:45-12:30 Br religia 33 Ks geo 12 Si j.niem 37
Pk j.ang 27
By WOS 12 Rd mat 34
6. 12:40-13:25 (ŁK) wf
Sk wf s2
BJ inf 22
Pk j.ang 27
CA g_wych 34 CA j.polski 34 Ja j.ang 23
BJ inf 22
7. 13:35-14:20 (ŁK) wf
Sk wf s2
By WOS 8 Ja j.ang 23
-------
Si j.niem 37
Pk j.ang 27
By WOS 34
8. 14:25-15:10 fiz 12 By WOS 12   (Br) WŻR
Si j.niem 37
Wy chem 34
9. 15:15-16:00 GC his 12     (Br) WŻR  

 

2gp (2gp)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 SA mat 7 Kd j.polski 7 Ci j.wł 14
Ja j.ang 23
Kd j.polski 7 As przed 7
2. 8:50-9:35 Ks geo 7 Kd j.polski 7 Kc j.ang 32
Ci j.wł 14
Kd j.polski 7 Sz his 13
3. 9:45-10:30 Sz his 7 fiz 7 (Br) religia
(By) etyka
Kc j.ang 32
BJ inf 22
Kd j.polski 7
4. 10:45-11:30 Ty biol 7 Ks geo 7 (ŁK) wf
Pt wf s3
Us g_wych 7 (ŁK) wf
Pt wf s2
5. 11:45-12:30 Kc j.ang 32
Ci j.wł 27
(Br) religia
(By) etyka
Ty biol 7 Wy chem 3 (ŁK) wf
Pt wf s2
6. 12:40-13:25 Ci j.wł 16
Ja j.ang 19
Sz his 7 Kd j.polski 7 SA mat 7 Us WOS 7
7. 13:35-14:20 Us WOS 7 Sz his 34 Kd j.polski 7 BJ inf 22
-------
SA mat 7
8. 14:25-15:10 Us WOS 7 Wy chem 24 -------
Ja j.ang 23
  SA mat 7

 

2 (2a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kc j.ang 32
-------
    Kz geo 10 GC HIS 10
2. 8:50-9:35 Kc j.ang 32
Jh j.niem 5
Kc j.ang 32
Jh j.niem 5
Kb j.polski 10 Kz geo 10 SA mat 10
3. 9:45-10:30 Kc j.ang 32
Jh j.niem 5
Kc j.ang 32
Jh j.niem 5
Kz geo 10 (Sk) wf
Pt wf s2
SA mat 10
4. 10:45-11:30 Kb j.polski 10 GC HIS 10 Kz geo 10 SA mat 10 Jh j.niem 5
MM j.ang 14
5. 11:45-12:30 Kz geo 10 (Sk) wf
Pt wf s2
Kc j.ang 32
Jh j.niem 5
Kb j.polski 10 Jh j.niem 5
MM j.ang 14
6. 12:40-13:25 Kz geo 10 (Sk) wf
Pt wf s2
Kc j.ang 32
Jh j.niem 5
Kb j.polski 10 Kz g_wych 10
7. 13:35-14:20 Jh j.niem 5
MM j.ang 14
-------
MM j.ang 14
Jh j.niem 5
MM j.ang 14
   
8. 14:25-15:10 Jh j.niem 5
MM j.ang 14
  Jh j.niem 5
MM j.ang 14
   

 

2 (2b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Kh) religia Ty biol 31 Ki chem 24 (ŁK) wf
Tj wf s1
Ky j.ang 6
Pr j.ang 31
2. 8:50-9:35 (Kh) religia Sm HIS 31 Ty biol 31 (ŁK) wf
Tj wf s1
Ky j.ang 6
Pr j.ang 31
3. 9:45-10:30 Sm HIS 31 Ps j.polski 15 Ty biol 31 Ki chem 31 Łu mat 31
4. 10:45-11:30 Jh j.niem 5
Pr j.ang 34
Ps j.polski 15 Ky j.ang 6
Jh j.niem 5
Ty biol 31 Łu mat 31
5. 11:45-12:30 Ty biol 31 Ky j.ang 6
Jh j.niem 5
Ky j.ang 6
Pr j.ang 31
Łu mat 31 Ki chem 31
6. 12:40-13:25 Jh j.niem 5
Pr j.ang 34
Jh j.niem 5
Pr j.ang 34
Ps j.polski 15   Ki chem 31
7. 13:35-14:20 Ki chem 31 Ky j.ang 6
Jh j.niem 5
Ps j.polski 15   Ty WŻR 31
8. 14:25-15:10 (ŁK) wf
-------
-------
Tj wf s1
Ty g_wych 31   Ty WŻR 31

 

2 (2c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Br religia 33
(Pi) etyka
St g_wych 27 Wi j.niem 16
Kw inf 21
Dy j.polski 10B Łu mat 10B
2. 8:50-9:35 Br religia 33
(Pi) etyka
Łu mat 10B Wi j.niem 16
Kw inf 21
Łu mat 10B Łu mat 10B
3. 9:45-10:30 fiz 10B Łu mat 10B Kw inf 21
Wi j.niem 16
Łu mat 10B Pk j.ang 27
MM j.ang 14
4. 10:45-11:30 Pk j.ang 27
MM j.ang 14
Łu mat 10B fiz 10B Pk j.ang 27
MM j.ang 14
Dy j.polski 10B
5. 11:45-12:30 Kw inf 21
Wi j.niem 16
fiz 10B fiz 10B fiz 10B Dy j.polski 10B
6. 12:40-13:25 GC HIS 10B Dy j.polski 10B Pk j.ang 27
MM j.ang 14
Łu mat 10B () wf
St wf s1
7. 13:35-14:20   GC HIS 10B () wf
St wf s1
-------
Kw inf 21
 
8. 14:25-15:10   Kw inf 21
-------
() wf
St wf s1
-------
Kw inf 21
 
9. 15:15-16:00   Kw inf 21
-------
     

 

2 (2d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ja j.ang 23
św j.wł 6
-------
św j.wł 14
św j.wł 12
Zw j.ang 33A
Ja j.ang 23
-------
-------
Zw j.ang 33A
2. 8:50-9:35 Ja j.ang 23
św j.wł 6
GC his 23 św j.wł 12
Zw j.ang 33A
Ja j.ang 23
Zw j.ang 33A
Ja j.ang 23
Zw j.ang 33A
3. 9:45-10:30 Ja j.ang 23
Zw j.ang 33A
Ty przyr 23 Ja g_wych 23 św j.wł 12
Zw j.ang 33A
Pi j.polski 23
4. 10:45-11:30 Pi j.polski 23 Pi j.polski 23 Pa mat 23 GC his 23 Pi j.polski 23
5. 11:45-12:30 Pi j.polski 23 Pi j.polski 23 Pi j.polski 23 GC his 23 Pa mat 23
6. 12:40-13:25 Pa mat 23 (Br) religia
(Pi) etyka
Pi j.polski 23 Ty przyr 23 () wf
DM wf s2
7. 13:35-14:20 GC his 23 (Br) religia
(Pi) etyka
() wf
DM wf s2
  Ja j.ang 23
-------
8. 14:25-15:10 GC his 23   () wf
DM wf s2
   

 

2 (2e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
(Pi) etyka
Rd mat 1 Ty biol 31    
2. 8:50-9:35 -------
(Pi) etyka
Si j.niem 37
Pr j.ang 6
Fe j.ang 8
Pr j.ang 1
GC HIS 1 Br religia 33
3. 9:45-10:30 Fe j.ang 8
Ki chem 1
Fe j.ang 8
Si j.niem 37
Fe j.ang 8
Ki chem 1
(Sk) wf
Tj wf s1
Fe j.ang 8
Ki chem 5
4. 10:45-11:30 Fe j.ang 8
Ki chem 1
Br religia 33 Ps j.polski 1 Rd mat 1 Ps j.polski 1
5. 11:45-12:30 Rd mat 1 (Sk) wf
Tj wf s1
Ps j.polski 1 Rd mat 1 Ps j.polski 1
6. 12:40-13:25 Ty biol 1 (Sk) wf
Tj wf s1
Ty biol 1 Fe j.ang 8
Si j.niem 37
Tj g_wych 1
7. 13:35-14:20 Si j.niem 37
Pr j.ang 34
Rd mat 1 GC HIS 1 Ty biol 1 Rd mat 1
8. 14:25-15:10 Ty WŻR 1   Rd mat 1 Ty biol 1 Rd mat 1
9. 15:15-16:00 Ty WŻR 1        

 

2 (2f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55         -------
Sk wf s1
1. 8:00-8:45 (Kh) religia
(Pi) etyka
Ks geo 12 Kd j.polski 10A (ŁK) wf
Sk wf s2
Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
2. 8:50-9:35 (Kh) religia
(Pi) etyka
Ks geo 12 Ks geo 10A (ŁK) wf
Sk wf s2
Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
3. 9:45-10:30 Kl j.niem 18
Si j.niem 37
By WOS 12 Kl j.niem 19
Si j.niem 37
Fe g_wych 8 GC HIS 12
4. 10:45-11:30 Kl j.niem 18
Si j.niem 37
Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
Kl j.niem 19
Si j.niem 37
Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
By WOS 12
5. 11:45-12:30 Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
Rd mat 13 Ow j.ang 35
Fe j.ang 8
By WOS 12
6. 12:40-13:25 Ks geo 12 GC HIS 12   Rd mat 12 Kd j.polski 12
7. 13:35-14:20 Kd j.polski 12 Ks geo 12   Rd mat 12 Kd j.polski 12
8. 14:25-15:10 (ŁK) wf
-------
       

 

2 (2g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
St wf s2
Pi g_wych 10A   (ŁK) wf
-------
Pi j.polski 10A
2. 8:50-9:35 -------
St wf s1
Pi j.polski 10A -------
St wf s1
(ŁK) wf
-------
Pi j.polski 10A
3. 9:45-10:30 Pa mat 10A Pi j.polski 10A św j.wł 12
Ci j.wł 14
Ty przyr 10A Sz his 10A
4. 10:45-11:30 Us WOS 10A Sz his 10A Ja j.ang 10A
j.ang 15
Sz his 10A Pa mat 10A
5. 11:45-12:30 Sz his 10A Pa mat 10A Ja j.ang 10A
j.ang 15
Sz his 10A Ja j.ang 19
j.ang 15
6. 12:40-13:25 Pi j.polski 10A (Br) religia
(Pi) etyka
św j.wł 12
Ci j.wł 11
Us WOS 10A Ty przyr 10A
7. 13:35-14:20 Pi j.polski 10A (Br) religia
(Pi) etyka
Pi j.polski 10A Us WOS 10A Us WOS 10A
8. 14:25-15:10 (ŁK) wf
-------
  Pi j.polski 10A (Br) WŻR Sz his 10A
9. 15:15-16:00       (Br) WŻR  

 

Ewa Budziach (Bu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 1c j.polski 20       1c j.polski 20
3. 9:45-10:30   1c j.polski 20      
4. 10:45-11:30   1c j.polski 20      

 

Wioleta Dydo (Dy)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2c j.polski 10B  
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30         2c j.polski 10B
5. 11:45-12:30         2c j.polski 10B
6. 12:40-13:25   2c j.polski 10B      

 

Agnieszka Kubacka (Kb)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     (1c,1a,1b) etyka 4    
2. 8:50-9:35 1e j.polski 4   2a j.polski 10 1e j.polski 4  
3. 9:45-10:30 (1c,1a,1b) etyka 13   2ep j.polski 3    
4. 10:45-11:30 2a j.polski 10 1e j.polski 4   2ep j.polski 3  
5. 11:45-12:30   1e j.polski 4   2a j.polski 10  
6. 12:40-13:25 (1d,1e,1f) etyka 4     2a j.polski 10  
7. 13:35-14:20 2ep j.polski 3     (1d,1e,1f) etyka 4  
8. 14:25-15:10 2ep j.polski 3        

 

Anna Kondracka (Kd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2gp j.polski 7 2f j.polski 10A 2gp j.polski 7  
2. 8:50-9:35   2gp j.polski 7 1a j.polski 13 2gp j.polski 7  
3. 9:45-10:30     1a j.polski 13   2gp j.polski 7
4. 10:45-11:30 1a g_wych 13       1a j.polski 13
5. 11:45-12:30         1a j.polski 13
6. 12:40-13:25 1a j.polski 13   2gp j.polski 7   2f j.polski 12
7. 13:35-14:20 2f j.polski 12   2gp j.polski 7   2f j.polski 12

 

Agata Piekara (Pi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2f,2c,2e) etyka 10A 2g g_wych 10A     2g j.polski 10A
2. 8:50-9:35 (2f,2c,2e) etyka 10A 2g j.polski 10A     2g j.polski 10A
3. 9:45-10:30   2g j.polski 10A     2d j.polski 23
4. 10:45-11:30 2d j.polski 23 2d j.polski 23     2d j.polski 23
5. 11:45-12:30 2d j.polski 23 2d j.polski 23 2d j.polski 23    
6. 12:40-13:25 2g j.polski 10A (2g,2d) etyka 10A 2d j.polski 23    
7. 13:35-14:20 2g j.polski 10A (2g,2d) etyka 10A 2g j.polski 10A    
8. 14:25-15:10     2g j.polski 10A    

 

Agnieszka Piskorek (Ps)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1b j.polski 15        
2. 8:50-9:35 1b j.polski 15 1f j.polski 15 1b j.polski 15    
3. 9:45-10:30   2b j.polski 15      
4. 10:45-11:30 1f j.polski 15 2b j.polski 15 2e j.polski 1   2e j.polski 1
5. 11:45-12:30 1f j.polski 15   2e j.polski 1   2e j.polski 1
6. 12:40-13:25   1b j.polski 15 2b j.polski 15   1f j.polski 15
7. 13:35-14:20     2b j.polski 15    

 

Monika Trybocka (Tr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Aleksandra Gad (AG)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35     1d filozofia 11    
3. 9:45-10:30     1b filozofia 15    
4. 10:45-11:30     1c filozofia 20    
5. 11:45-12:30          
6. 12:40-13:25   1a filozofia 13      
7. 13:35-14:20   1f filozofia 16      
8. 14:25-15:10   1e filozofia 4      

 

Artur Cembik (CA)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2fp j.polski 34
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30     2fp j.polski 34   2bp j.polski 30
4. 10:45-11:30     2fp j.polski 34    
5. 11:45-12:30       2cp j.polski 2 2cp j.polski 2
6. 12:40-13:25     2fp g_wych 34 2fp j.polski 34 2cp j.polski 2
7. 13:35-14:20     2bp j.polski 30 2bp j.polski 30 2bp j.polski 30
8. 14:25-15:10     2cp j.polski 2    

 

Małgorzata Lewicka (Lw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2ap j.polski 36   2dp g_wych 25 2ap j.polski 36
2. 8:50-9:35   2dp j.polski 25   1d j.polski 11 2dp j.polski 25
3. 9:45-10:30       1d j.polski 11  
4. 10:45-11:30   1d j.polski 11   2ap j.polski 36  
5. 11:45-12:30 2dp j.polski 25     2ap j.polski 36  
6. 12:40-13:25 2ap j.polski 36     2dp j.polski 25  
7. 13:35-14:20 1d j.polski 11   2dp j.polski 25 2dp j.polski 25  
8. 14:25-15:10 1d j.polski 11   2dp j.polski 25    

 

Dariusz Szerszeń (Sz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35         2gp his 13
3. 9:45-10:30 2gp his 7       2g his 10A
4. 10:45-11:30   2g his 10A   2g his 10A  
5. 11:45-12:30 2g his 10A     2g his 10A  
6. 12:40-13:25   2gp his 7   1a his 13 1a his 13
7. 13:35-14:20   2gp his 34     1a his 13
8. 14:25-15:10   1a his 13     2g his 10A

 

Grzegorz Czapski (GC)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2ap his 36 1f g_wych 16     2a HIS 10
2. 8:50-9:35 2cp his 2 2d his 23   2e HIS 1 2fp his 34
3. 9:45-10:30 1f his 15 2cp his 2     2f HIS 12
4. 10:45-11:30 2bp his 30 2a HIS 10   2d his 23  
5. 11:45-12:30       2d his 23  
6. 12:40-13:25 2c HIS 10B 2f HIS 12 2bp his 30 1f his 16  
7. 13:35-14:20 2d his 23 2c HIS 10B 2e HIS 1 2ep his 3  
8. 14:25-15:10 2d his 23 2ep his 3 2ap his 36    
9. 15:15-16:00 2fp his 12        

 

Ewa Smoleńska (Sm)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1e his 4     2dp his 25
2. 8:50-9:35   2b HIS 31      
3. 9:45-10:30 2b HIS 31 2dp his 25     1e his 4
4. 10:45-11:30   1b his 24     1b his 24
5. 11:45-12:30 1d his 11       1d his 11
6. 12:40-13:25 1c his 20 1d his 11     1d his 11
7. 13:35-14:20   2dp his 25     1d g_wych 11
8. 14:25-15:10 2dp his 25       1c his 20

 

Jarosław Usowicz (Us)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1f WOS 4       2bp WOS 30
2. 8:50-9:35 1d WOS 11       2ep WOS 3
3. 9:45-10:30 2cp WOS 2     1a WOS 13 1b WOS 24
4. 10:45-11:30 2g WOS 10A     2gp g_wych 7 1e WOS 4
5. 11:45-12:30 1a WOS 13     1f WOS 16 1c WOS 20
6. 12:40-13:25       2g WOS 10A 2gp WOS 7
7. 13:35-14:20 2gp WOS 7     2g WOS 10A 2g WOS 10A
8. 14:25-15:10 2gp WOS 7       2ap WOS 36

 

Przemysław Jarzynka (Ja)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.ang 23   2gp j.ang 23 2d j.ang 23  
2. 8:50-9:35 2d j.ang 23   2fp j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23
3. 9:45-10:30 2d j.ang 23   2d g_wych 23 (1c,1e) j.ang 20  
4. 10:45-11:30     2g j.ang 10A (1c,1e) j.ang 20 2fp j.ang 19
5. 11:45-12:30 (1c,1e) j.ang 19   2g j.ang 10A   2g j.ang 19
6. 12:40-13:25 2gp j.ang 19       2fp j.ang 23
7. 13:35-14:20     2fp j.ang 23   2d j.ang 23
8. 14:25-15:10     2gp j.ang 23    

 

Mirosława Kucharzyk (Ky)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2b j.ang 6
2. 8:50-9:35         2b j.ang 6
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30     2b j.ang 6    
5. 11:45-12:30   2b j.ang 6 2b j.ang 6    
6. 12:40-13:25          
7. 13:35-14:20   2b j.ang 6      

 

Katarzyna Owsińska (Ow)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2f j.ang 35
2. 8:50-9:35     1f j.ang 35   2f j.ang 35
3. 9:45-10:30 2dp j.ang 35 1f j.ang 35 1f j.ang 35   1f j.ang 35
4. 10:45-11:30 2dp j.ang 35 2f j.ang 35   2f j.ang 35 2dp j.ang 35
5. 11:45-12:30 2f j.ang 35 2f j.ang 35 2dp j.ang 35 2f j.ang 35  

 

Beata Kochanowska (Kc)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a j.ang 32        
2. 8:50-9:35 2a j.ang 32 2a j.ang 32 2gp j.ang 32    
3. 9:45-10:30 2a j.ang 32 2a j.ang 32 1d j.ang 32 2gp j.ang 32  
4. 10:45-11:30   2bp j.ang 32 1d j.ang 32 2bp j.ang 32  
5. 11:45-12:30 2gp j.ang 32 1d j.ang 32 2a j.ang 32 1d j.ang 32  
6. 12:40-13:25 2bp j.ang 32   2a j.ang 32    

 

Monika Dębowska (Dę)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   1b j.ang 3      
3. 9:45-10:30   1b j.ang 3   (1c,1e) j.ang 15 1a j.ang 15
4. 10:45-11:30 1b j.ang 3 1a j.ang 3 2g j.ang 15 (1c,1e) j.ang 15  
5. 11:45-12:30 (1c,1e) j.ang 3   2g j.ang 15   2g j.ang 15
6. 12:40-13:25     1a j.ang 18 1b j.ang 15  

 

Małgorzata Fedorowicz (Fe)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2dp j.ang 8       2f j.ang 8
2. 8:50-9:35 2dp j.ang 8   2e j.ang 8   2f j.ang 8
3. 9:45-10:30 2e j.ang 8 2e j.ang 8 2e j.ang 8 2f g_wych 8 2e j.ang 8
4. 10:45-11:30 2e j.ang 8 2f j.ang 8 2dp j.ang 8 2f j.ang 8  
5. 11:45-12:30 2f j.ang 8 2f j.ang 8   2f j.ang 8 2dp j.ang 8
6. 12:40-13:25       2e j.ang 8  

 

Artur Piekara (Pk)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2ep j.ang 27    
2. 8:50-9:35   2ep j.ang 27 2ep j.ang 27 2cp j.ang 27 2cp j.ang 27
3. 9:45-10:30 2ep j.ang 27     2cp j.ang 27 2c j.ang 27
4. 10:45-11:30 2c j.ang 27 2cp j.ang 27 2ep j.ang 27 2c j.ang 27 2fp j.ang 27
5. 11:45-12:30   2cp j.ang 27 2fp j.ang 27 2ep j.ang 27  
6. 12:40-13:25   2fp j.ang 27 2c j.ang 27 2ep j.ang 27  
7. 13:35-14:20   2ep g_wych 3   2fp j.ang 27  
8. 14:25-15:10   2cp j.ang 27      

 

Agnieszka Parzychowska (Pr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2b j.ang 31
2. 8:50-9:35 1f j.ang 34 2e j.ang 6 2e j.ang 1   2b j.ang 31
3. 9:45-10:30   1f j.ang 6   (1c,1e) j.ang 6 1a j.ang 6
4. 10:45-11:30 2b j.ang 34   1f j.ang 31 (1c,1e) j.ang 6 1f j.ang 6
5. 11:45-12:30 (1c,1e) j.ang 34 1a j.ang 34 2b j.ang 31    
6. 12:40-13:25 2b j.ang 34 2b j.ang 34 1a j.ang 31    
7. 13:35-14:20 2e j.ang 34        

 

Marta Machowicz (MM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2ap j.ang 36    
2. 8:50-9:35     2ap j.ang 36    
3. 9:45-10:30 2ap j.ang 14 2bp j.ang 14 2ap j.ang 36   2c j.ang 14
4. 10:45-11:30 2c j.ang 14   2ap j.ang 33 2c j.ang 14 2a j.ang 14
5. 11:45-12:30 2bp j.ang 14 2ap j.ang 14 2ap g_wych 36 2bp j.ang 14 2a j.ang 14
6. 12:40-13:25   2ap j.ang 14 2c j.ang 14 2ap j.ang 14  
7. 13:35-14:20 2a j.ang 14 2a j.ang 14 2a j.ang 14 2ap j.ang 14  
8. 14:25-15:10 2a j.ang 14 2ap j.ang 14 2a j.ang 14    

 

Małgorzta Zalewska (Zw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2d j.ang 33A   2d j.ang 33A
2. 8:50-9:35   1b j.ang 33A 2d j.ang 33A 2d j.ang 33A 2d j.ang 33A
3. 9:45-10:30 2d j.ang 33A 1b j.ang 33A 1d j.ang 33A 2d j.ang 33A  
4. 10:45-11:30 1b j.ang 33A   1d j.ang 33A    
5. 11:45-12:30   1d j.ang 33A   1d j.ang 33A  
6. 12:40-13:25       1b j.ang 33A  

 

Dorota Jardzioch (Jh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 2a j.niem 5 2a j.niem 5      
3. 9:45-10:30 2a j.niem 5 2a j.niem 5      
4. 10:45-11:30 2b j.niem 5   2b j.niem 5   2a j.niem 5
5. 11:45-12:30   2b j.niem 5 2a j.niem 5   2a j.niem 5
6. 12:40-13:25 2b j.niem 5 2b j.niem 5 2a j.niem 5    
7. 13:35-14:20 2a j.niem 5 2b j.niem 5 2a j.niem 5    
8. 14:25-15:10 2a j.niem 5   2a j.niem 5    

 

Agnieszka Siwczyk (Si)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   2e j.niem 37 2fp j.niem 37 2cp j.niem 6  
3. 9:45-10:30 2f j.niem 37 2e j.niem 37 2f j.niem 37 2cp j.niem 37  
4. 10:45-11:30 2f j.niem 37 2cp j.niem 37 2f j.niem 37 2bp j.niem 37  
5. 11:45-12:30 2bp j.niem 37 2cp j.niem 37 2fp j.niem 37 2bp j.niem 37  
6. 12:40-13:25 2bp j.niem 37     2e j.niem 37  
7. 13:35-14:20 2e j.niem 37     2fp j.niem 37  
8. 14:25-15:10       2fp j.niem 37  

 

Przemysław Cichowlas (Ci)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2dp j.wł 25   2gp j.wł 14    
2. 8:50-9:35 2dp j.wł 25   2gp j.wł 14    
3. 9:45-10:30 2dp j.wł 25   2g j.wł 14    
4. 10:45-11:30 2dp j.wł 25   2dp j.wł 14    
5. 11:45-12:30 2gp j.wł 27   2dp j.wł 11    
6. 12:40-13:25 2gp j.wł 16   2g j.wł 11    

 

Jolanta Swierczyńska (św)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.wł 6 2d j.wł 14 2d j.wł 12 1d j.wł 12  
2. 8:50-9:35 2d j.wł 6 1d j.wł 14 2d j.wł 12    
3. 9:45-10:30 1d j.wł 11   2g j.wł 12 2d j.wł 12  
4. 10:45-11:30 1d j.wł 11 1a j.wł 13 1a j.wł 12    
5. 11:45-12:30   1a j.wł 13 1a j.wł 12    
6. 12:40-13:25     2g j.wł 12    

 

Jolanta Leśnik (Le)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1c,1e) j.niem 14        
2. 8:50-9:35 1f j.niem 14   1f j.niem 18    
3. 9:45-10:30 2ap j.niem 10   2ap j.niem 18   1f j.niem 18
4. 10:45-11:30     2ap j.niem 18   1f j.niem 18
5. 11:45-12:30   2ap j.niem 18 (1c,1e) j.niem 18   1b j.niem 18
6. 12:40-13:25   2ap j.niem 18   2ap j.niem 18 1b j.niem 18
7. 13:35-14:20   1b j.niem 18   2ap j.niem 18 1b j.niem 18
8. 14:25-15:10   2ap j.niem 18      

 

Marianna Wiśniewska (Wi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1c,1e) j.niem 16   2c j.niem 16    
2. 8:50-9:35     2c j.niem 16    
3. 9:45-10:30 2ep j.niem 16   2c j.niem 16    
4. 10:45-11:30     2ep j.niem 16    
5. 11:45-12:30 2c j.niem 16   (1c,1e) j.niem 16    

 

Magdalena Kleszcz (Kl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1c,1e) j.niem 18   2ep j.niem 19    
2. 8:50-9:35     2ep j.niem 19    
3. 9:45-10:30 2f j.niem 18   2f j.niem 19    
4. 10:45-11:30 2f j.niem 18   2f j.niem 19    
5. 11:45-12:30     (1c,1e) j.niem 19    

 

Maciej Dąbrowski (Db)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         1b mat 24
2. 8:50-9:35         1b mat 24
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30          
5. 11:45-12:30   1f mat 16      
6. 12:40-13:25   1f mat 16      
7. 13:35-14:20 1b mat 24   1f mat 16    
8. 14:25-15:10     1b mat 24    

 

Renata Dąbrowska (Dą)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2cp mat 2     1e mat 4
2. 8:50-9:35   2cp mat 2 1e mat 4   1e mat 4
3. 9:45-10:30   1e mat 4      
4. 10:45-11:30     2cp mat 2   2cp mat 2
5. 11:45-12:30     2cp mat 2    
6. 12:40-13:25     2cp g_wych 2 2cp mat 2  
7. 13:35-14:20          
8. 14:25-15:10     1e mat 4    

 

Angelika Pawelec (Pa)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2dp mat 25   1d mat 11
2. 8:50-9:35 2bp mat 30 2bp mat 30 2bp mat 30 2dp mat 25 1d mat 11
3. 9:45-10:30 2g mat 10A 1d mat 11 2bp mat 30 2bp mat 30  
4. 10:45-11:30   2dp mat 25 2d mat 23   2g mat 10A
5. 11:45-12:30   2g mat 10A     2d mat 23
6. 12:40-13:25 2d mat 23 2bp g_wych 30     2ap mat 36
7. 13:35-14:20 2ap mat 36 2ap mat 36     2dp mat 25
8. 14:25-15:10 2ap mat 36       2bp mat 30

 

Alina Szeloch (SA)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2gp mat 7       2ep mat 3
2. 8:50-9:35 2ep mat 3     2ep mat 3 2a mat 10
3. 9:45-10:30       2ep mat 3 2a mat 10
4. 10:45-11:30       2a mat 10  
5. 11:45-12:30         2ep mat 3
6. 12:40-13:25       2gp mat 7 2ep mat 3
7. 13:35-14:20         2gp mat 7
8. 14:25-15:10         2gp mat 7

 

Beata Łukawska (Łu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2c mat 10B
2. 8:50-9:35   2c mat 10B   2c mat 10B 2c mat 10B
3. 9:45-10:30   2c mat 10B   2c mat 10B 2b mat 31
4. 10:45-11:30   2c mat 10B     2b mat 31
5. 11:45-12:30       2b mat 31  
6. 12:40-13:25       2c mat 10B  

 

Jadwiga Rodzik (Rd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e mat 1      
2. 8:50-9:35   2fp mat 34   1a mat 13  
3. 9:45-10:30   2fp mat 34   2fp mat 34  
4. 10:45-11:30       2e mat 1  
5. 11:45-12:30 2e mat 1 1c mat 20 2f mat 13 2e mat 1 2fp mat 34
6. 12:40-13:25   1c mat 20 1c mat 20 2f mat 12 1c mat 20
7. 13:35-14:20 1a mat 13 2e mat 1 1a mat 13 2f mat 12 2e mat 1
8. 14:25-15:10 1c mat 20   2e mat 1   2e mat 1

 

Agnieszka Milewska (Ml)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2dp biol 25      
2. 8:50-9:35   2ap biol 36   2fp biol 34  
3. 9:45-10:30       1b biol 24 2ep biol 3
4. 10:45-11:30 2ep biol 16 2fp biol 34   1b biol 24 2ep biol 3
5. 11:45-12:30   2ep biol 3 2bp biol 30 2dp biol 25 2ap biol 36
6. 12:40-13:25 2cp biol 2   1b biol 24 1d biol 11 2bp biol 30
7. 13:35-14:20 2bp biol 30 2bp biol 30 2cp biol 2 1c biol 20  

 

Monika Tyszkiewicz (Ty)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2b biol 31 2e biol 31 1e biol 4  
2. 8:50-9:35     2b biol 31 1f biol 16  
3. 9:45-10:30   2d przyr 23 2b biol 31 2g przyr 10A  
4. 10:45-11:30 2gp biol 7     2b biol 31  
5. 11:45-12:30 2b biol 31   2gp biol 7 1a biol 13 1e biol 4
6. 12:40-13:25 2e biol 1   2e biol 1 2d przyr 23 2g przyr 10A
7. 13:35-14:20     1e biol 4 2e biol 1 2b WŻR 31
8. 14:25-15:10 2e WŻR 1   2b g_wych 31 2e biol 1 2b WŻR 31
9. 15:15-16:00 2e WŻR 1        

 

Dobrawa Wycichowska-Dziewa (Wy)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2bp chem 30 2bp chem 30    
2. 8:50-9:35   2ep chem 19 2dp chem 25    
3. 9:45-10:30     1e chem 4    
4. 10:45-11:30     1e chem 4 2fp chem 34  
5. 11:45-12:30   2bp chem 30 2ep chem 3 2gp chem 3  
6. 12:40-13:25   2cp chem 2 2ep chem 3 2bp chem 30 2dp chem 25
7. 13:35-14:20   1e chem 4 2ap chem 36   2ap chem 36
8. 14:25-15:10   2gp chem 24     2fp chem 34
9. 15:15-16:00   2ep chem 3 2cp chem 2    

 

Izabela Kielska (Ki)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2b chem 24 1f chem 16  
2. 8:50-9:35       1b chem 24  
3. 9:45-10:30 2e chem 1   2e chem 1 2b chem 31 2e chem 5
4. 10:45-11:30 2e chem 1       1d chem 11
5. 11:45-12:30 1b chem 24       2b chem 31
6. 12:40-13:25 1b g_wych 24       2b chem 31
7. 13:35-14:20 2b chem 31       1c chem 20
8. 14:25-15:10 1a chem 13        

 

Jacek Kwaśny (Kś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1d fiz 11 1a fiz 13  
2. 8:50-9:35 2ap fiz 36   1c fiz 20 2bp fiz 30  
3. 9:45-10:30 2c fiz 10B 2gp fiz 7 1c fiz 20    
4. 10:45-11:30 2cp fiz 2 1f fiz 16 2c fiz 10B 2cp fiz 2  
5. 11:45-12:30 2cp fiz 2 2c fiz 10B 2c fiz 10B 2c fiz 10B  
6. 12:40-13:25 2ep fiz 3 1e fiz 4 2dp fiz 25    
7. 13:35-14:20 1c fiz 20 2cp fiz 2 1b fiz 24    
8. 14:25-15:10 2fp fiz 12        

 

Agnieszka Kozłowska (Kz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2a geo 10 1f geo 16
2. 8:50-9:35       2a geo 10 1f geo 16
3. 9:45-10:30     2a geo 10 1f geo 16 2ap geo 36
4. 10:45-11:30 2ap geo 36   2a geo 10   2ap geo 36
5. 11:45-12:30 2a geo 10        
6. 12:40-13:25 2a geo 10   2ap geo 36   2a g_wych 10
7. 13:35-14:20 2cp geo 2   1c geo 20    
8. 14:25-15:10 2cp geo 2        

 

Leszek Kaszubowski (Ks)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2ep geo 3 2f geo 12 2fp geo 10    
2. 8:50-9:35 2gp geo 7 2f geo 12 2f geo 10A    
3. 9:45-10:30 2fp geo 12     2dp geo 25  
4. 10:45-11:30 2fp geo 12 2gp geo 7   2dp geo 25  
5. 11:45-12:30   2fp geo 12      
6. 12:40-13:25 2f geo 12 2ep geo 3      
7. 13:35-14:20   2f geo 12      

 

Waldemar Aspadarec (As)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   2fp przed 15 2bp przed 30   2dp przed 25
1. 8:00-8:45       2ep przed 3 2gp przed 7
2. 8:50-9:35         2ap przed 36
3. 9:45-10:30         2cp przed 2

 

Monika Dąbrowska (DM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30 1c wf s1     (1d,1f) wf s2  
5. 11:45-12:30     (1d,1f) wf s3 1c wf s1  
6. 12:40-13:25     (1d,1f) wf s2 1c wf s1 2d wf s2
7. 13:35-14:20     2d wf s2    
8. 14:25-15:10     2d wf s2    

 

Anna Tudaj (Tj)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2b wf s1 1a wf s1
2. 8:50-9:35       2b wf s1 1a wf s1
3. 9:45-10:30       2e wf s1  
4. 10:45-11:30     2bp wf s1 1d wf s1 2bp wf s1
5. 11:45-12:30   2e wf s1 1d wf s1   2bp wf s1
6. 12:40-13:25   2e wf s1 1d wf s1   2e g_wych 1
7. 13:35-14:20   1a wf s1      
8. 14:25-15:10   2b wf s1      

 

Jadwiga Staśkiewicz (St)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g wf s2 2c g_wych 27      
2. 8:50-9:35 2g wf s1   2g wf s1    
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30     1b wf s2    
5. 11:45-12:30     1b wf s2    
6. 12:40-13:25         2c wf s1
7. 13:35-14:20     2c wf s1 2cp wf s1 2cp wf s1
8. 14:25-15:10     2c wf s1 1b wf s1 2cp wf s1

 

Maja Skrzydlewska (Sk)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55         2f wf s1
1. 8:00-8:45       2f wf s2 1a wf s2
2. 8:50-9:35       2f wf s2 1a wf s2
3. 9:45-10:30   2ep wf s2   (2e,2a) wf s3 2fp wf s2
4. 10:45-11:30   2ep wf s2 1b wf s4    
5. 11:45-12:30 2ep wf s2 (2e,2a) wf s3 1b wf s5    
6. 12:40-13:25 2fp wf s2 (2e,2a) wf s3      
7. 13:35-14:20 2fp wf s2 1a wf s3      
8. 14:25-15:10 1b wf s1        

 

Karolina Pietrzak-Halińska (Pt)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2ap wf s1   2a wf s2 2dp wf s1
4. 10:45-11:30 (1c,1e) wf s2 2ap wf s1 2gp wf s3 1f wf s3 2gp wf s2
5. 11:45-12:30 2ap wf s1 2a wf s2 1f wf s4 (1c,1e) wf s2 2gp wf s2
6. 12:40-13:25 2dp wf s1 2a wf s2 1f wf s3 (1c,1e) wf s2  
7. 13:35-14:20 2dp wf s1        

 

Łukasz Kubicki (ŁK)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       (2b,2f,2g) wf s3  
2. 8:50-9:35       (2b,2f,2g) wf s3  
3. 9:45-10:30 1e g_wych 4 (2ap,2ep) wf s3     (2dp,2fp) wf s3
4. 10:45-11:30 1e wf s3 (2ap,2ep) wf s3 (2bp,2gp) wf s5   (2bp,2gp) wf s3
5. 11:45-12:30 (2ap,2ep) wf s3     1e wf s3 (2bp,2gp) wf s3
6. 12:40-13:25 (2dp,2fp) wf s3     1e wf s3  
7. 13:35-14:20 (2dp,2fp) wf s3     2cp wf s3 2cp wf s3
8. 14:25-15:10 (2b,2f,2g) wf s2       2cp wf s3

 

Tadeusz Staśkiewicz (Sś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30          
5. 11:45-12:30          
6. 12:40-13:25         (2d,2c) wf s3
7. 13:35-14:20     (2d,2c) wf s3    
8. 14:25-15:10     (2d,2c) wf s3    

 

Aniela Brzezicka (Br)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2c religia 33 2fp religia 33 1a religia 33   1c religia 33
2. 8:50-9:35 2c religia 33 1a religia 33     2e religia 33
3. 9:45-10:30 1c religia 33   (2dp,2gp) religia 33    
4. 10:45-11:30   2e religia 33      
5. 11:45-12:30 2fp religia 33 (2dp,2gp) religia 33      
6. 12:40-13:25 1d religia 33 (2d,2g) religia 33      
7. 13:35-14:20   (2d,2g) religia 33   1d religia 36  
8. 14:25-15:10       (2g,2ap,2bp,2cp,2dp,2fp) WŻR 36  
9. 15:15-16:00       (2g,2ap,2bp,2cp,2dp,2fp) WŻR 36  

 

Bartosz Bynowski (By)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2bp,2cp,2fp) etyka 13     (2bp,2cp,2fp) etyka 33  
2. 8:50-9:35 2fp WOS 12     2ap etyka 33 2bp geo 30
3. 9:45-10:30 2bp geo 30 2f WOS 12 (2dp,2gp) etyka 5 2ap etyka 33  
4. 10:45-11:30       1a geo 13 2f WOS 12
5. 11:45-12:30   (2dp,2gp) etyka 7   2fp WOS 12 2f WOS 12
6. 12:40-13:25   2dp WOS 25     1e geo 4
7. 13:35-14:20   2fp WOS 8   1b geo 24 2fp WOS 34
8. 14:25-15:10   2fp WOS 12     1d geo 11

 

Agnieszka Kochan-Łysiak (Kh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55       2bp religia 19  
1. 8:00-8:45 (2f,2b) religia 19   1e religia 2 2bp religia 19  
2. 8:50-9:35 (2f,2b) religia 19   2cp religia 2 2ap religia 19  
3. 9:45-10:30 1b religia 19   2cp religia 2 2ap religia 19  
4. 10:45-11:30          
5. 11:45-12:30       1b religia 19  
6. 12:40-13:25     1e religia 19    
7. 13:35-14:20     2ep religia 19 1f religia 19  
8. 14:25-15:10     2ep religia 19 1f religia 19  

 

Konrad Makuch (Ma)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Leszek Piórkowski (PL)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   1e EdB 4      
3. 9:45-10:30   1a EdB 13     1d EdB 11
4. 10:45-11:30         1c EdB 20
5. 11:45-12:30   1b EdB 24     1f EdB 16

 

Justyna Borkowska (BJ)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1c inf 22 2ap inf 22 1c inf 22 2cp inf 22
2. 8:50-9:35   1c inf 22 2ap inf 22 1c inf 22 2cp inf 22
3. 9:45-10:30   2bp inf 22 1f inf 22 2gp inf 22 1c g_wych 20
4. 10:45-11:30   2bp inf 22 1f inf 22   2dp inf 22
5. 11:45-12:30       2ep inf 22 2dp inf 22
6. 12:40-13:25   2fp inf 22   2ep inf 22 2fp inf 22
7. 13:35-14:20       2gp inf 22  
8. 14:25-15:10   2cp inf 22      
9. 15:15-16:00   2cp inf 22      

 

Paweł Kowalski (Kw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2c inf 21    
2. 8:50-9:35     2c inf 21    
3. 9:45-10:30 1d inf 21   2c inf 21    
4. 10:45-11:30 1d inf 21   1a inf 21    
5. 11:45-12:30 2c inf 21   1a inf 21   1b inf 21
6. 12:40-13:25 1e inf 21       1b inf 21
7. 13:35-14:20       2c inf 21 1e inf 21
8. 14:25-15:10   2c inf 21   2c inf 21  
9. 15:15-16:00   2c inf 21      

 

Vacat (VV)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(15)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   2fp przed As      
1. 8:00-8:45 1b j.polski Ps        
2. 8:50-9:35 1b j.polski Ps 1f j.polski Ps 1b j.polski Ps    
3. 9:45-10:30 1f his GC 2b j.polski Ps 1b filozofia AG (1c,1e) j.ang 1a j.ang
4. 10:45-11:30 1f j.polski Ps 2b j.polski Ps 2g j.ang (1c,1e) j.ang  
5. 11:45-12:30 1f j.polski Ps   2g j.ang   2g j.ang
6. 12:40-13:25   1b j.polski Ps 2b j.polski Ps 1b j.ang 1f j.polski Ps
7. 13:35-14:20     2b j.polski Ps    

 

(36)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2ap his GC 2ap j.polski Mz 2ap j.ang MM   2ap j.polski Mz
2. 8:50-9:35 2ap fiz 2ap biol Ml 2ap j.ang MM   2ap przed As
3. 9:45-10:30     2ap j.ang MM   2ap geo Kz
4. 10:45-11:30 2ap geo Kz     2ap j.polski Mz 2ap geo Kz
5. 11:45-12:30     2ap g_wych MM 2ap j.polski Mz 2ap biol Ml
6. 12:40-13:25 2ap j.polski Mz   2ap geo Kz   2ap mat Pa
7. 13:35-14:20 2ap mat Pa 2ap mat Pa 2ap chem Wy 1d religia Br 2ap chem Wy
8. 14:25-15:10 2ap mat Pa   2ap his GC (2g,2ap,2bp,2cp,2dp,2fp) WŻR Br 2ap WOS Us
9. 15:15-16:00       (2g,2ap,2bp,2cp,2dp,2fp) WŻR Br  

 

(34)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2fp j.polski CA
2. 8:50-9:35 1f j.ang Pr 2fp mat Rd   2fp biol Ml 2fp his GC
3. 9:45-10:30   2fp mat Rd 2fp j.polski CA 2fp mat Rd  
4. 10:45-11:30 2b j.ang Pr 2fp biol Ml 2fp j.polski CA 2fp chem Wy  
5. 11:45-12:30 (1c,1e) j.ang Pr 1a j.ang Pr     2fp mat Rd
6. 12:40-13:25 2b j.ang Pr 2b j.ang Pr 2fp g_wych CA 2fp j.polski CA  
7. 13:35-14:20 2e j.ang Pr 2gp his Sz     2fp WOS By
8. 14:25-15:10         2fp chem Wy

 

(10A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2f,2c,2e) etyka Pi 2g g_wych Pi 2f j.polski Kd   2g j.polski Pi
2. 8:50-9:35 (2f,2c,2e) etyka Pi 2g j.polski Pi 2f geo Ks   2g j.polski Pi
3. 9:45-10:30 2g mat Pa 2g j.polski Pi   2g przyr Ty 2g his Sz
4. 10:45-11:30 2g WOS Us 2g his Sz 2g j.ang Ja 2g his Sz 2g mat Pa
5. 11:45-12:30 2g his Sz 2g mat Pa 2g j.ang Ja 2g his Sz  
6. 12:40-13:25 2g j.polski Pi (2g,2d) etyka Pi   2g WOS Us 2g przyr Ty
7. 13:35-14:20 2g j.polski Pi (2g,2d) etyka Pi 2g j.polski Pi 2g WOS Us 2g WOS Us
8. 14:25-15:10     2g j.polski Pi   2g his Sz

 

(5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 2a j.niem Jh 2a j.niem Jh      
3. 9:45-10:30 2a j.niem Jh 2a j.niem Jh (2dp,2gp) etyka By   2e chem Ki
4. 10:45-11:30 2b j.niem Jh   2b j.niem Jh   2a j.niem Jh
5. 11:45-12:30   2b j.niem Jh 2a j.niem Jh   2a j.niem Jh
6. 12:40-13:25 2b j.niem Jh 2b j.niem Jh 2a j.niem Jh    
7. 13:35-14:20 2a j.niem Jh 2b j.niem Jh 2a j.niem Jh    
8. 14:25-15:10 2a j.niem Jh   2a j.niem Jh    

 

(13)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2bp,2cp,2fp) etyka By     1a fiz  
2. 8:50-9:35     1a j.polski Kd 1a mat Rd 2gp his Sz
3. 9:45-10:30 (1c,1a,1b) etyka Kb 1a EdB PL 1a j.polski Kd 1a WOS Us  
4. 10:45-11:30 1a g_wych Kd 1a j.wł św   1a geo By 1a j.polski Kd
5. 11:45-12:30 1a WOS Us 1a j.wł św 2f mat Rd 1a biol Ty 1a j.polski Kd
6. 12:40-13:25 1a j.polski Kd 1a filozofia AG   1a his Sz 1a his Sz
7. 13:35-14:20 1a mat Rd   1a mat Rd   1a his Sz
8. 14:25-15:10 1a chem Ki 1a his Sz      

 

(11)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1d fiz   1d mat Pa
2. 8:50-9:35 1d WOS Us   1d filozofia AG 1d j.polski Mz 1d mat Pa
3. 9:45-10:30 1d j.wł św 1d mat Pa   1d j.polski Mz 1d EdB PL
4. 10:45-11:30 1d j.wł św 1d j.polski Mz     1d chem Ki
5. 11:45-12:30 1d his Sm   2dp j.wł Ci   1d his Sm
6. 12:40-13:25   1d his Sm 2g j.wł Ci 1d biol Ml 1d his Sm
7. 13:35-14:20 1d j.polski Mz       1d g_wych Sm
8. 14:25-15:10 1d j.polski Mz       1d geo By

 

(12)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2f geo Ks 2d j.wł św 1d j.wł św  
2. 8:50-9:35 2fp WOS By 2f geo Ks 2d j.wł św    
3. 9:45-10:30 2fp geo Ks 2f WOS By 2g j.wł św 2d j.wł św 2f HIS GC
4. 10:45-11:30 2fp geo Ks   1a j.wł św   2f WOS By
5. 11:45-12:30   2fp geo Ks 1a j.wł św 2fp WOS By 2f WOS By
6. 12:40-13:25 2f geo Ks 2f HIS GC 2g j.wł św 2f mat Rd 2f j.polski Kd
7. 13:35-14:20 2f j.polski Kd 2f geo Ks   2f mat Rd 2f j.polski Kd
8. 14:25-15:10 2fp fiz 2fp WOS By      
9. 15:15-16:00 2fp his GC        

 

(7)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2gp mat SA 2gp j.polski Kd   2gp j.polski Kd 2gp przed As
2. 8:50-9:35 2gp geo Ks 2gp j.polski Kd   2gp j.polski Kd  
3. 9:45-10:30 2gp his Sz 2gp fiz     2gp j.polski Kd
4. 10:45-11:30 2gp biol Ty 2gp geo Ks   2gp g_wych Us  
5. 11:45-12:30   (2dp,2gp) etyka By 2gp biol Ty    
6. 12:40-13:25   2gp his Sz 2gp j.polski Kd 2gp mat SA 2gp WOS Us
7. 13:35-14:20 2gp WOS Us   2gp j.polski Kd   2gp mat SA
8. 14:25-15:10 2gp WOS Us       2gp mat SA

 

(35)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2f j.ang Ow
2. 8:50-9:35     1f j.ang Ow   2f j.ang Ow
3. 9:45-10:30 2dp j.ang Ow 1f j.ang Ow 1f j.ang Ow   1f j.ang Ow
4. 10:45-11:30 2dp j.ang Ow 2f j.ang Ow   2f j.ang Ow 2dp j.ang Ow
5. 11:45-12:30 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow 2dp j.ang Ow 2f j.ang Ow  

 

(6)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.wł św       2b j.ang Ky
2. 8:50-9:35 2d j.wł św 2e j.ang Pr   2cp j.niem Si 2b j.ang Ky
3. 9:45-10:30   1f j.ang Pr   (1c,1e) j.ang Pr 1a j.ang Pr
4. 10:45-11:30     2b j.ang Ky (1c,1e) j.ang Pr 1f j.ang Pr
5. 11:45-12:30   2b j.ang Ky 2b j.ang Ky    
6. 12:40-13:25          
7. 13:35-14:20   2b j.ang Ky      

 

(31)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2b biol Ty 2e biol Ty   2b j.ang Pr
2. 8:50-9:35   2b HIS Sm 2b biol Ty   2b j.ang Pr
3. 9:45-10:30 2b HIS Sm   2b biol Ty 2b chem Ki 2b mat Łu
4. 10:45-11:30     1f j.ang Pr 2b biol Ty 2b mat Łu
5. 11:45-12:30 2b biol Ty   2b j.ang Pr 2b mat Łu 2b chem Ki
6. 12:40-13:25     1a j.ang Pr   2b chem Ki
7. 13:35-14:20 2b chem Ki       2b WŻR Ty
8. 14:25-15:10     2b g_wych Ty   2b WŻR Ty

 

(4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1f WOS Us 1e his Sm (1c,1a,1b) etyka Kb 1e biol Ty 1e mat
2. 8:50-9:35 1e j.polski Kb 1e EdB PL 1e mat 1e j.polski Kb 1e mat
3. 9:45-10:30 1e g_wych ŁK 1e mat 1e chem Wy   1e his Sm
4. 10:45-11:30   1e j.polski Kb 1e chem Wy   1e WOS Us
5. 11:45-12:30   1e j.polski Kb     1e biol Ty
6. 12:40-13:25 (1d,1e,1f) etyka Kb 1e fiz     1e geo By
7. 13:35-14:20   1e chem Wy 1e biol Ty (1d,1e,1f) etyka Kb  
8. 14:25-15:10   1e filozofia AG 1e mat    

 

(37)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   2e j.niem Si 2fp j.niem Si    
3. 9:45-10:30 2f j.niem Si 2e j.niem Si 2f j.niem Si 2cp j.niem Si  
4. 10:45-11:30 2f j.niem Si 2cp j.niem Si 2f j.niem Si 2bp j.niem Si  
5. 11:45-12:30 2bp j.niem Si 2cp j.niem Si 2fp j.niem Si 2bp j.niem Si  
6. 12:40-13:25 2bp j.niem Si     2e j.niem Si  
7. 13:35-14:20 2e j.niem Si     2fp j.niem Si  
8. 14:25-15:10       2fp j.niem Si  

 

(20)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 1c j.polski Bu   1c fiz   1c j.polski Bu
3. 9:45-10:30   1c j.polski Bu 1c fiz (1c,1e) j.ang Ja 1c g_wych BJ
4. 10:45-11:30   1c j.polski Bu 1c filozofia AG (1c,1e) j.ang Ja 1c EdB PL
5. 11:45-12:30   1c mat Rd     1c WOS Us
6. 12:40-13:25 1c his Sm 1c mat Rd 1c mat Rd   1c mat Rd
7. 13:35-14:20 1c fiz   1c geo Kz 1c biol Ml 1c chem Ki
8. 14:25-15:10 1c mat Rd       1c his Sm

 

(33)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2c religia Br 2fp religia Br 1a religia Br (2bp,2cp,2fp) etyka By 1c religia Br
2. 8:50-9:35 2c religia Br 1a religia Br   2ap etyka By 2e religia Br
3. 9:45-10:30 1c religia Br   (2dp,2gp) religia Br 2ap etyka By  
4. 10:45-11:30   2e religia Br 2ap j.ang MM    
5. 11:45-12:30 2fp religia Br (2dp,2gp) religia Br      
6. 12:40-13:25 1d religia Br (2d,2g) religia Br      
7. 13:35-14:20   (2d,2g) religia Br      

 

(3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2ep geo Ks     2ep przed As 2ep mat SA
2. 8:50-9:35 2ep mat SA 1b j.ang   2ep mat SA 2ep WOS Us
3. 9:45-10:30   1b j.ang 2ep j.polski Kb 2ep mat SA 2ep biol Ml
4. 10:45-11:30 1b j.ang 1a j.ang   2ep j.polski Kb 2ep biol Ml
5. 11:45-12:30 (1c,1e) j.ang 2ep biol Ml 2ep chem Wy 2gp chem Wy 2ep mat SA
6. 12:40-13:25 2ep fiz 2ep geo Ks 2ep chem Wy   2ep mat SA
7. 13:35-14:20 2ep j.polski Kb 2ep g_wych Pk   2ep his GC  
8. 14:25-15:10 2ep j.polski Kb 2ep his GC      
9. 15:15-16:00   2ep chem Wy      

 

(27)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c g_wych St 2ep j.ang Pk    
2. 8:50-9:35   2ep j.ang Pk 2ep j.ang Pk 2cp j.ang Pk 2cp j.ang Pk
3. 9:45-10:30 2ep j.ang Pk     2cp j.ang Pk 2c j.ang Pk
4. 10:45-11:30 2c j.ang Pk 2cp j.ang Pk 2ep j.ang Pk 2c j.ang Pk 2fp j.ang Pk
5. 11:45-12:30 2gp j.wł Ci 2cp j.ang Pk 2fp j.ang Pk 2ep j.ang Pk  
6. 12:40-13:25   2fp j.ang Pk 2c j.ang Pk 2ep j.ang Pk  
7. 13:35-14:20       2fp j.ang Pk  
8. 14:25-15:10   2cp j.ang Pk      

 

(2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2cp mat 1e religia Kh    
2. 8:50-9:35 2cp his GC 2cp mat 2cp religia Kh    
3. 9:45-10:30 2cp WOS Us 2cp his GC 2cp religia Kh   2cp przed As
4. 10:45-11:30 2cp fiz   2cp mat 2cp fiz 2cp mat
5. 11:45-12:30 2cp fiz   2cp mat 2cp j.polski CA 2cp j.polski CA
6. 12:40-13:25 2cp biol Ml 2cp chem Wy 2cp g_wych 2cp mat 2cp j.polski CA
7. 13:35-14:20 2cp geo Kz 2cp fiz 2cp biol Ml    
8. 14:25-15:10 2cp geo Kz   2cp j.polski CA    
9. 15:15-16:00     2cp chem Wy    

 

(18)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1c,1e) j.niem Kl        
2. 8:50-9:35     1f j.niem Le    
3. 9:45-10:30 2f j.niem Kl   2ap j.niem Le   1f j.niem Le
4. 10:45-11:30 2f j.niem Kl   2ap j.niem Le   1f j.niem Le
5. 11:45-12:30   2ap j.niem Le (1c,1e) j.niem Le   1b j.niem Le
6. 12:40-13:25   2ap j.niem Le 1a j.ang 2ap j.niem Le 1b j.niem Le
7. 13:35-14:20   1b j.niem Le   2ap j.niem Le 1b j.niem Le
8. 14:25-15:10   2ap j.niem Le      

 

(1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e mat Rd      
2. 8:50-9:35     2e j.ang Pr 2e HIS GC  
3. 9:45-10:30 2e chem Ki   2e chem Ki    
4. 10:45-11:30 2e chem Ki   2e j.polski Ps 2e mat Rd 2e j.polski Ps
5. 11:45-12:30 2e mat Rd   2e j.polski Ps 2e mat Rd 2e j.polski Ps
6. 12:40-13:25 2e biol Ty   2e biol Ty   2e g_wych Tj
7. 13:35-14:20   2e mat Rd 2e HIS GC 2e biol Ty 2e mat Rd
8. 14:25-15:10 2e WŻR Ty   2e mat Rd 2e biol Ty 2e mat Rd
9. 15:15-16:00 2e WŻR Ty        

 

(10B)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2c j.polski Dy 2c mat Łu
2. 8:50-9:35   2c mat Łu   2c mat Łu 2c mat Łu
3. 9:45-10:30 2c fiz 2c mat Łu   2c mat Łu  
4. 10:45-11:30   2c mat Łu 2c fiz   2c j.polski Dy
5. 11:45-12:30   2c fiz 2c fiz 2c fiz 2c j.polski Dy
6. 12:40-13:25 2c HIS GC 2c j.polski Dy   2c mat Łu  
7. 13:35-14:20   2c HIS GC      

 

(30)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55     2bp przed As    
1. 8:00-8:45   2bp chem Wy 2bp chem Wy   2bp WOS Us
2. 8:50-9:35 2bp mat Pa 2bp mat Pa 2bp mat Pa 2bp fiz 2bp geo By
3. 9:45-10:30 2bp geo By   2bp mat Pa 2bp mat Pa 2bp j.polski CA
4. 10:45-11:30 2bp his GC        
5. 11:45-12:30   2bp chem Wy 2bp biol Ml    
6. 12:40-13:25   2bp g_wych Pa 2bp his GC 2bp chem Wy 2bp biol Ml
7. 13:35-14:20 2bp biol Ml 2bp biol Ml 2bp j.polski CA 2bp j.polski CA 2bp j.polski CA
8. 14:25-15:10         2bp mat Pa

 

(32)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a j.ang Kc        
2. 8:50-9:35 2a j.ang Kc 2a j.ang Kc 2gp j.ang Kc    
3. 9:45-10:30 2a j.ang Kc 2a j.ang Kc 1d j.ang Kc 2gp j.ang Kc  
4. 10:45-11:30   2bp j.ang Kc 1d j.ang Kc 2bp j.ang Kc  
5. 11:45-12:30 2gp j.ang Kc 1d j.ang Kc 2a j.ang Kc 1d j.ang Kc  
6. 12:40-13:25 2bp j.ang Kc   2a j.ang Kc    

 

(24)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2b chem Ki   1b mat Db
2. 8:50-9:35       1b chem Ki 1b mat Db
3. 9:45-10:30       1b biol Ml 1b WOS Us
4. 10:45-11:30   1b his Sm   1b biol Ml 1b his Sm
5. 11:45-12:30 1b chem Ki 1b EdB PL      
6. 12:40-13:25 1b g_wych Ki   1b biol Ml    
7. 13:35-14:20 1b mat Db   1b fiz 1b geo By  
8. 14:25-15:10   2gp chem Wy 1b mat Db    

 

(25)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55         2dp przed As
1. 8:00-8:45 2dp j.wł Ci 2dp biol Ml 2dp mat Pa 2dp g_wych Mz 2dp his Sm
2. 8:50-9:35 2dp j.wł Ci 2dp j.polski Mz 2dp chem Wy 2dp mat Pa 2dp j.polski Mz
3. 9:45-10:30 2dp j.wł Ci 2dp his Sm   2dp geo Ks  
4. 10:45-11:30 2dp j.wł Ci 2dp mat Pa   2dp geo Ks  
5. 11:45-12:30 2dp j.polski Mz     2dp biol Ml  
6. 12:40-13:25   2dp WOS By 2dp fiz 2dp j.polski Mz 2dp chem Wy
7. 13:35-14:20   2dp his Sm 2dp j.polski Mz 2dp j.polski Mz 2dp mat Pa
8. 14:25-15:10 2dp his Sm   2dp j.polski Mz    

 

(26)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(21)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2c inf Kw    
2. 8:50-9:35     2c inf Kw    
3. 9:45-10:30 1d inf Kw   2c inf Kw    
4. 10:45-11:30 1d inf Kw   1a inf Kw    
5. 11:45-12:30 2c inf Kw   1a inf Kw   1b inf Kw
6. 12:40-13:25 1e inf Kw       1b inf Kw
7. 13:35-14:20       2c inf Kw 1e inf Kw
8. 14:25-15:10   2c inf Kw   2c inf Kw  
9. 15:15-16:00   2c inf Kw      

 

(22)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1c inf BJ 2ap inf BJ 1c inf BJ 2cp inf BJ
2. 8:50-9:35   1c inf BJ 2ap inf BJ 1c inf BJ 2cp inf BJ
3. 9:45-10:30   2bp inf BJ 1f inf BJ 2gp inf BJ  
4. 10:45-11:30   2bp inf BJ 1f inf BJ   2dp inf BJ
5. 11:45-12:30       2ep inf BJ 2dp inf BJ
6. 12:40-13:25   2fp inf BJ   2ep inf BJ 2fp inf BJ
7. 13:35-14:20       2gp inf BJ  
8. 14:25-15:10   2cp inf BJ      
9. 15:15-16:00   2cp inf BJ      

 

(10)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2fp geo Ks 2a geo Kz 2a HIS GC
2. 8:50-9:35     2a j.polski Kb 2a geo Kz 2a mat SA
3. 9:45-10:30 2ap j.niem Le   2a geo Kz   2a mat SA
4. 10:45-11:30 2a j.polski Kb 2a HIS GC 2a geo Kz 2a mat SA  
5. 11:45-12:30 2a geo Kz     2a j.polski Kb  
6. 12:40-13:25 2a geo Kz     2a j.polski Kb 2a g_wych Kz

 

(14)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1c,1e) j.niem Le 2d j.wł św 2gp j.wł Ci    
2. 8:50-9:35 1f j.niem Le 1d j.wł św 2gp j.wł Ci    
3. 9:45-10:30 2ap j.ang MM 2bp j.ang MM 2g j.wł Ci   2c j.ang MM
4. 10:45-11:30 2c j.ang MM   2dp j.wł Ci 2c j.ang MM 2a j.ang MM
5. 11:45-12:30 2bp j.ang MM 2ap j.ang MM   2bp j.ang MM 2a j.ang MM
6. 12:40-13:25   2ap j.ang MM 2c j.ang MM 2ap j.ang MM  
7. 13:35-14:20 2a j.ang MM 2a j.ang MM 2a j.ang MM 2ap j.ang MM  
8. 14:25-15:10 2a j.ang MM 2ap j.ang MM 2a j.ang MM    

 

(19)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55       2bp religia Kh  
1. 8:00-8:45 (2f,2b) religia Kh   2ep j.niem Kl 2bp religia Kh  
2. 8:50-9:35 (2f,2b) religia Kh 2ep chem Wy 2ep j.niem Kl 2ap religia Kh  
3. 9:45-10:30 1b religia Kh   2f j.niem Kl 2ap religia Kh  
4. 10:45-11:30     2f j.niem Kl   2fp j.ang Ja
5. 11:45-12:30 (1c,1e) j.ang Ja   (1c,1e) j.niem Kl 1b religia Kh 2g j.ang Ja
6. 12:40-13:25 2gp j.ang Ja   1e religia Kh    
7. 13:35-14:20     2ep religia Kh 1f religia Kh  
8. 14:25-15:10     2ep religia Kh 1f religia Kh  

 

(23)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.ang Ja   2gp j.ang Ja 2d j.ang Ja  
2. 8:50-9:35 2d j.ang Ja 2d his GC 2fp j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja
3. 9:45-10:30 2d j.ang Ja 2d przyr Ty 2d g_wych Ja   2d j.polski Pi
4. 10:45-11:30 2d j.polski Pi 2d j.polski Pi 2d mat Pa 2d his GC 2d j.polski Pi
5. 11:45-12:30 2d j.polski Pi 2d j.polski Pi 2d j.polski Pi 2d his GC 2d mat Pa
6. 12:40-13:25 2d mat Pa   2d j.polski Pi 2d przyr Ty 2fp j.ang Ja
7. 13:35-14:20 2d his GC   2fp j.ang Ja   2d j.ang Ja
8. 14:25-15:10 2d his GC   2gp j.ang Ja    

 

(s1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55         2f wf Sk
1. 8:00-8:45       2b wf Tj 1a wf Tj
2. 8:50-9:35 2g wf St   2g wf St 2b wf Tj 1a wf Tj
3. 9:45-10:30   2ap wf Pt   2e wf Tj 2dp wf Pt
4. 10:45-11:30 1c wf DM 2ap wf Pt 2bp wf Tj 1d wf Tj 2bp wf Tj
5. 11:45-12:30 2ap wf Pt 2e wf Tj 1d wf Tj 1c wf DM 2bp wf Tj
6. 12:40-13:25 2dp wf Pt 2e wf Tj 1d wf Tj 1c wf DM 2c wf St
7. 13:35-14:20 2dp wf Pt 1a wf Tj 2c wf St 2cp wf St 2cp wf St
8. 14:25-15:10 1b wf Sk 2b wf Tj 2c wf St 1b wf St 2cp wf St

 

(s2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g wf St     2f wf Sk 1a wf Sk
2. 8:50-9:35       2f wf Sk 1a wf Sk
3. 9:45-10:30   2ep wf Sk   2a wf Pt 2fp wf Sk
4. 10:45-11:30 (1c,1e) wf Pt 2ep wf Sk 1b wf St (1d,1f) wf DM 2gp wf Pt
5. 11:45-12:30 2ep wf Sk 2a wf Pt 1b wf St (1c,1e) wf Pt 2gp wf Pt
6. 12:40-13:25 2fp wf Sk 2a wf Pt (1d,1f) wf DM (1c,1e) wf Pt 2d wf DM
7. 13:35-14:20 2fp wf Sk   2d wf DM    
8. 14:25-15:10 (2b,2f,2g) wf ŁK   2d wf DM    

 

(s3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       (2b,2f,2g) wf ŁK  
2. 8:50-9:35       (2b,2f,2g) wf ŁK  
3. 9:45-10:30   (2ap,2ep) wf ŁK   (2e,2a) wf Sk (2dp,2fp) wf ŁK
4. 10:45-11:30 1e wf ŁK (2ap,2ep) wf ŁK 2gp wf Pt 1f wf Pt (2bp,2gp) wf ŁK
5. 11:45-12:30 (2ap,2ep) wf ŁK (2e,2a) wf Sk (1d,1f) wf DM 1e wf ŁK (2bp,2gp) wf ŁK
6. 12:40-13:25 (2dp,2fp) wf ŁK (2e,2a) wf Sk 1f wf Pt 1e wf ŁK (2d,2c) wf
7. 13:35-14:20 (2dp,2fp) wf ŁK 1a wf Sk (2d,2c) wf 2cp wf ŁK 2cp wf ŁK
8. 14:25-15:10     (2d,2c) wf   2cp wf ŁK

 

(16)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (1c,1e) j.niem Wi 1f g_wych GC 2c j.niem Wi 1f chem Ki 1f geo Kz
2. 8:50-9:35     2c j.niem Wi 1f biol Ty 1f geo Kz
3. 9:45-10:30 2ep j.niem Wi   2c j.niem Wi 1f geo Kz  
4. 10:45-11:30 2ep biol Ml 1f fiz 2ep j.niem Wi    
5. 11:45-12:30 2c j.niem Wi 1f mat Db (1c,1e) j.niem Wi 1f WOS Us 1f EdB PL
6. 12:40-13:25 2gp j.wł Ci 1f mat Db   1f his GC  
7. 13:35-14:20   1f filozofia AG 1f mat Db    

 

(s4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30     1b wf Sk    
5. 11:45-12:30     1f wf Pt    

 

(s5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:45-11:30     (2bp,2gp) wf ŁK    
5. 11:45-12:30     1b wf Sk    

 

(33A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2d j.ang Zw   2d j.ang Zw
2. 8:50-9:35   1b j.ang Zw 2d j.ang Zw 2d j.ang Zw 2d j.ang Zw
3. 9:45-10:30 2d j.ang Zw 1b j.ang Zw 1d j.ang Zw 2d j.ang Zw  
4. 10:45-11:30 1b j.ang Zw   1d j.ang Zw    
5. 11:45-12:30   1d j.ang Zw   1d j.ang Zw  
6. 12:40-13:25       1b j.ang Zw  

 

czytelnia (105)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

siłownia (8)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2dp j.ang Fe       2f j.ang Fe
2. 8:50-9:35 2dp j.ang Fe   2e j.ang Fe   2f j.ang Fe
3. 9:45-10:30 2e j.ang Fe 2e j.ang Fe 2e j.ang Fe 2f g_wych Fe 2e j.ang Fe
4. 10:45-11:30 2e j.ang Fe 2f j.ang Fe 2dp j.ang Fe 2f j.ang Fe  
5. 11:45-12:30 2f j.ang Fe 2f j.ang Fe   2f j.ang Fe 2dp j.ang Fe
6. 12:40-13:25       2e j.ang Fe  
7. 13:35-14:20   2fp WOS By