Pomoc materialna

DOBRY START

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko. Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Wnioski można złożyć na dwóch formach :

Elektronicznej:

  • Za pomocą bankowości elektronicznej;
  • Poprzez portal Emp@tia

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

  • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

STYPENDIUM SZKOLNE

W SEKRETARIACIE SZKOŁY MOŻNA ODBIERAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. (DO POBRANIA RÓWNIEŻ ZE STRONY WYDZIAŁU OŚWIATY UM)

O STYPENDIUM SZKOLNE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY:

  • KTÓRE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  • KTÓRYCH DOCHÓD MIESIĘCZNY W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 514 ZŁ. NETTO NA 1 OSOBĘ.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie
do dnia 14 września 2018 roku w sekretariacie szkoły