Dyżury dyrekcji i konsultacje nauczycieli

Dyżur dyrekcji  w roku szkolnym 2023/2024 – środa w godz. 15.00 – 16.30.

Prosimy o umawianie spotkań w celach organizacyjnych – tel. 91 48 41 872