Dyżury dyrekcji

Dyżur dyrekcji  w roku szkolnym 2021/2022 – środa w godz. 14.30 – 16.00.

Prosimy o umawianie spotkań w celach organizacyjnych – tel. 91 48 41 872