Rekrutacja 2024/2025 – zasady

Zasady rekrutacji obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie na rok szkolny 2024/2025:
ZOBACZ – Zasady rekrutacji 2024-25


  • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do wybranych szkół, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)


Progi punktowe w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2023/2024 w I LO:
Minimalna liczba punktów na poszczególne profile:

1 a, lingwistyczno-turystyczny – 145,95

1 b, biologiczno-medyczny – 158,90

1 c, matematyczno-fizyczno-informatyczny – 158,15

1 g, dziennikarsko-prawniczy – 149,50

1 i,j psychologiczno-językowy – 159,25


http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2024-2025/


Strona dla kandydatów https://nabor.pcss.pl/szczecin/