Rekrutacja 2023/2024 – zasady

Zasady rekrutacji obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie na rok szkolny 2023/2024:
ZOBACZ – Zasady rekrutacji 2023-24


  • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do wybranych szkół, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)


Progi punktowe w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2022/2023 w I LO:
Minimalna liczba punktów na poszczególne profile:

1 a, lingwistyczno-turystyczny – 152,25

1 b, biologiczno-medyczny – 162,70

1 c, matematyczno-fizyczno-informatyczny – 154,40

1 d, lingwistyczno-teatralny – 159,25

1 e, matematyczno-technologiczny – 154,20

1 f, lingwistyczno-geograficzny – 156,55

1 g, dziennikarsko-prawniczy – 154,25

1 h, lingwistyczno-teatralny – 153,05

1 i,j psychologiczno-językowy – 154,75http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024/


Strona dla kandydatów https://nabor.pcss.pl/szczecin/


Strona Kuratorium Oświaty – rekrutacja http://www.kuratorium.szczecin.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/