Mobility Erasmus Plus Paryż

MOBILITY ERASMUS PLUS – PARYŻ W DNIACH 06 -11 MARCA 2022           

Progetto –  „ Sui palchi di scuola”- KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_5

Tytuł spotkania to:

Otwórz się na życie, zmień swoje myślenie”.

           Ta mobilność była zaplanowana na styczeń 2022, lecz została anulowana z powodu wzrostu we Francji zachorowań na Covid 19. Kierując się zmniejszającą się ich liczbą postanowiono wrócić do jej organizacji, co miało miejsce w dniach od 06 – 11 marca 2022.

             W tej aktywności wzięło udział 2 nauczycieli oraz 4 uczniów z Polski, Grecji, Włoch – 2, Hiszpanii oraz Francji. Kadra pracowała nad dokumentacją (mobility tool, e-twinning) oraz wynikami badania wpływu teatru na kształtowanie osobowości młodego europejczyka – kwestionariusze). Uczniowie, natomiast codziennie podczas warsztatów z reżyserem Alessandro Fiorella  przygotowywali się do występu finalnego pracując nad sztuką Dario Fo „ Przypadkowa śmierć anarchisty”. Laboratorium teatralne było prowadzone przez tego specjalistę teatralnego w sposób niezwykle angażujący młodzież pod względem ruchu scenicznego, tańca, śpiewu oraz różnego typu akcesoriów pomocniczych (stroje, kije, instrumenty). W show końcowym wzięli udział członkowie Akademii Wersalskiej.

          Dzięki tej mobilności osiągnięto postawiony cel – umiejętność wykorzystania środków komunikacji (różnorodność językowa) konfrontując się z odmiennymi kulturami, zacieśniając wzajemną współpracę oraz przyjaźń. Zaobserwowano również większą elastyczność i ciekawość w stronę nieznanego oraz innego. Poznano również bliżej kulturę i architekturę Paryża. Dzięki temu spotkaniu zauważono również zmiany jakie zachodzą w teatrze europejskim w tak niestabilnej sytuacji międzynarodowej (pandemia, polityka).

Filmik spektakl Paryż