Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Szczecinie


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:


Przewodniczący Rady Rodziców  – Bohdan Roszkowski
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Hapanowicz
Sekretarz – Radosław Kropiowski
Skarbnik – Sylwia Furtak-Dzieżak


Komisja Rewizyjna:
– Przewodnicząca
– Małgorzata Kowalska
Członek – Małgorzata Kozyra
Członek – Iwona Szybowicz


Konto bankowe


Składki:

W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł za rok szkolny, tj. 75 zł za semestr.

Prosimy o przelew na konto Rady Rodziców

Kwota 150 zł

13 1540 1085 2098 5311 7269 0001

Bank Ochrony Środowiska SA O/Szczecin

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców za 2021/2022


Kwotę wpłacamy jednorazowo lub w ratach. Składkę można też wpłacić gotówką w sekretariacie szkoły.