Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie wyboru ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUZ

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy wejść w link:

Link do zawarcia ubezpieczenia KLIKNIJ

Po wejściu w link proszę zaznaczyć: NOWA POLISA
Następnie wybrać wariant ubezpieczenia i wpisać potrzebne dane. Po opłaceniu składki drogą internetową polisa będzie do odbioru mailowo.

Termin ważności linku upływa z dniem 10.12.2023

Załączmy:

– zakres ubezpieczenia :

– instrukcję zgłoszenia szkody