Kursy dla ósmoklasistów

Przedstawiamy ofertę intensywnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
PROGRAM
Dobry wynik egzaminu 8-klasisty otwiera szansę na dostanie się do wybranej szkoły średniej i jest ważnym kryterium w rekrutacji!
Nasza propozycja obejmuje trzy przedmioty do wyboru:
j. polski
• matematyka
• j. angielski
Uczestnicy kursu mogą wybrać jeden, dwa, lub trzy przedmioty egzaminacyjne. Kurs powtarza, uzupełnienia oraz utrwala wiedzę obowiązującą na egzaminie 8-klasisty, zgodnie z najnowszymi wymogami egzaminacyjnymi.
Kurs obejmuje po 28 godzin zajęć z każdego przedmiotu.

FORMA ZAJĘĆ
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, oparte na arkuszach egzaminacyjnych. Małe grupy do 20 osób.

NAUCZYCIELE
Zajęcia z poszczególnych przedmiotów prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli dyplomowanych I LO w Szczecinie, posiadających uprawnienia egzaminatora. Zachęcamy do stworzenia grup złożonych z uczniów jednej szkoły czy klasy.

TERMINY
Kurs 8-klasisty rozpocznie się od 5 grudnia 2020, a zakończy 10 kwietnia 2021 roku. Łącznie zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu. Spotkania odbywają się w soboty – od godz. 9.00 i trwają dwie godziny lekcyjne z każdego przedmiotu (wg. harmonogramu)

OPŁATA:
 – 250 złotych za jeden przedmiot
– 450 złotych za dwa przedmioty
– 650 złotych za trzy przedmioty

ZAPISY DO 20.11. 2020r. wyłącznie drogą elektroniczną. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkoły w zakładce/ Kursy 8-klasisty. Wypełniony formularz wysyłamy  na adres:

e –mail lo1szczecin@wp.pl
Informacje – tel. (+48 91) 484 18 72, e –mail lo1szczecin@wp.pl

Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP SA Oddział 4 w Szczecinie
Jedynka Stowarzyszenie im. Janiny Szczerskiej przy I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12,
70-331 Szczecin

Nr rachunku: 74 1440 1387 0000 0000 1247 8542
z dopiskiem kursy ósmoklasisty, imię nazwisko uczestnika kursu.