Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2021/2022
Harmonogram RP I sem. 21-22

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2021/2022
Harmonogram RP II sem. 21-22


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022: