Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2020/2021
Harmonogram RP 20/21 I sem.

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2020/2021
Harmonogram RP II sem. 20-21
Harmonogram RP 20/21 II sem.


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: