Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2022/2023

Harmonogram RP I sem. 22-23

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2022/2023

Harmonogram RP II sem. 22-23


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:
  • 31.10.2022 r. – poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych
  • 02.05.2023 r. – wtorek – Święto Flagi
  • 4,5,8.05. 2023 r. – czwartek, piątek, poniedziałek – dni wolne dla uczniów klas I, II, III – z powodu obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych
  • 09.06.2023 r. – piątek – dzień po Święcie Bożego Ciała.

Łącznie: 6 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych dla uczniów.
Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego