Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2022/2023

 • 7. 09.2022 r.  
  godz. 17.30 – spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją
  godz. 18.00 – spotkanie rodziców z wychowawcami w  klasach
  godz.18.00 – spotkania wychowawców klas II-IV w trybie on-line
 • 28.09.2022 r.
  godz. 17.00spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły – aula
  godz. 18.00 – spotkania wychowawców klas IV z rodzicami w klasach
  (omówienie procedur maturalnych)
 • 26.10.2022 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebrania informacyjne dla rodziców klas I-IV;
 • 23.11.2022 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebranie informacyjne dla rodziców klas I-IV (powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr)
 • 11.01.2023 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebranie informacyjne z rodzicami klas I – IV
  (w trybie zdalnym)
 • 29.03.2023 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-IV
 • 24.05.2023 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III
  (poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych)