Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2023/2024

 • 6. 09.2023 r.  
  godz. 17.30 – spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją
  godz. 18.00 – spotkanie rodziców z wychowawcami w  klasach
 • 27.09.2023 r.
  godz. 17.30 – spotkania wychowawców klas II – IV z rodzicami w klasach
  godz. 18.30 – spotkanie rady rodziców uczniów klas I – IV – czytelnia
 • 25.10.2023 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebrania informacyjne dla rodziców klas I-IV;
 • 22.11.2023 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebranie informacyjne dla rodziców klas I-IV (powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr)
 • 10.01.2024 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebranie informacyjne z rodzicami klas I – IV
 • 10.04.2024 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-IV
 • 22.05.2024 r.
  godz. 17.00 – spotkanie Rad klasowych z dyrektorem szkoły
  godz. 18.00 – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III
  (poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych)