Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Najważniejsze terminy rekrutacyjne – rok szkolny 2023/2024:


  • Złożenie wniosku (elektronicznie), w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami: 09.05. 2023 r. – 16.06.2023 r. do godziny 15.00

  • Uzupełnienie wniosku (drogą elektroniczną) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwością przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół: 23.06.2023 r. – 10.07.2023 r. do godz. 15.00

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 17 lipca 2023 r. godz. 15.00

  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 17.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 10.00

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 21.07.2023 r. godz. 15.00

  • Opublikowanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych: 25.07.2023 r. do godz. 15.00