Mobility Erasmus Plus Altamura

VIRTUAL MOBILITY ERASMUS PLUS  ALTAMURA (WŁOCHY)
W DNIACH 11-12-13 CZERWCA 2021  
Progetto –  „ Sui palchi di scuola”- KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_5

MOBILITA` BLENDED ERASMUS PLUS ALTAMURA  (WŁOCHY)  W DNIACH 14 – 16 GRUDNIA 2020  Progetto –  „ Sui palchi di scuola”- KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_5

         Ze względu na czas pandemii koronawirusa Koordynator główny (Liceum Cagnazzi-Altamura) zdecydował się na przeprowadzenie spotkania partnerów projektu Erasmus plus „Sui palchi di scuola” w sposób zdalny. Wszyscy uczestnicy meetingu pod tytułem „Teatr i Europa” zgromadzili się przed ekranami komputerów aby wyrazić swoją opinie na ten przewodni temat oraz aby wspólnie obejrzeć nagrania spektakli przygotowanych w każdej z partnerskich szkól w ramach działalności kół teatralnych. Filmiki dostarczone organizatorom zostały w ustalonej kolejności zaprezentowane uczestnikom. Niektóre szkoły europejskie wykonały je na wolnym powietrzu inne natomiast w maskach, w reżimie sanitarnym. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie przedstawili nagranie sztuki Herkules, wykonanej rok wcześniej (przed pandemią), ze względu na zawieszenie zajęć teatralnych.

   Podczas tych trzech dni meetingu Alessandro Fiorella – odpowiedzialny za działalność koła teatralnego w Liceum Klasycznym w Ostuni poprowadził warsztaty teatralne dla młodzieży. Uczniowie mogli również wysłuchać wykładu Pani Loredany Perisinotto na temat różnorodności wyrazu w sztukach teatralnych. Prof Cristina Consiglio z Uniwersytetu w Bari przeprowadziła wywód związany ze zmianami teatru na przestrzeni dziejów od Shakespearea do współczesności. Paolo Panaro natomiast zaprezentował dowody na to, że aktor wcielając się w różnorodne role daje  świadectwo nieśmiertelności dzieł literackich.

           Uczestnicy zostali również podzieleni na 2 grupy w celu workhop z udziałem reżyserów i aktorów włoskich teatrów.

Na koniec krytyk teatralny Loredana Perissinotto przeanalizowała obejrzane wcześniej spektakle dając wskazówki do przyszłej pracy.

      W ramach XXIV  Międzynarodowego Przeglądu Szkolnego Teatru Klasycznego zorganizowano spotkanie partnerskich szkół europejskich w Liceum Cagnazzi w Altamurze (Włochy) . Tym razem odbyło się ono wirtualnie ze względu na pandemię Covid 19 w Europie. Otwarcia dokonał Biagio Clemente Główny Koordynator projektu. Następnie odbyło się seminarium na temat uprawiania sztuki teatralnej w warunkach pandemii, równocześnie uczniowie wzięli udział w workshop dotyczącego różnych sposobów wyrazu scenicznego.

         Nasza młodzież przygotowała do konkursu teatralnego „Wariacje na temat Shakespeare”. Z wielkim zainteresowaniem obserwowaliśmy spektakle w wykonaniu partnerskich szkół, ucząc się nowych, odmiennych warsztatów pracy scenicznej.

     Prowadzący festiwal przeprowadzili to wydarzenie w sposób profesjonalny, używając obostrzeń antycovidowych panujących w tym czasie we Włoszech.

XXVI RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO SCOLASTICO-LICEO „CAGNAZZI” ALTAMURA 12.06.21 – cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=3SolOZFx28I
XXVI RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO SCOLASTICO-LICEO „CAGNAZZI”-ATAMURA-13.06.21 – cz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=ecTvaCH4XY4

(470) RASSEGNATEATRALECAGNAZZI – YouTube


MOBILITY  ERASMUS PLUS – ALTAMURA  (WŁOCHY)  
W DNIACH 23 – 27 MAJA 2022   Progetto –  „ Sui palchi di scuola”- KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_5
XXVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU KLASYCZNEGO NA POZIOMIE LICEÓW

     To spotkanie było podsumowaniem wszystkich doświadczeń zdobytych podczas realizacji założeń programowych oraz celu Projektu Erasmus plus. Przedstawienie finalne przygotowane pod kierunkiem Alessandro Fiorella zatytuowane „Naufragio a bracia aperte” pozwoliło zauważyć wzrost umiejętności scenicznych młodzieży oraz wzajemne porozumienie mimo różnic kulturowych i językowych. Spektakl był wielojęzyczny i podkreślał wagę tolerancji, wspólnoty i szacunku wobec drugiego człowieka.

   Temat trzeciego roku współpracy „Człowiek a teatr” pozwolił dzięki debacie oraz badaniu (kwestionariusze dot. popularności i wagi teatru) wywnioskować, że warto inwestować w samorozwój na deskach scenicznych. Przyczynia się to do  pozytywnych zmian w młodym człowieku dotyczących ideałów i walorów. Stało się też bardzo ważnym środkiem edukacyjnym pozwalającym zauważać i  akceptować odmienność.

    Podczas pierwszego dnia pobytu nastąpiła ceremonia rozdania nagród za Konkurs na scenariusz teatralny. Wygrała go młodzież z hiszpańskiego liceum.

       W czasie gdy młodzież przygotowywała się do spektaklu nauczyciele zwiedzili Muzeum Archeologiczne w Altamurze.

  25 maja 2022 młodzież klasy 2 d I Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowało przygotowany wcześniej spektakl pod tytułem „Orfeusz i Eurydyka” w ramach festiwalu. Otrzymali wyróżnienie za scenariusz.

Laboratorio Erasmus Altamura, C16, „Naufragio a braccia aperte” | By Sui Palchi di scuola- Erasmus Plus ka 229 | Facebook