Konkursy projektu

KONKURS NA LOGO PROJEKTU
Został ogłoszony konkurs na projekt logo chronionego dla projektu Erasmus plus „Sui palchi di scuola”.

1. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie. Każda ze szkól może złożyć maksymalnie 3 propozycje (praca indywidualna lub grupowa).

2. PRZEDMIOT KONKURSU
Logo powinno odzwierciedlać założenia projektu „Sui palchi di scuola”, który jest realizowany przez 6 szkół europejskich z Włoch – 2, Grecji, Francji, Hiszpanii oraz Polski.
Prace, za które odpowiada ich autor powinny być oryginalne i wcześniej niepublikowane. Uczestnicy poświadczają, że logo jest wynikiem ich kreatywności i że prawa autorskie innych osób nie zostały naruszone.

3. FORMAT I TECHNIKA
Projekt logo powinien być  możliwy do zastosowania w różnych rozmiarach, być czytelny i widoczny. Jego wielkość max w dokumentacji nie przekroczy 3 cm wysokości.
Format:    Powinien być przedstawiony w formacie DIN-A4
Technika: Dowolna. Zaleca się jednak zastosowanie atramentu.

4. PREZENTACJA I WYKONANIE PRAC

Każda ze szkół powinna wybrać 5 zwycięskich prac.
Uczestnicy powinni dostarczyć swoje prace w zapieczętowanej kopercie formatu A4 z pseudonimem wykonawcy. Wewnątrz koperty powinno znaleźć się:
projekt logo
dane uczestnika (uczestników): imię, nazwisko, nr telefonu zapisane na kartce umieszczonej w zamkniętej kopercie z pseudonimem wykonawcy na zewnętrznej stronie.

Propozycje logo powinny zostać wysłane do Liceum Klasycznego w Altamurze (Włochy) do 13 grudnia 2019 roku.

5. OCENA I WYBÓR

Międzynarodowe jury dokona wyboru zwycięskiej pracy zgodnie z kryteriami obowiązującymi  wszystkie szkoły partnerskie tj.:

–  logo koresponduje z tematem projektu „Sui palchi di scuola”,

–  charakteryzuje się innowacyjnym i kreatywnym designem,

– jest adekwatne do rozpowszechniania w dokumentacji szkół podczas realizacji założeń projektu.

Jury w składzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz osoba z wykształceniem plastycznym zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli jakość produktów będzie poniżej oczekiwań.

Wynik jury będzie niepodważalny

Każdy koordynator wyśle wybrane w szkole prace droga email na adres mimmabruno@liceocagnazzi.com

Ostateczny termin dostarczenia prac – 10.01.2020

Werdykt zostanie ogłoszony 15.01.2020

6. NAGRODY

Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężna w wysokości 200 euro.

7. WYKORZYSTANIE ZWYCIĘSKIEGO LOGO

Pozostanie ono do dyspozycji szkół partnerskich, które mogą je wykorzystywać, modyfikować i przypisywać w sposób przez nie  uznany za konieczny i potrzebny bez praw autorskich.