Fundusz socjalny

Terminy składania wniosków:

  • o przyznanie świadczenia na Boże Narodzenie do 15 listopada każdego roku
  • o przyznanie świadczenia na wypoczynek letni do 15 maja każdego roku

Aby otrzymać świadczenie, należy wypełniony poprawnie wniosek dostarczyć do sekretariatu szkoły.W przypadku zmiany numeru konta prosimy o podanie go we wniosku.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości służymy pomocą pod numerem
tel.91 484 18 72

REGULAMIN  – Regulamin ZFŚS

WZORY WNIOSKÓW:

PRACOWNICY:

KOMISJA ZDROWIA
W celu otrzymania pomocy, warunkiem jest złożenie wniosku przez nauczyciela wraz z wymaganymi dokumentami w terminach:
– do dnia 15 maja danego roku
– do dnia 15 września danego roku

EMERYCI / RENCIŚCI:

Oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego lub kompensacyjnego należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 października każdego roku.
– formularz oświadczenia (załącznik) oświadczenie o dochodach-1