Stypendia socjalne

Stypendia socjalne i wyprawka szkolna
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasto Szczecin
➡ Stypendium socjalne (szkolne) przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto).
➡ Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego p. Anety Krawiec
➡ Z powodu zdarzenia losowego, uczniowi który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji może być przyznany Zasiłek Szkolny.

Szczegóły i wnioski : http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp?soid=61B445693A5342339E8FCB0BBECA3EA8&target=stypendia%20socjalne
W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogiem – Aneta Krawiec
☎️ tel. bezpośredni (91) 48 46 007