Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu w I LO


Organizujemy zbiórki charytatywne w których kładziemy nacisk na poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. Uwrażliwiamy na specyficzne potrzeby członków naszej społeczności. Uczniowie uczestniczą w pracach wolontariackich szczecińskich hospicjów i Domu Kombatanta. Pracują z dziećmi w świetlicy środowiskowej, a także indywidualnie. Biorą udział w zbiórkach charytatywnych (np. dzieci objęte opieką przez daną klasę w ramach programu „Skrzydła”). Uczestniczą także w spotkaniach i warsztatach przygotowujących do pracy wolontariackiej. Niektórzy stają się lokalnymi liderami wolontariatu.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu  POBIERZ


Program edukacyjny „Od idei się zaczyna”

POMYSŁODAWCA: Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach 

PARTNER: Dyrekcja i grono pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

GRUPA DOCELOWA: Młodzież klas pierwszych i drugich kolejnych roczników I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 


Wampiriada

We współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów w Warszawie organizujemy co kwartał kolejne edycje akcji oddawania krwi pn. „Wampiriada”. W ramach akcji odbywają się spotkania informacyjne i propagujące zdrowy tryb życia. Możliwość bycia honorowym krwiodawcą stała się w szkole oznaką zdrowego snobizmu.Współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów w Warszawie

 


Współpracujemy między innymi z:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej                       Dom Kombatanta w Szczecinie

Fundacja „Mam marzenie” oddział w Szczecinie         Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

Stowarzyszenie POLITES” w Szczecinie        Świetlica „Pod Aniołem” w Szczecinie       Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie