Mobility Erasmus Plus Ostuni

Ostuni 2019

          W tych dniach nastąpiło rozpoczęcie współpracy 6 europejskich szkół partnerskich z Włoch-2, Hiszpanii, Grecji, Francji i Polski w ramach projektu Erasmus plus „Sui palchi di scuola”, dzięki której kultura śródziemnomorska zbliżyła się do kultury krajów zachodniej Europy, wymieniając się doświadczeniami na temat teatru. Kadra koordynatorów spotkała się między innymi w Parku archeologicznym  (Parco rupestre di Lama D`antico a Fasano), gdzie obejrzała spektakl przygotowany przez uczniów z kola teatralnego przy Liceum Pepe Calamo w Ostuni pod okiem reżysera Alessandro Fiorella. Dyrektor szkoły prof. Francesco Dell`Atti nakreślił czas trwania projektu, kolejność mobilności oraz  zadania do jego realizacji. Koordynator główny projektu Mimma Bruno z ramienia Liceum Cagnazzi w Altamurze powitała kooperantów i przedstawiła plan nadzoru nad projektem, wyrażając zadowolenie  z możliwości zainicjowania tego przedsięwzięcia właśnie w Ostuni. Podkreśliła też że projekt ma na celu promowanie teatru greckiego, rzymskiego oraz współczesnego będącego instrumentem rozwoju kulturowego oraz podniesienia autostymy u młodego mieszkańca Europy.


Ostuni 2021

MOBILITY  ERASMUS PLUS SUMMER SCHOOL OSTUNI (WŁOCHY) W DNIACH 05 – 10 LISTOPADA 2021

Progetto –  „ Sui palchi di scuola”- KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_5

       Po 2 latach zdalnej współpracy (pandemia covid 19) koordynatorów, uczniów klas teatralnych oraz kół teatralnych z 6 krajów Europy tj.: Polski, Francji, Grecji, Włoch (Liceo Cagnazzi i Liceo Calamo) nastąpiło wznowienie mobilności. W warunkach obostrzeń sanitarnych (maski, zaświadczenia o szczepieniu, testy dla niezaszczepionych) rozpoczęła się przygoda teatralna. W grupach po 10 osób wchodziliśmy na aulę gdzie zaprezentowano wystawę fotografii Adriana Barranco oraz przedstawienia teatralne pod okiem reżysera Alessandro Fiorella. Następnie Dyrektor szkoły Francesco dell`Atti, Burmistrz miasta Ostuni oraz Główny Koordynator Biagio Clemente (Liceo Cagnazzi) uroczyście powitali obecnych gości i otworzyli spotkanie w ramach projektu Erasmus plus „Sui palchi di scuola”.

       W następnych dniach młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych z rezyserem Alessandro Fiorella przygotowując się do spektaklu finalnego pod tytułem „The world to come”. W międzyczasie uczestnicy spotkania zwiedzili historyczne centrum Ostuni i Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano. Nauczyciele natomiast pracowali nad reorganizacją terminów mobilności.