Szafki szkolne

  1. Wysokość  opłaty eksploatacyjnej za  szafkę  wynosi 30 zł za cały rok szkolny tj. 3 zł za 1 miesiąc.
  2. Każdy użytkownik otrzymuje w użytkowanie szafkę po dokonaniu wpłaty (za cały rok szkolny) do 15 września danego roku szkolnego na Radę Rodziców I LO ( wpłata na konto RR)

Konto do wpłat
13 1540 1085 2098 5311 7269 0001

(Bank Ochrony Środowiska SA O/Szczecin)