Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca RR – Ilona Jezierska

Wiceprzewodnicząca – Julia Łukomska

Sekretarz -Małgorzata Trzcionka-Eliasz

Skarbnik – Ewa Maślana


Konto bankowe


Składki:

W roku szkolnym 2017/2018 składka na Radę Rodziców wynosi 120 zł za rok szkolny, tj. 60 zł za semestr.

Prosimy o przelew na konto Rady Rodziców

Kwota 120 zł

13 1540 1085 2098 5311 7269 0001

Bank Ochrony Środowiska SA O/Szczecin

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców za 2017/2018


Kwotę wpłacamy jednorazowo lub w ratach. Składkę można też wpłacić gotówką w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.