Rada Rodziców

Sprawozdanie finansowe –Sprawozdanie finansowe RR za 2018-2019

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej 2018-2019 Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej

Rada Rodziców przy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący Prezydium RR – Bohdan Roszkowski
– Piotr Dominiak
– Agnieszka Pantecka
– Monika Dylewska

Komisja Rewizyjna:
Sylwia Gardiasz
– Marzena Wyrzykowska
– Katarzyna Drążkiewicz


Konto bankowe


Składki:

W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł za rok szkolny, tj. 75 zł za semestr.

Prosimy o przelew na konto Rady Rodziców

Kwota 150 zł

13 1540 1085 2098 5311 7269 0001

Bank Ochrony Środowiska SA O/Szczecin

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców za 2019/2020


Kwotę wpłacamy jednorazowo lub w ratach. Składkę można też wpłacić gotówką w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.