Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Prezydium RR – Małgorzata Trzcionka-Eliasz

Z-ca Przewodniczącego Prezydium RR– Izabela Rybicka-Mielczarek

Sekretarz -Anna Domalewska

Skarbnik – Ewa Maślana

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Sawicki


Konto bankowe


Składki:

W roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł za rok szkolny, tj. 75 zł za semestr.

Prosimy o przelew na konto Rady Rodziców

Kwota 150 zł

13 1540 1085 2098 5311 7269 0001

Bank Ochrony Środowiska SA O/Szczecin

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców za 2018/2019


Kwotę wpłacamy jednorazowo lub w ratach. Składkę można też wpłacić gotówką w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.