Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Szczecinie


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:


Przewodniczący Rady Rodziców  – Bohdan Roszkowski – kl. 4 e
kontakt: broszkow.lex@wp.pl
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Hapanowicz – kl. 1 d
Sekretarz – Radosław Kropiowski – kl.3 a
Skarbnik – Sylwia Furtak-Dzieżak – kl. 3 b


Komisja Rewizyjna:
– Przewodnicząca
– Iwona Szybowicz kl. 2 g
Członek – Anna Wilkosz – kl. 1 e
Członek – Małgorzata Kozyra – kl. 2 f

Konto bankowe


Składki:

W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł za rok szkolny, tj. 75 zł za semestr.

Prosimy o przelew na konto Rady Rodziców

Kwota 150 zł

13 1540 1085 2098 5311 7269 0001

Bank Ochrony Środowiska SA O/Szczecin

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, składka na Radę Rodziców za 2021/2022


Kwotę wpłacamy jednorazowo lub w ratach. Składkę można też wpłacić gotówką w sekretariacie szkoły.