Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2017/2018


06.09.2017 – godz.17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły – aula

06.09.2017 – godz. 17.45 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami – sale lekcyjne


13.09.2017 – godz. 18.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas III z wychowawcami. Omówienie regulaminu matur, przedstawienie planu pracy na rok 2017/2018


25.10.2017 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

25.10.2017 – godz. 18.00 – Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


22.11.2017 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

22.11.2017 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr


10.01.2018 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

10.01.2018 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


28.03.2018 – godz.17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

28.03.2018 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


23.05.2018 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

23.05.2018 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II