Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2020/2021

02.09.2020 – godz.17.00 i 18.00- Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami – aula

09.09.2020  – Spotkanie rodziców uczniów klas II z wychowawcami – sale lekcyjne. Przedstawienie planu pracy na rok 2020/2021

16.09.2020 – godz. 17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas III z wychowawcami. Omówienie regulaminu matur, przedstawienie planu pracy na rok 2020/2021

16.09.2020 – godz. 18.00 – Spotkanie rad klasowych Rodziców z Dyrekcją szkoły


28.10.2020 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

28.10.2020 – godz. 18.00 – Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


25.11.2020 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

25.11.2020 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr


13.01.2021 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

13.01.2021 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


31.03.2021 – godz.17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

31.03.2021 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


26.05.2021 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

26.05.2021 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II