Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2019/2020


04.09.2019 – godz.17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły – aula

04.09.2018 – godz. 17.45 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami – sale lekcyjne

18.09.2019 – godz. 17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas II i III z wychowawcami. Omówienie regulaminu matur, przedstawienie planu pracy na rok 2019/2020

18.09.2019 – godz. 18.00 – Spotkanie rad klasowych Rodziców z Dyrekcją szkoły


23.10.2019 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

23.10.2019 – godz. 18.00 – Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


20.11.2019 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

20.11.2019 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr


15.01.2020 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

15.01.2020 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


25.03.2020 – godz.17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

25.03.2020 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


27.05.2020 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

27.05.2020 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II