Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2016/2017


07.09.2016 – godz.17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły – aula

07.09.2016 – godz. 17.45 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami – sale lekcyjne


14.09.2016 – godz. 18.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas III z wychowawcami. Omówienie regulaminu matur, przedstawienie planu pracy na rok 2016/2017


19.10.2016 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

19.10.2016 – godz. 18.00 – Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


23.11.2016 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

23.11.2016 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr


11.01.2017 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

11.01.2017 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


29.03.2017 – godz.17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

29.03.2017 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


24.05.2017 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

24.05.2017 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II