Zebrania

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2018/2019


05.09.2018 – godz.17.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły – aula

05.09.2018 – godz. 17.45 – Spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami – sale lekcyjne


12.09.2018 – godz. 18.00 – Spotkanie rodziców uczniów klas III z wychowawcami. Omówienie regulaminu matur, przedstawienie planu pracy na rok 2018/2019


24.10.2018 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

24.10.2018 – godz. 18.00 – Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


21.11.2018 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

21.11.2018 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr


16.01.2019 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

16.01.2019 – godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


27.03.2019 – godz.17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

27.03.2019 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III


22.05.2019 – godz. 17.00 – Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

22.05.2019 – godz. 18.00 – Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II