Matura

Egzamin maturalny 2022


Prosimy maturzystów o zapoznanie się z:

Ważne adresy i telefony:

https://www.cke.edu.pl/
tel. 022 656 38 00
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

http://www.oke.poznan.pl/
tel. 061 845 01 60
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań