Matura

Egzamin maturalny 2018


Prosimy maturzystów o zapoznanie się z:

  • Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania  egzaminu maturalnego w 2018 r.
  • Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018
   POBIERZ
  • Komunikatem dyrektora CKE o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
   POBIERZ
  • Komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2018
  • Informatory maturalne (+tablice)  POBIERZ

Ważne adresy i telefony:

https://www.cke.edu.pl/
tel. 022 656 38 00
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

http://www.oke.poznan.pl/
tel. 061 845 01 60
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań