Matura

Egzamin maturalny 2017


Prosimy maturzystów o zapoznanie się z:

  • Komunikatem dyrektora CKE w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2017 roku POBIERZ
  • Informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 POBIERZ
  • Komunikatem dyrektora CKE o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 POBIERZ
  • Komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2017 roku POBIERZ
  • Informatory maturalne POBIERZ
  • Nowe tablice:
   matematyka WZORY MATEMATYCZNE
   uzupełnienie zestawu wybranych wzorów matematycznych UZUPEŁNIENIE
   biologia, chemia i fizyka WZORY BIOLOGIA, CHEMIA I FIZYKA

Ważne adresy i telefony:

https://www.cke.edu.pl/
tel. 022 656 38 00
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

http://www.oke.poznan.pl/
tel. 061 845 01 60
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań