Matura

Egzamin maturalny 2020


Prosimy maturzystów o zapoznanie się z:

 
Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020

Informacje Matura 2020 – Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/


Ważne adresy i telefony:

https://www.cke.edu.pl/
tel. 022 656 38 00
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

http://www.oke.poznan.pl/
tel. 061 845 01 60
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań