Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia projakościowe – HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZEPROWADZANYCH W RAMACH MIEJSKICH PROGRAMÓW PROJAKOŚCIOWYCH


Zajęcia sportowe:

SKS – koszykówka chłopców – poniedziałek 15.15

SKS – siatkówka chłopców – wtorek 15.15

SKS – siatkówka dziewcząt – środa 15.15

SKS – koszykówka dziewcząt – czwartek 15.15

SKS – rugby – poniedziałek – 15.15