Projekt „Science Across Europe”


Motywem przewodnim projektu Erasmus+ Science Across Europe są energie odnawialne. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 4 krajów partnerskich: Hiszpanii, Niemiec, Norwegii oraz Polski. Naszym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w poznanie zróżnicowanych klimatów i geografii czterech uczestniczących krajów, uświadomienie uczestnikom projektu oraz lokalnej społeczności potrzeby skupienia się na istniejących metodach tworzenia zrównoważonej energii oraz potrzeby opracowania nowych metod, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w międzynarodowej grupie rówieśniczej oraz poznanie naturalnych zasobów energetycznych krajów partnerskich: energii słonecznej
w Hiszpanii, biomasy i biopaliwa w Polsce, energii wodnej w Norwegii, energii wiatrowej w Niemczech.

Odpowiedzialnymi za projekt są Agnieszka Milewska i Artur Piekara


Wizyta w Szczecinie uczestników projektu 21.03.2022 r. – 25.03.2022 r.
Relacja z wizyty w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Źródło: Radio Szczecin (wideo i zdjęcia)

https://radioszczecin.pl/1,437363,energia-min-z-glonow-miedzynarodowy-projekt-w-sz?fbclid=IwAR14xpJMaJGzXpPMOnr7t_2WHtrvb4cUveB0MBnXLEYxg2fbkNHIjxTDD6Q


O poniedziałku, będziemy gościć w szkole uczestników projektu Erasmus+ Science Across Europe. Wspólny projekt szkół z Niemiec, Hiszpanii, Norwegii oraz naszej doczekał się spotkania na żywo 🙂 Przypomnijmy sobie ostanie spotkanie, którego gospodarzem byli Niemcy – spotkanie online 18-22 października 2021.
W 2021 roku po 2 letnim okresie zawieszenia, z powodu pandemii Covid-19, został wznowiony nasz projekt. Niestety warunki epidemiczne nie pozwoliły nam spotkać na żywo i zaplanowane spotkanie w Niemczech odbyło się online. Niestety brakowało rozmów na żywo i spotkań, dzięki którym moglibyśmy się lepiej poznać. Zrealizowaliśmy jednak tematykę energii wiatru dzięki wideokonferencjom, przygotowywaniem tematycznych plansz w zespołach międzynarodowych oraz budowaniu wiatraków, kumulujących energię wiatru. Aby uzyskać jej jak najwięcej udaliśmy się na dach budynku naszej szkoły, co dostarczyło nam dodatkowych emocji. Efektem końcowym tego etapu projektu było samodzielne skonstruowanie pojazdu zasilanego energią wiatru. Jak trudne było to w realizacji prezentują nasze filmiki.Uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu Erasmus+ „Science Across Europe”, którego celem jest szerzenie informacji dotyczących źródeł energii odnawialnych w krajach partnerskich. Pracujemy z młodzieżą z Hiszpanii, Niemiec i Norwegii.
W dniach 10.11-16.11 uczniowie z klas 2a i 2b wyjechali do Hiszpanii, gdzie uczyli się – pracując w międzynarodowych grupach i uczestniczyli w różnych prelekcjach – wszystkiego co dotyczy energii słonecznej. Całą grupę projektową będziemy gościć w naszym liceum już w kwietniu.


Uwaga! Nabór uczestników projektu ERASMUS+
11.10.2019 r. (piątek) w sali nr 30 – długa przerwa odbędzie się spotkanie osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie Erasmus + ” Science Across Europe” w roku szkolnym 2019/2020.
Projekt kierowany jest:
do uczniów klas II i dotyczy odnawialnych źródeł energii.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wykazanie się wiedzą z tego zakresu
komunikatywna znajomość języka angielskiego.