Dyrekcja

 


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

Ewa Budziach

 

 

 

 

 


Wicedyrektorzy I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Wioleta Dydo – ds. dydaktycznych      


Monika Dąbrowska – ds. wychowawczych   


 Dyżury Dyrekcji w roku szkolnym 2020/2021


  •  środa w godz. 15.00 – 16.30