Dyrekcja


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

Ewa Budziach


Wicedyrektorzy I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie
w Szczecinie


Wioleta Dydo – ds. dydaktycznych      


Monika Dąbrowska – ds. wychowawczych