Dyrekcja


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie – Ewa Budziach

 


Wicedyrektorzy I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie
w Szczecinie

Wioleta Dydo – ds. dydaktycznych      


 

Monika Dąbrowska – ds. wychowawczych