Dyrekcja


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Ewa Budziach   


Wicedyrektorzy I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Wioleta Dydo – ds. dydaktycznych      


 

 

Anna Marsula – ds. wychowawczych  

 

 

 

 

 


 Dyżury Dyrekcji w roku szkolnym 2016/2017


dyrektor Ewa Budziach – czwartek 15.00-16.30
wicedyrektor Anna Marsula – wtorek/czwartek 14.00-16.00