Dyrekcja


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

Ewa Budziach


Wicedyrektorzy I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


Wioleta Dydo – ds. dydaktycznych      


 

 

 

 

Monika Dąbrowska – ds. wychowawczych   


 Dyżury Dyrekcji w roku szkolnym 2017/2018


  •  dyrektor Ewa Budziach – środa w godz. 15.00 – 16.30
  • wicedyrektor ds. wychowawczych Monika Dąbrowska – wtorek w godz. 15.00 – 16.30