Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2023/2024
Harmonogram RP I semestr 23-24

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2023/2024
Harmonogram RP 23-24 II sem.


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:
  • 20.10.2023 r. – (piątek) wyjazdowa rada szkoleniowa
  • 02,03.11.2023 r. – (czwarte, piątek) – dni wolne związane z uroczystościami Wszystkich Świętych
  • 02.05. 2024 r. – (czwartek) – Święto Flagi
  • 6,7,8,9,10. 05.2024 r.  – dni wolne dla uczniów klas I, II, III – z powodu obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych i pracy nauczycieli
  • 31.05.2024 r. – (piątek) – dzień po Święcie Bożego Ciała.

Łącznie: 10 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych dla uczniów.
Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego