Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2021/2022
Harmonogram RP I sem. 21-22

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2021/2022
Harmonogram RP II sem. 21-22


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:
  • 10.2021 /piątek po Dniu Edukacji Narodowej/ – na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
  • 11.2021r. /piątek po Święcie Niepodległości/,
  • 01.2022r. /piątek po Święcie Trzech Króli/,
  • 4,5,6, maja 2022r. /środa, czwartek, piątek/ – dni wolne dla uczniów I-III (po SP) z powodu obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych i pracy nauczycieli w zespołach nadzorujących.
  • 17 czerwca 2022r. /piątek/ – dzień po święcie Bożego Ciała.

Łącznie: 7 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych dla uczniów.
Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego