Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2018/2019 ZOBACZ

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2018/2019 ZOBACZ


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 listopada 2018 (piątek)
  • 2 maja 2019 (czwartek)
  • 6 maja 2019 (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego
  • 7 maja 2019 (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki
  • 8 maja 2019 (środa) – egzamin maturalny z języka angielskiego