Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr 2017/2018 ZOBACZ

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr 2017/2018 ZOBACZ


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 2,3 listopada 2017 (czwartek, piątek)
  • 2 maja 2018 (środa)
  • 4 maja 2018 (piątek) – egzamin maturalny z języka polskiego
  • 7 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny z matematyki
  • 8 maja 2018 (wtorek) – egzamin maturalny z języka angielskiego
  • 1 czerwca 2018 (piątek)

I semestr roku szkolnego 2017/2018


Termin/Wydarzenie


31.08.2017            Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

04.09.2017            Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

06.09.2017           Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami

19-22.09.2017      Wyjazd integracyjny klas I do Pogorzelicy

11.09.2017            Spotkanie wychowawców klas III z dyrektorem – omówienie regulaminu matur

12-14.09.2017      Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

13.09.2017            Spotkanie wychowawców klas III z rodzicami – omówienie regulaminu matur, planu pracy szkoły

15.09.2017            Ostateczny termin złożenia planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli rozpoczynających staż

29.09.2017           Termin składania deklaracji maturalnych przez uczniów klas III

02.10.2017            Przekazanie przez wychowawców kl.III zebranych i sprawdzonych deklaracji maturalnych

16.10.2017            Dzień Edukacji Narodowej

09.10.2017           Ostateczny termin składania planów pracy komisji dydaktycznej i wychowawczej

25.10.2017            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

25.10.2017            Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I – III

20.10.2017            Opracowanie wyników diagnozy wstępnej dla uczniów klas I

27.10.2017            Ostateczny termin przedstawienia harmonogramu doskonalenia i dokształcania nauczycieli

10.11.2017            Uroczyste ślubowanie klas I

13.11.2017            Obchody Narodowego Święta Niepodległości

17.11.2017            Wystawienie uczniom klas I-III proponowanych ocen za I semestr

22.11.2017            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

22.11.2017            Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – informacja o ocenach proponowanych

05-07.12.2017     Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

14.12.2017           Wystawienie ocen ostatecznych uczniom klas I-III za I semestr

14.12.2017            Świąteczne spotkanie pracowników I LO – aula szkolna

18-19.12.2017      Klasyfikacyjne rady pedagogiczne

22.12.2017            Wigilijne spotkania klas z wychowawcami

23-31.12.2017      Zimowa przerwa świąteczna


II semestr roku szkolnego 2017/2018


Termin/Wydarzenie


03.01.2018            Plenarna Rada Pedagogiczna

10.01.2018            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

10.01.2018            Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III

15-28.01.2018     Ferie zimowe

03.02.1018           Bal Studniówkowy

06-08.03.2018     Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

02.03.2018            Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach z przedmiotów niezdawanych na maturze

21.03.2018            Szkolny Dzień Wiosny

26,27,28.03.2018 Rekolekcje Wielkopostne

23.03.2-18             Wystawienie proponowanych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów uczniom klas III

28.03.2018            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

28.03.2018            Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III

05.04.2018            Spotkanie dyrektora szkoły z uczniami klas III – omówienie regulaminu matur 2018

29-03.03.04.2018       Wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2018            Wystawienie ostatecznych ocen końcowych uczniom klas III

24.04.2018            Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas III

27.04.2018            Uroczystość pożegnania uczniów klas III, wręczenie świadectw ukończenia szkoły

27.04.2018            Ostateczny termin złożenia wykazu podręczników i programów nauczania w
2018/2019

04-25.05.2018      Pisemne i ustne egzaminy maturalne

18.05.2018             Wystawienie ocen proponowanych uczniom klas I-II

23.05.2018            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

23.05.2018            Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II, informacja o ocenach
proponowanych

05-07-06.2018      Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

12.06.2018            Opracowanie wyników testów końcoworocznych dla uczniów klas I

13.06.2018            Wystawienie ocen końcowych uczniom klas I-II

18.06.2018            Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów klas I-II

22.06.2018            Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018            Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

03.07.2018            Wydanie absolwentom świadectw maturalnych i aneksów

04-20.06.2018      Egzamin maturalny w dodatkowym terminie

21-22.08.2018      Poprawkowa sesja egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego wg harmonogramu