Kalendarium

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej I semestr POBIERZ

Szczegółowy plan pracy rady pedagogicznej II semestr POBIERZ


I semestr roku szkolnego 2016/2017


Termin/Wydarzenie


31.08.2016            Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

01.09.2016            Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

07.09.2016            Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami

20-23.09.2016      Wyjazd integracyjny klas I do Pogorzelicy

13.09.2016            Spotkanie wychowawców klas III z dyrektorem – omówienie regulaminu matur

13-15.09.2016      Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

14.09.2016            Spotkanie wychowawców klas III z rodzicami – omówienie regulaminu matur, planu pracy szkoły

16.09.2016            Ostateczny termin złożenia planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli rozpoczynających staż

30.09.2016            Termin składania deklaracji maturalnych przez uczniów klas III

03.10.2016            Przekazanie przez wychowawców kl.III zebranych i sprawdzonych deklaracji maturalnych

14.10.2016            Dzień Edukacji Narodowej

17.10.2016            Ostateczny termin składania planów pracy komisji dydaktycznej i wychowawczej

19.10.2016            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

19.10.2016            Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I – III

20.10.2016            Opracowanie wyników diagnozy wstępnej dla uczniów klas I

28.10.2016            Ostateczny termin przedstawienia harmonogramu doskonalenia i dokształcania nauczycieli

04.11.2016            Uroczyste ślubowanie klas I

10.11.2016            Obchody Narodowego Święta Niepodległości

18.11.2016            Wystawienie uczniom klas I-III proponowanych ocen za I semestr

23.11.2016            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

23.11.2016            Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III – informacja o ocenach proponowanych

06-08.12.2016     Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

15.12.2016            Wystawienie ocen ostatecznych uczniom klas I-III za I semestr

15.12.2016            Świąteczne spotkanie pracowników I LO – aula szkolna

19-20.12.2016      Klasyfikacyjne rady pedagogiczne

22.12.2016            Wigilijne spotkania klas z wychowawcami

23-31.12.2016      Zimowa przerwa świąteczna


II semestr roku szkolnego 2016/2017


Termin/Wydarzenie


04.01.2017            Plenarna Rada Pedagogiczna

11.01.2017            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

11.01.2017            Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III

14.01.2017            Uroczysty Bal Studniówkowy

13-26.02.1017      Ferie zimowe

07-09.03.2017     Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

03.03.2017            Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach z przedmiotów niezdawanych na maturze

21.03.2017            Szkolny Dzień Wiosny

22,23,24.03.2017 Rekolekcje Wielkopostne

24.03.2-17             Wystawienie proponowanych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów uczniom klas III

29.03.2017            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

29.03.2017            Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III

30.03.2017            Spotkanie dyrektora szkoły z uczniami klas III – omówienie regulaminu matur 2017 – godz.11.00 aula szkolna

13-18.04.2017       Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2017            Wystawienie ostatecznych ocen końcowych uczniom klas III

25.04.2017            Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas III

28.04.2017            Uroczystość pożegnania uczniów klas III, wręczenie świadectw ukończenia szkoły

28.04.2017            Ostateczny termin złożenia wykazu podręczników i programów nauczania w 2017/2018

04-26.05.2017      Pisemne i ustne egzaminy maturalne

19.05.2017             Wystawienie ocen proponowanych uczniom klas I-II

24.05.2017            Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z dyrektorem szkoły

24.05.2017            Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I-II, informacja o ocenach proponowanych

30.05-01.06.2017 Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi

12.06.2017            Opracowanie wyników testów końcoworocznych dla uczniów klas I

13.06.2017            Wystawienie ocen końcowych uczniom klas I-II

19.06.2017            Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów klas I-II

23.06.2017            Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06.2017            Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – godz. 10.30

30.06.2017            Wydanie absolwentom świadectw maturalnych i aneksów

01-20.06.2017      Egzamin maturalny w dodatkowym terminie

22-25.08.2017      Poprawkowa sesja egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego wg harmonogramu