Nauczyciele

Wykaz kadry pedagogicznej


Język polski


Budziach Ewa
Cembik Artur
Dydo Wioleta
Kondracka-Zielińska Anna
Kubacka Agnieszka
Piaskowska-Majzel Mirosława
Piekara Agata
Piskorek Agnieszka
Trybocka Monika


Język angielski


Fedorowicz Małgorzata
Jarzynka Przemysław
Kochanowska Beata
Kucharzyk Mirosława
Marmucka Romana
Owsińska Katarzyna
Węgrzynek Urszula
Zalewska Małgorzata


Język niemiecki


Falkowska-Kleszcz Magdalena
Jardzioch Dorota
Leśnik Jolanta
Wiśniewska Marianna


Język włoski


Cichowlas Przemysław
Świerczyńska Jolanta


Język rosyjski


Anna Marsula


Wiedza o społeczeństwie


Bynowski Bartosz
Usowicz Jarosław


Historia


Czapski Grzegorz
Smoleńska Ewa
Szerszeń Dariusz


Geografia


Kaszubowski Leszek
Kozłowska Agnieszka


Matematyka


Dąbrowska Renata
Łukawska Beata
Rodzik Jadwiga
Pawelec Angelika
Szeloch Alina


Fizyka


Kwaśny Jacek


Informatyka


Borkowska Justyna
Kowalski Paweł


Biologia


Milewska Agnieszka
Tyszkiewicz Monika


Chemia


Kielska Izabela


Wychowanie fizyczne


Dąbrowska Monika
Kubicki Łukasz
Pietrzak-Halińska Karolina
Skrzydlewska Maja
Staśkiewicz Jadwiga
Staśkiewicz Tadeusz
Tudaj Anna


Edukacja dla bezpieczeństwa


Makuch Konrad
Piórkowski Leszek


Religia


Brzezicka Aniela
Kochan Hanna


Etyka


Bartosz Bynowski
Piekara Agata


Podstawy przedsiębiorczości


Aspadarec Waldemar


Wiedza o kulturze


Piekara Agata
Piskorek Agnieszka


Wychowanie do życia w rodzinie


Milewska Agnieszka
Monika Tyszkiewicz


Historia i społeczeństwo


Bartosz Bynowski
Piaskowska-Majzel Mirosława
Smoleńska Ewa


Przyroda


Kozłowska Agnieszka
Tyszkiewicz Monika
Milewska Agnieszka
Kwaśny Jacek


Pedagog szkolny


Krawiec Aneta


Biblioteka szkolna


Obuchowicz Jolanta
Trybocka Monika