Profile klas

Rok szkolny 2021/2022


klasa I A    LINGWISTYCZNO-TURYSTYCZNA


 • rozszerzone treści kształcenia z:
  języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii

 klasa I B      BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
z rozszerzonym językiem angielskim


 • rozszerzone treści kształcenia z: biologii, chemii, języka angielskiego

klasa I C      MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA


 • rozszerzone treści kształcenia z: matematyki, fizyki, informatyki

klasa I D      LINGWISTYCZNO-TEATRALNA
(z językiem włoskim)


 • rozszerzone treści kształcenia z:
  języka angielskiego, języka polskiego, historii + zajęcia teatralne

klasa I E      MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
z rozszerzonym językiem angielskim


 • rozszerzone treści kształcenia z:
  matematyki, biologii,
  języka angielskiego

klasa I F      LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA


 • rozszerzone treści kształcenia z:
  języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie

 klasa I G     DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA
(z językiem włoskim)

 • rozszerzone treści kształcenia z:
  języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie