Profile klas

  • 7 oddziałów po GM
  • 7 oddziałów po SP

Rok szkolny 2019/2020


klasa I A      LINGWISTYCZNO-TURYSTYCZNA


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii


 klasa I B      BIOLOGICZNO-MEDYCZNA


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: biologii, chemii
przedmiot do wyboru: matematyka, język angielski lub fizyka
(o realizacji przedmiotu decyduje wybór większości)


klasa I C      MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: matematyki, fizyki, informatyki


klasa I D      LINGWISTYCZNO-TEATRALNA
(z językiem włoskim)


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: j. angielskiego, j. polskiego, historii + zajęcia teatralne


klasa I E      MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: matematyki, biologii
przedmiot do wyboru: chemia, język angielski lub fizyka
(o realizacji przedmiotu decyduje wybór większości)


klasa I F      LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA
(z językiem niemieckim)


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie


klasa I G      DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA
(z językiem niemieckim)


od II klasy rozszerzone treści kształcenia z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie