Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2017/2018


Poradnik dla kandydatów – ZOBACZ


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018  POBIERZ


Zasady rekrutacji obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie 2017/2018 POBIERZ


Strona dla kandydatów https://nabor.pcss.pl/szczecin/ (wymagająca przeglądarki Firefox)


Rekrutacja do szczecińskich burs i internatów

12 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do szczecińskich burs i internatów na rok szkolny 2017/2018. Po raz pierwszy nabór będzie prowadzony elektronicznie.

Rekrutacja do burs i internatów dotyczyć będzie placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Uczestniczyć w niej będzie łącznie 9 placówek (w tym 2 bursy). W tym roku nabór po raz pierwszy zostanie przeprowadzony za pomocą strony internetowej.

12 czerwca br. na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/  uruchomiona zostanie zakładka pn. „BURSA/INTERNAT”, za pośrednictwem której kandydaci będą mogli wypełnić wniosek rekrutacyjny. Dodatkowo, właśnie w tym miejscu będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz kryteriów naboru do burs i internatów.