Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie 2020/2021

Zasady rekrutacji 2020-2021 – ZOBACZ


Strona dla kandydatów https://nabor.pcss.pl/szczecin/ (wymagająca przeglądarki Firefox)


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Wykaz wydany na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) wykaz_zawodów

  • druki oświadczeń można pobrać na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/
  • Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „BURSA/INTERNAT” uruchomiona zostanie możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Można tam również zapoznać się z ofertą placówek oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz kryteriów naboru do burs i internatów.