Inspektor ochrony danych

Informacja IOD

Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Agnieszka Marciniak, kontakt telefoniczny 91- 852-20-93, e-mail iod@spnt.pl