Oferta edukacyjna

Przedstawiamy ofertę intensywnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.
PROGRAM
Dobry wynik egzaminu 8-klasisty otwiera szansę na dostanie się do wybranej szkoły średniej i jest ważnym kryterium w rekrutacji!
Nasza propozycja obejmuje trzy przedmioty do wyboru:
j. polski
• matematyka
• j. angielski
Uczestnicy kursu mogą wybrać jeden, dwa, lub trzy przedmioty egzaminacyjne. Kurs powtarza, uzupełnienia oraz utrwala wiedzę obowiązującą na egzaminie 8-klasisty, zgodną z najnowszymi wymogami egzaminacyjnymi.
Kurs obejmuje po 36 godzin zajęć z każdego przedmiotu.

FORMA ZAJĘĆ
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, oparte na arkuszach egzaminacyjnych. Małe grupy. Zachęcamy do stworzenia grup złożonych z uczniów jednej szkoły czy klasy.

NAUCZYCIELE
Zajęcia z poszczególnych przedmiotów prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli dyplomowanych I LO w Szczecinie, posiadających uprawnienia egzaminatora.

TERMINY
Kurs 8-klasisty rozpocznie się od 9 listopada 2019 roku, a zakończy 18 kwietnia 2020 r.

Łącznie zrealizowanych zostanie 36 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu. Spotkania odbywają się w soboty – od godz. 9.00 i trwają dwie godziny lekcyjne z każdego przedmiotu.

OPŁATA250 złotych za przedmiot
ZAPISY DO 18 października 2019 r.

Informacje – tel. (+48 91) 484 18 72, e –mail lo1szczecin@wp.pl

Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP SA Oddział 4 w Szczecinie
Jedynka Stowarzyszenie im. Janiny Szczerskiej przy I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12, 70-331 Szczecin
Nr rachunku: 74 1440 1387 0000 0000 1247 8542
z dopiskiem kursy ósmoklasisty, imię nazwisko uczestnika kursu.

Zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice, przypominamy:
✅ Spotkanie wychowawców klas II i III z rodzicami celem omówienia zadań na nowy rok szkolny i wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców 18.09.2019 r. (środa) godz. 17.00
godz. 18.00 Spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły (czytelnia – I piętro)

Stypendia szkolne

U pedagoga szkolnego p. Anety Krawiec można odebrać wnioski o przyznanie Stypendium Szkolnego (DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE WYDZIAŁU OŚWIATY UM)
O STYPENDIUM SZKOLNE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY:
✅KTÓRE MIESZKAJĄ NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
✅KTÓRYCH DOCHÓD MIESIĘCZNY W RODZINIE NIE PRZEKRACZA

528 ZŁ. NETTO NA 1 OSOBĘ.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 roku w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dot. stypendiów szkolnych znajdują się na stronie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w zakładce stypendia.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Anetą Krawiec – pedagog szkolny (gabinet – parter szkoły)

Młodzi pamiętają…

Młodzież I LO w Szczecinie rozpoczyna pilotażowy projekt „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”.
W dniach 31.07. -2.08.2019 r. delegacja młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie pod opieką Doroty Jardzioch, Jolanty Leśnik oraz Dariusza Szerszenia uczestniczyła w obchodach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oficjalnie rozpoczynając pilotażowy projekt „upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość” .
Kulminacyjnym punktem pobytu w stolicy był udział w spotkaniu szefów MSZ Polski i Niemiec – Jacka Czaputowicza i Heiko Maasa – z młodzieżą polską i niemiecką w dniu 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. W swoim przemówieniu minister Czaputowicz powiedział: „Niezmiernie się cieszę, że wraz z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maasem, mogę w tym szczególnym dniu gościć w progach Muzeum Powstania Warszawskiego i zwrócić się do polskiej i niemieckiej młodzieży. Szczególnie serdecznie witam obecnych tu młodych ludzi z Polski i Niemiec – uczestników projektu „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”, nad którym, wraz z ministrem Maasem, objęliśmy honorowy patronat” oraz „Gdy pośród nas jest coraz mniej naocznych świadków tamtych wydarzeń, to Wy wkrótce przejmiecie pałeczkę w tej swoistej sztafecie pokoleń”. Po zakończeniu części oficjalnej oraz zrobieniu pamiątkowego zdjęcia młodzież mogła porozmawiać z ministrami na temat nowego projektu w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tego samego dnia oddaliśmy hołd bohaterskim powstańcom, którzy walczyli o wolną Polskę. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach, a o 17.00, w godzinę „W”, o której 75 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego” wraz z mieszkańcami stolicy i turystami zgromadzonymi wokół Kolumny Zygmunta III Wazy na pl. Zamkowym. Wieczorem mogliśmy uczestniczyć w śpiewaniu powstańczych piosenek na pl. Piłsudskiego podczas koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.
W czasie pobytu w stolicy młodzież mogła zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów POLIN oraz gmach Sejmu RP i uczestniczyć w burzliwych obradach dotyczących inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych mającej usprawnić rozwój polskich portów morskich.
Relacja: p. Jolanta Leśnik – nauczyciel j.niemieckiego

Wyjazd integracyjny klas I

Wyjazd integracyjny uczniów klas I odbędzie się w 4 turach wg. harmonogramu (poniżej). Miejsce pobytu : Ośrodek „Dziejba Leśna” Pogorzelica. Koszt całkowity wyjazdu 170 zł. Bardzo prosimy, aby rodzice dokonywali wpłat na zebraniu w dniu 4.09. (środa) u wychowawców klas. Szczegóły wyjazdu zostaną przekazane przez wychowawców podczas spotkania z rodzicami.
☑️ 9.09-10.09 (pn-wt) – klasy: I cG, I fP, I gG, I eP
☑️ 11.09-12.09 (śr-czw) – klasy: I bG, I gP, I aG
☑️ 13.09-14.09 (pt-sob) – klasy: I aP, I bP, I cP, I dG
☑️ 16.09-17.09 (pon-wt) – klasy: I dP, I fG, I eG