31 Październik 2014 16:10
Nawigacja
PROJEKTY

Protokół z głosowania na kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

Protokół z głosowania na kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
przeprowadzonego w dniu 23 października 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 385/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin powołano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:
1. mgr Jadwiga Staśkiewicz – Przewodniczący
2. Marcin Jarocki – Członek
3. Karolina Juszczak – Członek
4. Maksymilian Zawadzki – Członek
5. Łucja Chmiel – Członek

W wyborach zgłoszono następujących kandydatów:
1. Jakub Foleżyński
2. Karol Adam Bociański

W wyniku głosowania ww. kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Jakub Foleżyński (355 głosy)
2. Karol Adam Bociański (152 głosy)

W związku z powyższym, mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin uzyskał Jakub Foleżyński


Administrator dnia 28.10.2014· Drukuj
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND
W dniu 19 listopada 2014 roku odbędzie się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND. Zgłoszenia wraz z opłatą w wysokości 9 zł u nauczycieli języka niemieckiego w terminie do 24 października 2014 roku. Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty.

jjarczyk dnia 15.10.2014· Drukuj
Olimpiada Informatyczna

Administrator dnia 13.10.2014· Drukuj
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Szanowni Państwo,

obchody Dnia Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter. W 2014 roku przypadają bowiem niezwykle ważne – zarówno dla Polski, jak i całego świata rocznice - 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka oraz 25 - lecie pierwszych wolnych wyborów. Także w tym roku, nieco ponad miesiąc temu, swoją przygodę z edukacją rozpoczęli sześcioletni uczniowie. Pozwólmy im zdobywać wiedzę i czerpać radość z wkroczenia w kolejny etap kształcenia.

Wychowywanie i nauczanie młodych ludzi to niezwykle odpowiedzialne zadanie zarówno dla rodziców, jak i dla kadry nauczycielskiej. Każdy dorosły, który aktywnie uczestniczy w życiu dziecka, powinien w rozsądny sposób wpływać na kształtowanie się postaw młodego człowieka. To od dorosłych zależy, na jakiego dorosłego wyrośnie dziecko, jakim wartościom będzie hołdowało oraz w jaki sposób będzie funkcjonowało w społeczeństwie. Poza przekazywaniem wiedzy, nauczyciele i wychowawcy powinni uczyć swoich wychowanków ważnych wartości takich, jak szczerość, uczciwość czy tolerancja dla innych ludzi i ich przekonań. Wiem, że jest to nieustająca i trudna praca, ale ufam, że nasza kadra nauczycielska jest do tego doskonale przygotowana.

Odwołując się do kanonu polskiej literatury, która pełna jest cennych dla nas rad i wskazówek, pozwolę sobie przytoczyć przykład, który każdy wychowawca i nauczyciel powinien sobie wziąć głęboko do serca. Stefan Żeromski w noweli „Siłaczka” podjął wciąż aktualny temat postawy nauczyciela wobec uczniów, postawy człowieka myślącego. W polskiej edukacji potrzeba „Siłaczek” i „Siłaczy” z zapałem do pracy. Będąc pedagogiem wiem doskonale, ile wysiłku trzeba włożyć w tę pracę. Wiem także, jak wielką radością i dumą napawa obserwowanie postępów podopiecznych, ich sukcesów i życiowych radości.

Jako Rzecznik Praw Dziecka chciałbym podziękować za cały trud wychowania i nauczania. Za wszystkie sprawdzane kartkówki, nieprzespane noce, wiarę w uczniów – za ogrom pracy na rzecz młodego człowieka.

W dniu tak ważnego święta życzę wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty pokładów nowych sił, charyzmy oraz zapału do pracy z uczniami – szczególnie z tymi, którzy niedawno rozpoczęli swoją edukację. To od nich zależy przyszłość, ale to my możemy nadać jej kształt. Winniśmy wyposażyć młodych ludzi we wszystkie potrzebne w dorosłym życiu umiejętności, służyć im dobrą radą i po ludzku być dla nich życzliwymi przyjaciółmi. Życzę także wielu chwil radości w Państwa pracy, satysfakcji z wykonywanych obowiązków i wielu sukcesów.

Z wyrazami szacunku

Marek Michalak

Administrator dnia 13.10.2014· Czytaj więcej · 0 czytań ·Drukuj
Wolontariat w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Jeżeli jesteś kreatywny, masz wolny czas i lubisz pracę z dziećmi, to od dziś, tj. 1 października 2014 r. rozpoczyna się nabór do wolontariatu w hospicjum w grupie dla dzieci. Nabór zakończy się 17 października 2014 r. Aby zgłosić się do wolontariatu należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie http://www.zhdd.pl/node/49 a następnie odesłać ją na adres mailowy kajnath@zhdd.pl. Po zakończonym naborze przyszli wolontariusze zostaną zaproszeni na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 25-26 października 2014 r. Szkolenie to jest obowiązkowe i brak uczestnictwa w nim oznacza rezygnację.

Nabór do wolontariatu w hospicjum organizowany jest raz w roku - w związku z tym po skończonym naborze nadsyłane ankiety nie zostaną uwzględnione.


Administrator dnia 01.10.2014· Drukuj
ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY - REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY
„Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja"
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu
Objęcie wsparciem stypendialnym 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.
Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:
średnia ocen, status materialny, indywidualny plan rozwoju ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny, miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).
Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno - zawodowych będą warsztaty doradcze „Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Docelowo wsparciem objętych zostanie 40 stypendystów projektu a udział rodziców/opiekunów prawnych pozwoli na zrozumienie roli doradztwa w rozwoju zawodowym ich dzieci. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Warsztaty organizowane będą dla grup 10 osobowych + 10 opiekunów, dwa razy w roku szkolnym. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny dojazd i nocleg.

Uczestnicy projektu

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w których edukacja zakończona jest egzaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych - łącznie 246 osób.
Czas trwania projektu
Od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2015 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium" w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, do 22 września 2014 r., do godz.15.30.

UWAGA !!!
DECYDUJE DATA WPŁYWU DOKUMENTÓW DO URZĘDU


Komplet dokumentów do ściągnięcia TUTAJ

Administrator dnia 15.09.2014· Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POZOSTAŁO

237 Dni i 6 Godzin

DO WAKACJI :-)
UMOWY PATRONACKIE
PORTAL EDUKACYJNY

Copyright © 2014 by I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Access denied for user 'aigel'@'10.254.34.22' (using password: NO)Access denied for user 'aigel'@'10.254.34.22' (using password: NO)