Cześć Jej pamięci

Harmonogram uroczystości pogrzebowych, które odbędą się w dniu 26.07.2019 r.

 • 13.00 -13.45  msza w Kościele Królowej Korony Polskiej w Szczecinie
 • 14.30 –  pochówek na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie kwatera 18A

Przerwa urlopowa

GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACYJNYM:

 • Od 15 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. – sekretariat nieczynny – przerwa urlopowa
 • W sprawach pilnych prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły w godzinach 10:00 – 14:00.

Od 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) sekretariat czynny od 08:00 do 15:00.

Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2019 r.

 • POPRAWKOWE  EGZAMINY  MATURALNE w I LO

MATEMATYKA – 20.08.2019 r. godz. 9.00 s. 10
ZN:
1.mgr E. Smoleńska – przew.
2. mgr Małgorzata Sadkowska – czł. kom. VI LO

JĘZYK  POLSKI ( egzamin ustny) – 20.08.2019 r. godz. 9.00 s.11
ZN:
1. mgr Ewa Budziach – przew.
2. mgr Beata Przybylska Jankowska

 • POPRAWKOWE  EGZAMINY  MATURALNE w VI  LO

JĘZYK  POLSKI i MATEMATYKA (egzamin pisemny) – 20.08. 2019 r. godz. 9.00
Członek ZN  I LO – mgr. D. Szerszeń

 • POPRAWKOWE  EGZAMINY  KLASYFIKACYJNE I LO

JĘZYK POLSKI – 27. 08.2019 r. (wtorek), godz. 9.00 s. 10

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska       -przew.
 2. mgr W. Dydo- egz./czł. kom.
 3. Mgr A. Piekara  – czł. kom.

MATEMATYKA  – 27.08.2019 r. (środa), godz. 11.00 s.1

Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr J. Rodzik – egz.
 3. mgr A. Szeloch – czł. kom.

JĘZYK  ANGIELSKI – 28.08.2019 r. (środa), godz. 9.00 s.10
Skład komisji:

 1. mgr W. Dydo – przew.
 2. mgr M. Zalewska    – egz.
 3. mgr M. Fedorowicz – czł. kom.

WYCHOWANIE  FIZYCZNE – 28.08.2019 r. (środa), godz. 9.00 sala gim.
Skład komisji:

 1. mgr M. Dąbrowska – przew.
 2. mgr M. Skrzydlewska – egz.
 3. mgr A. Tudaj – czł. kom