06 Maj 2016 01:46
Nawigacja
Moje finanse
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Od 25.04.2016 r. rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych.
Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na portalu edukacyjnym oraz na elektronicznej stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin

Tam też znajdziecie w załącznikach :
- Kryteria rekrutacyjne obowiązujące w naborze na rok szkolny 2016/2017
- Rekrutacja krok po kroku
- Uprawnienia laureatów

Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3


Administrator dnia 23.04.2016 Administrator dnia 23.04.2016· Drukuj
Turbolandeskunde 2016

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2016r. zespół w składzie Dominika Grabowska (2A), Pola Kempa (2A) i Anita Opaczyńska (2A) zajął II. miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Turbolandeskunde- Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Instytut Goethego w Krakowie. Tegoroczna edycja dotyczyła Austrii. Po wygranych eliminacjach szkolnych uczennice zmierzyły się z czterema trzyosobowymi zespołami z województwa zachodniopomorskiego, wykazując się obszerną wiedzą realioznawczą o Austrii. Gratulujemy udziału i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!


Administrator dnia 17.04.2016 Administrator dnia 17.04.2016· Drukuj
Dni Otwarte


d_pielka dnia 24.03.2016 d_pielka dnia 24.03.2016· Drukuj
ŻYCZENIA WIELKANOCNE


m_dabrowska dnia 23.03.2016 m_dabrowska dnia 23.03.2016· Drukuj
Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych.

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek
Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.


Administrator dnia 28.02.2016 Administrator dnia 28.02.2016· Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POZOSTAŁO

48 Dni i 22 Godzin

DO WAKACJI :-)
UMOWY PATRONACKIE
PORTAL EDUKACYJNY

Facebook

Copyright © 2014 by I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Access denied for user 'aigel'@'10.254.34.27' (using password: NO)Access denied for user 'aigel'@'10.254.34.27' (using password: NO)