Ruszyła rekrutacja do szkół średnich

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła się 9 maja 2019 r.
Przeprowadzona zostanie odrębnie dla:
✔️absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz
✔️absolwentów 3-letnich gimnazjów.
Każdy uczeń będzie miał prawo wyboru nie więcej niż 3 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w obrębie tych szkół! Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie
https://nabor.pcss.pl/
Na tej stronie internetowej, oprócz oferty szkół, zamieszczane będą aktualne informacje na temat rekrutacji.
Przy pomocy serwisu internetowego można:
✔️wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
✔️zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji,
✔️mieć stały dostęp do poradników,
✔️ monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, tel., 91 424 54 36, 91 424 51 69, e-mail wos@um.szczecin.pl.

I LO w prestiżowym międzynarodowym projekcie

Projekt „Upamiętniać ludzi” jest projektem pilotażowym, w którym udział wezmą tylko dwie szkoły z Niemiec i dwie z Polski. Jest on wpisany w umowę koalicyjną rządu niemieckiego i ma na celu walkę z rasizmem, antysemityzmem i homofobią, stanowiącymi ważny element demokracji i wolnego społeczeństwa. Projekt ma umożliwić młodym ludziom odwiedzenie miejsc pamięci i pracę nad historią własnego kraju i kraju sąsiada oraz odtworzenie losów ofiar nazizmu.
W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie spotkanie robocze inaugurujące przystąpienie I LO do międzynarodowego projektu „ Ludzie pamiętają”, który realizowany będzie w roku szkolnym 2019 / 2020 we współpracy ze szkołą partnerską Gymnasium Carolinum w Neustrelitz w Niemczech. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, które na spotkaniu reprezentowane było przez Pana Bertrama von Moltke, kierownika referatu 601 odpowiedzialnego za bilateralne stosunki w dziedzinie kultury i mediów  z Polską, Republiką Czeską, Wielką Brytania, Danią, Austrią i Szwajcarią, a także Panów Jensa Waibel oraz Heinza Wirth. Nasze Liceum reprezentowała Pani wicedyrektor Monika Dąbrowska oraz koordynatorki projektu, Panie Jolanta Leśnik i Dorota Jardzioch, nauczycielki języka niemieckiego. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawicielka ambasady polskiej w Berlinie, kierownik wydziału kultury, Pani Jadwiga Janukowicz, a z ramienia Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Poczdamie Pani Dorota Bastos. Na spotkaniu obecna była również Pani Julia Senft, koordynator projektu z Gymnasium Carolinum oraz Panie Katarzyna Bogatek koordynatorka z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie oraz Pani Sarah Homann, reprezentująca Comenius Gymnasium w Datteln.

Na spotkaniu w Berlinie ustalono wstępny harmonogram prac związanych z realizacją projektu, obejmujący m. in. złożenie przez szkoły partnerskie wspólnych wniosków i ustalenie terminów spotkań przygotowawczych. Tematem rozmów był również sposób finansowania projektu i przedstawienia go szerszej opinii publicznej za pomocą prasy, radia, telewizji lokalnej i ogólnokrajowej oraz mediów społecznościowych.

Mimo, że projekt zaplanowano na przyszły rok szkolny, już 1 sierpnia 2019 roku w Warszawie szkoły uczestniczące w projekcie wezmą udział w obchodach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których uczestniczyć mają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec.

Sukces projektu w Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”

Podczas Gali Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2019 r. emocje sięgnęły zenitu! A to dlatego, że naszym uczniom udało się zdobyć zaszczytne nagrody – za projekt „Pogoń plastik”:
🏆Projekt otrzymał nagrodę Złotego Wilka za najlepsze wydarzenie w Polsce!
🏆Otrzymał również tytuł najlepszego projektu społecznego w całym województwie Zachodniopomorskim!
🏆Tytuł najlepszej inicjatywy w danej placówce!
🏆A także nagrodę główną w rankingu projektów Coca-Cola, dzięki której będziemy mogli ufundować pracownie drukowania 3D w naszym mieście!

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu to: Mateusz Gieryga, Oskar Stachowski, Filip Czeszewski – wszyscy z klasy II C. Gratulacje Panowie!


Informacja

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem akcji protestacyjnej nauczycieli od 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) wznowione zostają planowe zajęcia dydaktyczne w naszym Liceum. Będą się one odbywać wg nowego planu lekcji, który udostępniony zostanie na stronie internetowej Szkoły, 26 kwietnia 2019 r., w godzinach popołudniowych.

Uroczystość pożegnania tegorocznych Maturzystów odbędzie się 26 kwietnia 2019 r., o godz. 14.00 w auli Liceum, a egzaminy maturalne przebiegać będą wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

Do zobaczenia na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych! Szkoła bez Was jest przerażająco pusta! Serdecznie pozdrawiamy

Dyrekcja i Nauczyciele I LO w Szczecinie