Odbiór wyników egzaminu dojrzałości

UWAGA ABSOLWENCI ‼️
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu dojrzałości 5 lipca 2021 r.w godz. 12.00- 13.00 wg. następującego harmonogramu:
sala 5 – klasa 3a – wychowawca p. Dorota Jardzioch
sala 30 – klasa 3 b – wychowawca p. Agnieszką Milewska
sala 26 – klasa 3 c – wychowawca p. Jacek Kwaśny
sala 32 – klasa 3 d – wychowawca p. Beata Kochanowska (w zast.p.Jolanta Świerczyńska)
sala 10b – klasa 3 e – wychowawca p. Beata Łukawska
sala 33 – klasa 3 f – wychowawca p. Bartosz Bynowski
sala 12 – klasa 3 g – wychowawca p. Dariusz Szerszeń
Wręczenie odbędzie się, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa epidemicznego (obowiązkowe zasłanianie twarzy i nosa maseczką w przestrzeniach wspólnych oraz dezynfekcja rąk ).
Jednocześnie informujemy, że świadectwa należy odebrać osobiście.
W innych przypadkach obowiązuje upoważnienie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości.

UWAGA! – absolwenci podwyższający wyniki matury oraz osoby skierowane z innych szkół – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły od godz. 12.00

Nadszedł czas wakacji!

Za nami rok szkolny 2020/2021
Rok wyjątkowy i trudny z uwagi na panującą w Polsce pandemię, który wymagał od nas wszystkich mobilizacji i współpracy.
😎☀️🏖 Teraz nadszedł czas zasłużonego odpoczynku od nauki, ekranu komputera

i porannego wstawania.
Dziękując za ten rok, życzymy, by nadchodzące wakacje były radosne, pełne niezapomnianych wrażeń, aby były spokojne i bezpieczne.
Do zobaczenia we wrześniu… Z pozdrowieniami Dyrekcja szkoły
🙂

Komunikat

Szanowni Państwo Absolwenci I LO, Członkowie Stowarzyszenia im. Janiny Szczerskiej,w imieniu Przewodniczącego Stowarzyszenia Pana Piotra Winnickiego uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2021r. (środa), o godz. 17.00 w auli szkoły odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie.

Obecność wszystkich Państwa jest obowiązkowa, ze względu na konieczność przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.Jednocześnie przekazuję, że w spotkaniu można uczestniczyć zdalnie w związku z ciągle obowiązującymi przepisami epidemicznymi. Zapraszamy do udziału w spotkaniu i przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego (konieczność zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja dłoni, zachowanie społecznego dystansu).

Zakończenie roku szkolnego

W dniu 25 czerwca 2021r. odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 wg następującego porządku:
➡️ Godz. 8.30 – uroczystość w auli dla nagrodzonych uczniów klas pierwszych oraz klas drugich A, B, C, D po SP z udziałem dyrekcji i Wychowawców tych klas.
➡️ Godz. 9.30 – uroczystość w auli dla nagrodzonych uczniów klas drugich po GM oraz klas drugich E,F,G po SP z udziałem dyrekcji i Wychowawców tych klas,
Po uroczystości w auli odbędą się spotkania z Wychowawcami, celem wręczenia uczniom świadectw promocyjnych.
➡️ Godz.11.00 – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej, podsumowanie działalności edukacyjnej szkoły w roku 2020/2021.
Przypominamy, że podczas wszystkich wydarzeń zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad sanitarnych (dezynfekcja dłoni, maseczki zasłaniające nos i usta we wszystkich przestrzeniach wspólnych, zachowanie społecznego dystansu).

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Niezmiernie miło nam ogłosić, że Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:
👍 Zuzanna Komorowicz 2 c,
👍Tomasz Fuks 2 f,
👍 Julia Perzyńska-Wydrych 3 e,
👍 Adam Biernacki 3 c,
👍 Łukasz Sznajdrowicz,
👍 Tomasz Wysocki.
GRATULUJEMY!
Nagrody Prezydenta przyznawane są uczniom szczecińskich szkół za wybitne osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów, znajdujących się w programie nauczania. O wysokości nagrody (wraz z gratulacjami uczniowie otrzymują nagrody pieniężne) decyduje liczba punktów zdobytych za bardzo dobre wyniki osiągnięte w różnych międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, olimpiadach i projektach.

Laureatka Julia Perzyńska-Wydrych kl. 3 e
Laureat Tomasz Fuks kl 2 f
Adam Biernacki i Łukasz Sznajdrowicz – klasa 3 c