Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Niezmiernie miło nam ogłosić, że w roku szkolnym 2023/2024 Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin otrzymali:
– Alex Scavone – kl.IV C
– Piotr Kolenda – kl. IV C
– Patrycja Bartkiewicz – kl. IV
C

Nagrody przyznawane są uczniom szczecińskich szkół, za wybitne osiągnięcia w zakresie wiedzy
i umiejętności z przedmiotów, znajdujących się w programie nauczania, osiągnięte w danym roku szkolnym.