Informacja dla absolwentów

Rozdanie świadectw maturalnych tegorocznym absolwentom, odbędzie się dnia
9 lipca 2024 r. o godzinie 12.00:

– klasa 4A – p. Anna Kondracka Zielińska – sala 13
– klasa 4B – p. Izabela Kielska – sala 12
– klasa 4C – p. Ewa Budziach – sala 11
– klasa 4D – p. Angelika Pawelec – sala 10 B
– klasa 4E – p. Łukasz Kubicki – sala 15
– klasa 4F – p. Grzegorz Czapski – sala 18
W sekretariacie szkoły będą wydawane wyłącznie świadectwa dojrzałości absolwentom z lat ubiegłych od godz. 12.00-15.00.