Kolejny rok z „MAM PUM”

Już po raz 9 uczennice naszej szkoły ukończyły roczne zmagania naukowe w ramach projektu Młodzieżowej Akademii Medycznej. Projekt skierowany był do uczniów klas maturalnych, którzy pragnęli pogłębiać swoją wiedzę medyczną i swoją przyszłość wiążą ze studiowaniem nauk medycznych. Po zakwalifikowaniu się, poprzez uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w testach wstępnych z biologii, chemii i fizyki, możliwe było uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach. Dzięki 20 wykładom prowadzonym przez lekarzy – profesorów PUM, 7 uczennic naszej szkoły korzystało z wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin medycyny. Po zdaniu testów semestralnych absolwentki projektu otrzymały dyplomy ukończenia MAM PUM i wpis na świadectwo maturalne. Zachęcamy przyszłorocznych uczniów medycznych klas maturalnych do wzięcia udziału w kolejnej, 10 już edycji projektu. Testy wstępne odbędą się pierwszej połowie września 2018.