Oferta edukacyjna

Przedstawiamy ofertę intensywnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019!  Z nami osiągniesz sukces!
PROGRAM
Dobry wynik egzaminu 8-klasisty otwiera szansę na dostanie się do wybranej szkoły średniej i jest ważnym kryterium w rekrutacji!
Nasza propozycja obejmuje cztery przedmioty do wyboru:
j. polski
• matematyka
• j. angielski lub j. niemiecki
Uczestnicy kursu mogą wybrać jeden, dwa, lub trzy przedmioty egzaminacyjne.
Kurs powtarza, uzupełnienia oraz utrwala wiedzę obowiązującą na egzaminie 8-klasisty, zgodną z najnowszymi wymogami egzaminacyjnymi.
Kurs obejmuje po 30 godzin zajęć z każdego przedmiotu.

FORMA ZAJĘĆ
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, oparte na arkuszach egzaminacyjnych
Małe grupy. Zachęcamy do stworzenia grup złożonych z uczniów jednej szkoły czy klasy.

NAUCZYCIELE
Zajęcia z poszczególnych przedmiotów prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli dyplomowanych I LO w Szczecinie, posiadających uprawnienia egzaminatora.

TERMINY
Kurs 8-klasasty rozpocznie się od 2 stycznia 2019 roku a zakończy 13 kwietnia 2019 r. Spotkania odbywają się w soboty – od godz. 9.00 i trwają dwie godziny lekcyjne z każdego przedmiotu.

OPŁATA
150 złotych za przedmiot

ZAPISZ SIĘ
ZAPISY DO 21 grudnia 2018 r.

Informacje – tel. (+48 91) 48 41 872, e –mail – lo1szczecin@wp.pl

Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP SA Oddział 4 w Szczecinie
Jedynka Stowarzyszenie im. Janiny Szczerskiej przy I Liceum Ogólnokształcącym
al. Piastów 12, 70-331 Szczecin
Nr rachunku: 74 1440 1387 0000 0000 1247 8542
z dopiskiem kursy ósmoklasisty, imię nazwisko uczestnika kursu.

TO TWOJA DROGA DO SUKCESU EDUKACYJNEGO!