Uwaga kandydaci

  • 5 lipca 2019 r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyniki dostępne w szkole pierwszego wyboru lub po zalogowaniu na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin !!!

  • Do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00 kandydat potwierdza wolę nauki w tej szkole, do której został zakwalifikowany w formie przedłożenia :  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Pamiętaj! Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki nie zostanie przyjęty do szkoły!

  • Dnia 12 lipca 2019r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły