Zaczynamy projekt „Science across Europe”!

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu Erasmus+ „Science across Europe”, którego celem jest szerzenie informacji dotyczących źródeł energii odnawialnych w krajach partnerskich. Pracujemy z młodzieżą z Hiszpanii, Niemiec i Norwegii. W dniach 10.11-16.11 uczniowie z klas 2a i 2b wyjechali do Hiszpanii, gdzie nauczą się – pracując w międzynarodowych grupach i uczestnicząc w różnych prelekcjach – wszystkiego co dotyczy energii słonecznej. Całą grupę projektową będziemy gościć w naszym liceum już w kwietniu.