Gratulacje

Niezmiernie miło nam ogłosić, że uczennica klasy 2 e – Julia Perzyńska-Wydrych po raz kolejny została laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla Uzdolnionych Uczniów przyznawane są co roku. O ich przyznanie może się ubiegać uczeń, który posiada w danym roku szkolnym wybitne osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem literackiego talentu Julii i jej wytrwałości w dążeniu do obranego celu. Cieszymy się, że to właśnie ta nagroda, którą otrzymała jest zwieńczeniem wysiłku, który Julia włożyła w swój rozwój przez cały mijający właśnie rok szkolny. Julio, Jedynka jest z Ciebie dumna!

Na zdjęciu – zeszłoroczna uroczystość wręczenia laureatom Nagród Prezydenta Miasta Szczecin