Informacja dla klas I i II

Odwołana zostaje uroczystość zakończenia roku szkolnego, tradycyjnie odbywana w auli szkolnej, natomiast świadectwa promocyjne zostaną przygotowane na dzień 26 czerwca 2020r.
➡️ Zostaną one wręczone uczniom po powrocie do stacjonarnej nauki. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru w sekretariacie (jeśli zajdzie taka potrzeba), po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
➡️ Jeśli okoliczności pozwolą, uroczystość oficjalną dla nagrodzonych uczniów zorganizujemy w pierwszych dniach września.