Pierwszoklasiści

7 listopada jest dniem szczególnym w życiu I Liceum Ogólnokształcącego. 153 lata temu urodziła się patronka naszej szkoły, Maria Skłodowska-Curie i w tym czasie wszyscy uczniowie klas pierwszych przystępują do ślubowania, by stać się pełnoprawnymi uczniami I LO.
Nowa rzeczywistość, której obecnie uczymy się wszyscy, sprawia,
że JESZCZE niedane Wam będzie wypowiedzieć słów przysięgi.
Wiemy jednak, że to nastąpi. Mamy nadzieję, że stanie się to niedługo…