Język niemiecki nie taki straszny

Uczniowie klasy 2e w ramach projektu poprzez portal e-twinning prowadzili korespondencję mailową w języku niemieckim z uczniami z Hiszpanii.
Tematy dotyczyły życia codziennego oraz poznawania kultury innych krajów. Zwieńczeniem projektu było spotkanie online. Wreszcie mogliśmy się nagadać do woli i zobaczyć na żywo naszych listowych przyjaciół. Żadne błędy językowe nie były nam straszne, rozmowa ku naszej radości tak się rozwinęła, że nie zauważyliśmy nawet mijającej lekcji. Chyba trzeba będzie to powtórzyć! 🇵🇱 🇪🇸