Erasmus+

W dniach 21.03-25.03.2022 r. gościmy uczestników projektu Erasmus +”Science Across Europe”
Projekt przewiduje wymianę uczniów z 4 krajów partnerskich: Hiszpanii, Niemiec, Norwegii oraz Polski. Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w poznanie zróżnicowanych klimatów i geografii czterech uczestniczących krajów, uświadomienie uczestnikom projektu oraz lokalnej społeczności potrzeby skupienia się na istniejących metodach tworzenia zrównoważonej energii oraz potrzeby opracowania nowych metod, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w międzynarodowej grupie rówieśniczej oraz poznanie naturalnych zasobów energetycznych krajów partnerskich: energii słonecznej w Hiszpanii, biomasy i biopaliwa w Polsce, energii wodnej w Norwegii, energii wiatrowej w Niemczech.

Źródło wiadomości Radio Szczecin (wideo oraz zdjęcia)
https://radioszczecin.pl/1,437363,energia-min-z-glonow-miedzynarodowy-projekt-w-sz?fbclid=IwAR0PN2B2_FmDJ6mtMgpUitm6R5pp3g0wQRgW1YhxXpD7xP9sX6oLGkJ–tY