Współpraca z US

Dnia 25 marca 2022 w I LO została podpisana umowa o współpracy i nadaniu patronatu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego klasom humanistycznym oraz lingwistycznym, realizującym naukę przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym.
W ramach współpracy uczniowie naszego liceum będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne, konsultacje, udział w warsztatach, wykładach, kołach przedmiotowych, imprezach okolicznościowych na terenie I LO i Uniwersytetu Szczecińskiego.
Uniwersytet reprezentowali pan Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US oraz p. dr Agnieszka Krzanowska.
I LO reprezentowała p.Dyrektor, Ewa Budziach, p.Wicedyrektor ds. dydaktycznych, Wioleta Dydo oraz nauczycielka języka polskiego, p. dr Anna Kondracka-Zielińska.